Webinarium – Jessica2 – rewitalizacja na obszarach problemowych – sprawdź szczegóły wsparcia.

06.04.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Jessica2 – rewitalizacja na obszarach problemowych – sprawdź szczegóły wsparcia.
06.04.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o wsparciu zwrotnym przeznaczonym na rewitalizację obszarów problemowych na terenie woj. wielkopolskiego. Zaplanowane webinarium kierowane jest do podmiotów z obszaru woj. wielkopolskiego m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • administracja rządowa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Jessica2 – rewitalizacja na obszarach problemowych – sprawdź szczegóły wsparcia”.

 • Webinarium odbędzie się w środę, 6 kwietnia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 04.04.2022 do godziny 12:00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Newsletter klientów WARP