Materiał z webinarium – Kompetencje dla sektorów – ogólne założenia projektu.

02.06.2022 - 02.06.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Materiał z webinarium – Kompetencje dla sektorów – ogólne założenia projektu.
02.06.2022 - 02.06.2022 11:00 - 12:00
online
  Zapisz się

  W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o webinarium? *


  Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o dofinansowaniu wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami. Zostaną przedstawione informacje nt.:

  • sektora mody i innowacyjnych tekstyliów,
  • sektora finansowego,
  • sektora odzysku materiałowego surowców,
  • sektora żywności wysokiej jakości,
  • sektora komunikacji marketingowej,
  • sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa,
  • sektora handlu,
  • sektora turystyki,
  • sektora chemicznego,
  • sektora budownictwa,
  • sektora usług rozwojowych,
  • sektora nowoczesnych usług biznesowych,
  • sektora lotniczo-kosmicznego,
  • dla sektora motoryzacji i elektromobilności,
  • sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
  • sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
  • sektora IT.

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. „Kompetencje dla sektorów – ogólne założenia projektu”.

  • Webinarium odbędzie się w czwartek 02 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00  online na platformie Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31 maja  do godziny 12.00.

  W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

  Organizator:
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
  ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
  tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
  e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl

  Załączniki:
  Program spotkania

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


  Pytania i odpowiedzi z webinarium:

  2. Czy są jeszcze jakieś ogólnopolskie projekty, z których można uzyskać dofinansowanie /refundację kosztów szkoleń?
  Z uwagi na zbyt ogólne pytanie nie możemy wskazać jednoznacznej odpowiedzi. Na chwilę obecną w Wielkopolsce są realizowane projekty z Działania 6.5 BUR, oraz projekty ogólnokrajowe z Działania 2.21 POWER,  w ramach których można uzyskać dofinansowanie do szkoleń. Prosimy o kontakt z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

  3. Czy firma ubiegająca się o szkolenie zawsze musi najpierw zapłacić 100% a później ubiegać się o refundację? Czy są takie szkolenia gdzie firma ubiegająca się o szkolenie musi wpłacić tylko 20%?
  W ramach Bazy Usług Rozwojowych w przypadku wszystkich szkoleń  przedsiębiorca musi pokryć 100 % kosztów, żeby później móc ubiegać się o refundację. Forma refundacji dot. Województwa Wielkopolskiego.

  4. Czy jak firma skorzystała już z innego projektu poprzez BUR może skorzystać z kompetencji dla sektorów?
  Proszę doprecyzować z jakiego projektu korzystała firma, z 6.5 to czy może z 2.21? W celu pozyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Operatorem zgodnym z sektorem w jakim przedsiębiorstwo działa.

  5. Ile osób firma może maksymalnie skierować na szkolenia?
  Limity są różne limity u różnych Operatorów. W celu pozyskania informacji szczegółowych zgodnie z sytuacją przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z Operatorem zgodnym z sektorem w jakim przedsiębiorstwo działa.

  6. 70 zł za godzinę – każde szkolenie ma taki limit ?
  Limity są różne u różnych Operatorów. W celu pozyskania informacji szczegółowych zgodnie z sytuacją przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z Operatorem zgodnym z sektorem w jakim przedsiębiorstwo działa.

  7. Czy te limity też Państwo mogą przesłać?
  W celu pozyskania szczegółowych informacji dot. limitów zgodnie z sytuacją przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z Operatorem zgodnym z sektorem w jakim przedsiębiorstwo działa.

  8. Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa: czy jeżeli cena osobogodziny przekracza określony w dokumentacji projektowej limit to czy nie można dofinansować takiego szkolenia? Czy liczba godzin szkolenia może być większe/mniejsza niż określona w dokumentacji?
  Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia. Jeżeli szkolenie przekracza limit finansowania to jest możliwość wniesienia większego wkładu własnego, a refundacja zostanie wypłacona zgodnie z określonym limitem.
  W celu pozyskania informacji dot. liczby godzin prosimy o kontakt z Operatorem.

   

   

  Newsletter klientów WARP