Webinarium – Podnieś swoje kompetencje. Zdobądź środki na szkolenie dla osób fizycznych.

16.02.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Podnieś swoje kompetencje. Zdobądź środki na szkolenie dla osób fizycznych.
16.02.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o możliwościach wsparcia na podnoszenie kwalifikacji dla osób fizycznych.

Webinarium skierowane do osób fizycznych z terenu woj. wielkopolskiego, które mogą być osobami pracującymi, bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Podnieś swoje kompetencje. Zdobądź środki na szkolenie dla osób fizycznych”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 16 lutego 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 14.02.2022 do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Czy najpierw otrzymam potwierdzenie, że szkolenie zostanie mi zrefundowane, zanim poniosę jego koszt?
Tak, przed zapisaniem się na szkolenie zostaje podpisana umowa z Operatorem, który nadaje numer ID oraz udziela promesę.

2. Czyli osoby z Konina nie mają szans na uzyskanie dofinansowania?
Operator na subregion koniński nabór wniosków ma zamknięty.
Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Punktu w celu uzyskania informacji o innych możliwość finansowania podnoszenia kwalifikacji.

3. Czy osoby z Poznania mogą wnioskować o wsparcie?
Operator na Miasto Poznań (SEKA) nie prowadzi naboru, od dnia 12 stycznia rekrutacja do projektu zostaje zawieszona do odwołania.
Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Punktu w celu uzyskania informacji o innych możliwość finansowania podnoszenia kwalifikacji.

4. Czy finansowanie szkoleń poprzez DGA/WARP, dotyczy tylko powiatu poznańskiego czy miasta Poznań również?
Obszar działania  Operatorów projektu to subregion poznański bez Miasta Poznań.

5. Czy osoba, która nie jest z wymienionego powiatu może starać się o to dofinansowanie?
Nie, o wsparcie u danego operatora może aplikować tylko osoba, która na tym obszarze uczy się, pracuje lub mieszka.

6. Czy można zapisać się na kurs, którego aktualnie nie ma w bazie?
Nie, można złożyć zapotrzebowanie na taki kurs. Możliwość stworzenia zapotrzebowanie na usługi powstała z myślą o Użytkownikach lub Przedsiębiorstwach, którzy nie znaleźli usług rozwojowych spełniających ich potrzeby i wymagania.
W boxie bocznym, w zakładce „Zapotrzebowanie na usługi” znajduje się przycisk akcji „Zgłoś zapotrzebowanie”, który po kliknięciu będzie przenosił do formularza zgłoszenia zapotrzebowania na usługę. Formularz wzór – link, str. 25 – https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf . Zapotrzebowanie jest widoczne na liście zapotrzebowań od razu po opublikowaniu i otrzymuje numer nadany przez system. Usługobiorca może usunąć dodane przez siebie zapotrzebowania w dowolnym momencie. Lista zapotrzebowań widoczna dostępna dla Dostawców usług, którzy mogą zapoznać się z każdym opisem i nawiązać kontakt z Użytkownikiem, który go utworzył. Umożliwia to przycisk „Odpowiedz” widniejący na widoku podglądu Zapotrzebowania.

Newsletter klientów WARP