Materiał z webinarium – „Pożyczka Prorozwojowa bez tajemnic. Poznaj szczegóły wsparcia dla wielkopolskich firm”.

26.08.2022
11:00-12:00
online
Kategoria: PIFEW
Materiał z webinarium – „Pożyczka Prorozwojowa bez tajemnic. Poznaj szczegóły wsparcia dla wielkopolskich firm”.
26.08.2022 11:00-12:00
online




  Zapisz się

  W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o webinarium? *


  Pytania i odpowiedzi z webinarium

  1. Czy pożyczka jest tylko dla osób prowadzących działalność czy również dla spółek kapitałowych ?
  Zgodnie z Regulaminem ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w postaci Jednostkowej Pożyczki są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu przepisów Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 2014/L 187). Jeżeli spółka kapitałowa spełnia powyższą definicję wówczas może ubiegać się o pożyczkę.

  2. Czy pożyczka może być dla spółki , która główne PKD ma transport osób, ale chce przeznaczyć na działalność rozwojową w innym obszarze niż transport?
  Przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami otrzyma pożyczkę w ograniczonym zakresie zgodnie z listą wykluczeń, tj. TRANSPORT – PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO (na cel inny niż zakup środka transportu i urządzeń transportowych).

  3. Czy zabezpieczeniem może być gwarancja BGK?
  Przewidziane formy zabezpieczenia wskazane są w Regulaminie – § 10 pkt. 3 tj.: do powszechnie stosowanych zabezpieczeń akceptowanych przez Fundusz zalicza się m.in.:
  a) poręczenie wekslowe;
  b) hipotekę umowną na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,
  w przypadku nieruchomości zabudowanych;
  c) sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu wraz z cesją praw z polisy AC środka transportu;
  d) przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej wraz z blokadą środków na rachunku bankowym;
  e) inne, przewidziane przepisami prawa.

  4. Chciałabym złożyć wniosek w styczniu, czy myśli Pan, że będą jeszcze środki?
  Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków. Prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich przed złożeniem wniosku, w celu weryfikacji dostępności środków.
  Kontakt: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. Bądź innymi Punktami Informacyjnymi FE: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

  5. Czy z części pożyczki mogę mogę opłacać szkolenia branżowe zgodne z profilem działalności gospodarczej?
  Na szkolenia dla przedsiębiorców udzielane jest wsparcie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Projekty wspierające podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników. W celu pozyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

  6. Moja działalność jest zawieszona od ponad 6 lat . Czy w momencie odwieszenia będzie traktowana jako Start-up czy jako prowadzona powyżej 2 lat?
  Zgodnie z definicją Regulaminu udzielania Pożyczki Prorozwojowej WARP Sp. z o.o. przyjmuje się, że:
  Start-up – przedsiębiorca znajdujący się na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku, którego rozpoczęcie (lub utworzenie – dla spółek cywilnych) działalności gospodarczej nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące przed zawarciem umowy pożyczki. Długość okresu prowadzenia działalności ustala się na podstawie wpisu w odpowiednim rejestrze gospodarczym lub na podstawie umowy spółki, przy czym zmianę formy prawnej Wnioskodawcy uznaje się za kontynuację działalności gospodarczej. Okres, o którym mowa powyżej, liczony jest:

  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w CEIDG,
  • dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki,
  • dla spółek prawa handlowego oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w KRS,

  7. Czy muszę odwiesić działalność gospodarczą przed złożeniem wniosku, czy w tym zakresie są jakieś obostrzenia?
  Zgodnie z Regulaminem, na  dzień złożenia wniosku działalność może być zawieszona natomiast na dzień na dzień podpisania umowy o pożyczkę działalność gospodarcza musi być odwieszona.

   


  Prowadzisz działalność w Wielkopolsce? Szukasz środków na rozwój? Interesuje Cię pożyczka z niskim oprocentowaniem? To spotkanie online jest dla Ciebie!

  Celem webinarium będzie przedstawienie nowego produktu dla wielkopolskich przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać i szukają atrakcyjnego wsparcia. Stałe i niskie oprocentowanie, już od 3,42%, możliwość finansowania wydatków bieżących, obrotowych i inwestycyjnych.

  Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm z województwa wielkopolskiego oraz wszystkich zainteresowanych osób. Omówione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w formie pożyczki na terenie woj. wielkopolskiego.

  Dodatkowym atutem webinarium będzie udział przedstawiciela Operatora Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., który omówi najczęściej pojawiające się pytania i błędy przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Pożyczka Prorozwojowa bez tajemnic. Poznaj szczegóły wsparcia dla wielkopolskich firm”.

  • Webinarium odbędzie się w piątek, 26 sierpnia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 24 sierpnia (środa) do godziny 12.00.

  W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

  Organizator:
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
  tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
  e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

  Załączniki:
  Program spotkania

   

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

   

  Newsletter klientów WARP