Archiwizacja dokumentacji

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest archiwizacja dokumentacji.

Zapytanie ofertowe WARP-23/Z/2017 – pobierz

Formularz ofertowy WARP-23/Z/2017 – pobierz

Oświadczenie wykonawcy WARP-23/Z/2017 – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Newsletter klientów WARP