Wycena systemu do zarządzania projektami i produktami pożyczkowymi.

  1. Przedmiot wyceny: przygotowanie systemu do zarządzania projektami i produktami pożyczkowymi dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
  2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
  3. Szacowaną wartość prosimy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2021 r. na adres: zamowienia@warp.org.pl na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.
  4. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: zamowienia@warp.org.pl.
  5. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego przedsięwzięcia; nie stanowi również zobowiązania Spółki do przyjęcia którejkolwiek z potencjalnych ofert.

 

Załącznik nr 1 –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz szacowania wartości zamówienia (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP