Zapytania ofertowe na obsługę wskazanych spotkań/eventów – 20/Z/2018

Przedmiotem zamówienia jest obsługa wskazanych przez Zamawiającego spotkań/eventów, zgodnie z harmonogramem eventu (od rozpoczęcia do zakończenia, plus czas na rozstawienie i złożenie stoiska), w których uczestniczyć będzie Zamawiający na terenie województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w odległości maksymalnie do 350 km od Warszawy.

 

Zapytanie ofertowe WARP-20/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  WARP- 20/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy  WARP- 20/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP- 20/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP- 20/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych WARP-20/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych WARP-20/Z/2018 (doc) – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-20/Z/2018 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP