Zapytanie ofertowe na archiwizację dokumentacji – WARP-28/Z/2019

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest archiwizacja dokumentacji.

Zapytanie ofertowe – WARP- 28/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-28/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-28/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy – WARP-28/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych – WARP-28/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-28/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP