Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych – WARP-16/Z/2018

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. , zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego projektem graficznym.
Zapytanie ofertowe WARP – 16/Z/2018 (pdf) – pobierz
Załącznik nr 1 – tablica informacyjna 460 cm x 175 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 2 – tablica informacyjna 145 cm x 95 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 3 – tablica informacyjna 56,5 cm x 39,5 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 4 tablica informacyjna (naklejka na szybę) 56,5 cm x 56,5 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 5 tablica informacyjna 56,5 cm x 56,5 cm (pdf)- pobierz
Załącznik nr 6 tablica informacyjna (naklejka na szybę) 23 cm x 131 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 7 tablica informacyjna (naklejka na drzwi) 24 cm x 21 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 8 tablica informacyjna 100 cm x 60 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 9 tablica informacyjna (naklejka) 18 cm x 9 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 10 tablica informacyjna (naklejka) 34 cm x 11 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 11 tablica informacyjna 140 cm x 200 (pdf) – pobierz
Załącznik nr 12 tablica informacyjna 50 cm x 86 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 13 tablica informacyjna 60 cm x 38 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 14 tablica informacyjna 100 cm x 40 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 15 tablica informacyjna 38 cm x 26 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 16 tablica informacyjna 52 cm x 6,5 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 17 tablica informacyjna 90 cm x 40 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 18 tablica informacyjna 30 cm x 20 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 19 tablica informacyjna (naklejka) 90 cm x 50 cm (pdf) – pobierz
Załącznik nr 20 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf) – pobierz
Załącznik nr 21 Formularz ofertowy (pdf) – pobierz
Załącznik nr 21 Formularz ofertowy (doc) – pobierz
Załącznik nr 22 Oświadczenie wykonawcy (pdf) – pobierz
Załącznik nr 22 Oświadczenie wykonawcy (doc) – pobierz
Załącznik nr 23 Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych (pdf) – pobierz
Załącznik nr 23 Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych (doc) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP