Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe 2022 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych – WARP-3/Z/2022

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi telefonii komórkowej i przesyłu danych przez 24 miesiące dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-10/Z/2022

Zapytanie ofertowe na dostawę (wraz z rozładunkiem) materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy i bębnów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń eksploatowanych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-8/Z/2022

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy

Zapytanie ofertowe na wydruk i sukcesywną dostawę materiałów drukarskich zgodnie z przygotowanymi przez Zamawiającego projektami graficznymi – WARP-4/Z/2022

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i środków czystości na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp z o.o. – WARP-2/Z/2022

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu graficznego (layoutu) strony internetowej, wykonanie i uruchomienie strony pod adresem warp.org.pl wraz z usługą przeniesienia danej strony internetowej na serwer Zamawiającego oraz usługami serwisowania i administrowania strony przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy – WARP-1/Z/2022

 

Newsletter klientów WARP