Zawieszenie naboru w projekcie Usługi Rozwojowe szansą na sukces!

30.09.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dla Działania 6.5 WRPO 2014+ zobligował Operatorów do wprowadzenia zmian do regulaminu w zakresie weryfikacji cen usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych i stosowania przekazanego narzędzia umożliwiającego powyższe.

Z uwagi na brak akceptacji zmienionego regulaminu projektu do dnia 30.09.2020 r. Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych do odwołania.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowione niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego. O powyższym Operator zamieści informację na stronie internetowej.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP