1 września 2020 r. rusza nabór do Projektu “Usługi rozwojowe szansą na sukces”!

31.08.2020

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostaje wznowiony w dniu 01.09.2020 r. od godziny 9:00.

Po wpłynięciu do Operatora formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę dofinansowania równą 700 000 zł. nabór zostaje zawieszony do dnia 30.09.2020 r. włącznie (Generator przestanie być aktywny).

Powyższe jest zgodne z regulaminem projektu:

  • 4 Punkt 4. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

JF/KP

Newsletter klientów WARP