Certyfikacja Marki Wielkopolska

19.10.2020

 

Informujemy, że został uruchomiony regionalny system certyfikacji wysokiej jakości produktów i usług z Wielkopolski. Certyfikat Marki Wielkopolska jest wyróżnieniem dla firm prowadzących z sukcesem działalność na rynkach zagranicznych. Certyfikowane przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić działania pod marką Wielkopolska oraz będą promowane podczas wydarzeń wystawienniczo-targowych organizowanych przez Województwo Wielkopolskie.

Zapraszamy Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska do złożenia wniosku. Wnioski można składać w trybie ciągłym.

Decyzję o przyznaniu Certyfikatu podejmuje Kapituła Certyfikacyjna złożona z przedstawicieli Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Sejmiku oraz Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Procedurę, w tym kryteria oceny, opisuje Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska.

Szczegółowe informacje: Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Marki Wielkopolska oraz Wniosek o przyznanie Certyfikatu Marki Wielkopolska znajdą Państwo na stronie: http://iw.org.pl/certyfikacja-marki-wielkopolska-zapraszamy-przedsiebiorcow-do-skladania-wnioskow/.

 

JF

 

Newsletter klientów WARP