Czy MŚP są gotowe na 2024 rok?

10.01.2024

Zaledwie 24% badanych firm zaplanowało budżet na nowy rok. Przedsiębiorcy z sektora MŚP zwykle planują większe inwestycje z rocznym wyprzedzeniem, a co 4 firma nie planuje żadnych zestawień przychodów i wydatków, a decyzje podejmuje na bieżąco.

 

Planowanie budżetu na nowy rok to rzadkość wśród polskich przedsiębiorstw. Wyjątkiem są branże budowlana i produkcyjna. To właśnie one sięgają po opracowanie wydatków i przychodów tak, by cieszyć się płynnością finansową. Okazuje się, że decyzyjność dotycząca budżetu w dużej mierze zależy od wielkości firmy. Im jest ona mniejsza, tym mniejsza jest też potrzeba planowania. W 30% średnich firm (50-249 pracowników) powstaje roczny plan, a zaledwie 5% tego sektora nie decyduje się na żadną strategię budżetową. Dużo gorzej jest wśród mikroprzedsiębiorstw – tam, aż 45% podejmuje decyzje z dnia na dzień i nie wdraża żadnych działań na przyszłość.

Firmy usługowe, ze względu na swój charakter i zależność od ilości klientów, cechuje największa spontaniczność dotycząca planowania budżetu. Większe inwestycje takie jak zakup maszyn, auta czy lokalu stanowi już istotny powód do omawiania budżetu, ponieważ planowane są one przez ponad 30% respondentów.

Opracowanie budżetu to kluczowa kwestia zapewniająca płynność finansową i możliwość przewidywania nieoczekiwanych wydatków. Pożyczki unijne w WARP to idealne rozwiązanie dla firm, które mają trudności ze zrealizowaniem inwestycji ze środków własnych. Niskie oprocentowanie oraz stałe raty przez cały okres spłaty pozwalają skutecznie spełniać rozwojowe cele przedsiębiorstwa.

 

WM

Newsletter klientów WARP