Dokumenty niezbędne do ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową POIR w WARP Sp. z o.o.

07.02.2022

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Regulamin wraz z listami oraz wzorami wymaganych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową POIR w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. znajdują się tutaj.

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków rozpocznie się w dniu 21 lutego 2022 r. o godzinie 8.00.

 

WAŻNE!

Dokumenty wysyłane poprzez e-mail powinny posiadać format *.PDF

Wysłanie dokumentów poprzez pocztę e-mail, zawierający załączniki w formacie pliku *.PDF nie może przekroczyć jego łącznej wielkości wynoszącej 10 MB (dotyczy pojedynczej wiadomości e-mail). Przekroczenie wielkości 10 MB pojedynczej wiadomości może ze względów technicznych skutkować niedostarczeniem wiadomości na dedykowany adres e-mail WARP. WARP nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości przekraczającą wskazaną wartość.

Nabór wniosków zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej będzie prowadzony w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Dokumenty, które w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłyną do WARP na inny aniżeli dedykowany na potrzeby naboru adres e-mail WARP wniosek@pozyczkawarp.pl lub poza wyznaczonymi dniami i godzinami naboru (dni robocze w godzinach 8.00-16.00), nie będę rejestrowane i nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
tel.: 61 65 06 333, 61 65 06 362, 61 65 06 363, 61 65 06 338, 61 65 06 366
e-mail: fundusz@warp.org.pl.

 

JF/FP

Newsletter klientów WARP