IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Determinanty Rozwoju Regionalnego

28.10.2022

W dniach 27 – 28 października 2022 r., Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości była partnerem podczas IX Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Determinanty rozwoju regionalnego”  organizowanej przez Katedrę Ekonomii Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.  Jej głównym celem była wymiana pomysłów, poglądów i doświadczeń naukowców, badaczy i specjalistów w zakresie determinantów rozwoju regionalnego.

Partnerami konferencji były ponadto: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu „1 Decembrie 1918” w Alba Iulia (Rumunia), Wydział Biznesu, Ekonomii i Przedsiębiorczości w Belgradzie (Serbia) oraz Wydział Marketingu Sumskiego Uniwersytetu Państwowego (Ukraina) oraz Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych, Akademia Nauk Mołdawii (Mołdawia).

Członek Zarządu Rafał Zdzierela, który reprezentował Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. podkreślał ważną rolę Spółki w dotychczasowym rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce. Wskazał, że powołanie WARP sp. z o.o. miało na celu stworzenie podmiotu, który mógłby – dzięki zaangażowaniu ekspertów z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków unijnych, doradztwa oraz edukacji biznesowej – świadczyć pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z regionu Wielkopolski. Wskazał dużą rolę pożyczek oferowanych przez WARP na rozwój oraz wsparcie dla firm z sektora MŚP.

Podczas przemówienia Rafał Zdzierela wspomniał również o Pożyczce Inwestycyjnej, jako pozadotacyjnej formie wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców, a także o projekcie Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces wspierający rozwój przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie szkoleń i kursów dla pracowników.

 

MPP

Newsletter klientów WARP