KOMUNIKAT!

23.08.2020

W przypadku spółek cywilnych, gdy wspólnikami są małżonkowie, aby zapisać wniosek w generatorze należy obowiązkowo wskazać tożsame osoby jako poręczające.

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP