MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA3 – informacja o terminie naboru wniosków.

16.02.2023

Informujemy, iż 20.02.2023 r. o godzinie 8:00 rozpocznie się nabór wniosków na MAŁĄ POŻYCZKĘ INWESTYCYJNĄ3.

MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA3 to produkt dedykowany mikro, małym i średnim firmom z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego. Pożyczki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności.

  • Kwota pożyczki – do 500 000 zł
  • Okres spłaty – do 84 miesięcy
  • Karencja – do 6 miesięcy
  • Oprocentowanie – od 3,81% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty.

Wszelkie informacje o przebiegu naboru oraz wymaganych dokumentach znajdą Państwo w Regulaminie, który zostanie upubliczniony na stronie internetowej www.warp.org.pl w dniu 20.02.2023 r.

Wraz z Regulaminem na stronie internetowej www.warp.org.pl zostaną umieszczone listy i wzory dokumentów, niezbędne do ubiegania się o MAŁĄ POŻYCZKĘ INWESTYCYJNĄ3 w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA3.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl
tel. 61 65 06 33861 65 0633361 65 06 36361 65 06 36661 65 06 362.

 

 

 

Newsletter klientów WARP