Nabór do projektu ,,Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces” trwa!

30.06.2022

,,Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces”, to projekt skierowany do przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP, z siedzibą lub oddziałem firmy w Poznaniu w województwie wielkopolskim. Można uzyskać do 80 % dofinasowania na szkolenie! Maksymalne dofinansowanie w wysokości 40 tys. na firmę to środki, które mogą być dodatkowym impulsem do rozwoju firm i regionu.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób pracujących w szczególności w wieku 50+ oraz wsparcie firm w branżach o  największym potencjale rozwojowym  i/lub branżach strategicznych dla regionu (smart specialisation) poprzez dofinansowanie usług rozwojowych (szkolenia/kursy/studnia podyplomowe) wybranych z Bazy Usług Rozwojowych.

Poziom dofinansowania  kosztów pojedynczej usługi rozwojowej  uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi: 50% dla przedsiębiorstw średnich, 70% dla przedsiębiorstw małych oraz 80% dla mikroprzedsiębiorstw.

Dodatkowo, poziom dofinansowania dla małych i średnich firm może zostać zwiększony do maksymalnie 80% w przypadku:

  • wnioskowania o dofinansowanie w ramach PKD należącego do branży rozwojowych/smart specialisation;
  • objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej;
  • objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach;
  • wybrania usługi rozwojowej, kończącej się zdobyciem kwalifikacji wpisanej do ZRK.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wsparcie udzielane jest do limitów, określonych w Regulaminie Projektu, które na chwilę obecną wynoszą odpowiednio 4 000 zł na pracownika oraz 40 000 zł na firmę (UWAGA: limity mogą ulec zmianie).

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Wystarczy wybrać  z Bazy Usług Rozwojowych interesujące nas szkolenie/kurs itp, a następnie pobrać ze strony WARP generator wniosku.  Po jego uzupełnieniu, kompletny formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres email:wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl. WARP weryfikuje i zatwierdza dokumentację zgłoszeniową. Po podpisaniu umowy, na profilu Przedsiębiorcy w Baza Usług Rozwojowych, nadawany jest numer ID wsparcia uprawniający do zapisu na usługę z dofinansowaniem. Środki wypłacane są jako refundacja.

Projekt Osi Priorytetowej 6.5 Rynek pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) realizowany jest do 28.05.2023 r. Zgłoszenia przyjmowane są aktualnie w trybie naboru ciągłego. Nabór dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

 

MPP/KP

Newsletter klientów WARP