Nowe produkty dla MŚP z Wielkopolski w ofercie WARP.

06.07.2022

Informujemy, że w dniu 06.07.2022 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. podpisała z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. Umowę Pośrednika I stopnia, w ramach której WARP będzie udzielała pożyczek dla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego.

W ofercie WARP-u pojawią się dwa produkty: Pożyczka Prorozwojowa i Pożyczka Ekoenergetyczna II.

Środki z Pożyczki Prorozwojowej muszą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców w województwie wielkopolskim, w tym na wydatki inwestycyjne, obrotowe oraz związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Środki z Pożyczki Ekoenergetycznej II muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza.

Informacje o naborach ukażą się na naszej stronie internetowej warp.org.pl. Prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej.

Pożyczka Prorozwojowa to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców w województwie wielkopolskim.

  • Kwota pożyczki – do 500 000,00 zł
  • Okres spłaty – do 72 miesięcy
  • Karencja – do 6 miesięcy
  • Oprocentowanie – od 3,42%

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu Pożyczka Prorozwojowa.

Pożyczka Ekoenergetyczna to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie: produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru, poprawy efektywności energetycznej, produkcji energii z OZE, zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Kwota pożyczki – do 1 000 000,00 zł
  • Okres spłaty – do 132 miesięcy
  • Karencja – do 18 miesięcy
  • Oprocentowanie – od 0,5%

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu Pożyczka Ekoenergetyczna II.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl
tel. 61 65 06 338, 61 65 06333, 61 65 06 363, 61 65 06 366, 61 65 06 362.


Środki finansowe pochodzą ze środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej WRPO na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone WFR sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

 

JF/FP

Newsletter klientów WARP