Dotacje


Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Wielkopolski
31.12.2020 r. Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 23 grudnia 2020 r. Rozporzadzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, zgodnie z którym pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 roku zmianie uległ regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego "Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa". W paragrafie 11. pkt 35. zmianie uległ ostateczny termin podpisania z Grantobiorcą umowy o powierzenie grantu na dzień 31 marca 2021 roku.   10.12.2020 r. Szanowni Państwo,  chcielibyśmy poinformować, że już przed wypłatą Grantodawca jest w stanie zweryfikować, czy Grantobiorcy  wywiązali się z zapisów § 4 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu tj. czy utrzymali działalność przez okres wskazany we wniosku o grant, który wynosił maksymalnie trzy miesiące. Wychodząc naprzeciw Państwa, tak aby przyspieszyć procedurę powierzenia grantu oficjalnie informujemy, że Grantodawca odstępuje od przyjmowania od Grantobiorców weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową. W związku z powyższym będziemy sukcesywnie wysyłać na adres mailowy wskazany we wniosku o grant przedmiotowy aneks z prośbą o wydrukowanie w dwóch egzemplarzach, podpisanie i dostarczenie do WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19. Otrzymanie tych aneksów pozwoli nam na rozpoczęcie wypłaty tak potrzebnych Państwu i długo oczekiwanych środków finansowych. Zdajemy sobie sprawę, że każda prośba z WARP to dodatkowy czas, który trzeba było lub będzie poświęcić na opracowywanie dokumentów, których od Państwa wymagamy. Pamiętajmy jednak, że rozdysponowujemy publiczne środki, których beneficjenci muszą być właściwie i do końca zweryfikowani według określonych zewnętrznych przepisów. Dzięki Państwa zaangażowaniu oraz pracy pracowników Wielkopolskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. mamy nadzieję zrealizować projekt Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej zgodnie z najwyższymi standardami. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie oraz cierpliwość.        W związku z powyższym dokonano zmian w Regulaminie udzielania grantów poprzez dodanie w par. 12 ust. 23 zapisu w brzmieniu: W uzasadnionych przypadkach Grantodawca może odstąpić od przyjmowania od Grantobiorcy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową). W takim przypadku przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio z pominięciem zapisów dotyczących czynności podejmowanych lub związanych ze złożeniem przez Grantobiorcę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową) oraz konieczne jest zawarcie aneksu do umowy o powierzenie grantu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu., a także wprowadzono załącznik nr 10_wzór aneksu. 18.11.2020 r. Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę wniosków o grant w projekcie "Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa" zakwalifikowanych do dalszej weryfikacji w wyniku przeprowadzonego w dniu 24 sierpnia 2020 roku naboru. Lista obejmuje wszystkie podmioty zakwalifikowane w alokacji 100%, tj. Wnioskodawców, którzy dostarczyli prawidłowy adres IP oraz tych, dla których weryfikacja adresu IP trwa, a także te podmioty, które nie dostarczyły danych w tym zakresie.   Lp. firma czas_złożenia alokacja według kodów  PKD 1 WIOLETA PELCZYK DIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Pelczyk Wioleta 2020-08-24 09:00:00.017267 B 2 EVERGY24 Bartosz Włodarski 2020-08-24 09:00:00.017268 B 3 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE JAN MATELA 2020-08-24 09:00:00.017292 B 4 FizjoBalans Fizjoterapia Specjalistyczna ANNA MISIAK 2020-08-24 09:00:00.017293 A 5 CENTRUM ANIMACJI I ROZWOJU ZIELONA OWCA ANNA ŻUKROWSKA-KOŁODZIEJ 2020-08-24 09:00:00.017307 A 6 Alicja Ferchmin zdrowo na sportowo 2020-08-24 09:00:00.017340 A 7 Damian Smelczyński - DAMART 2020-08-24 09:00:00.017376 B 8 "MOTION BRAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:00.017503 B 9 HUBERA Hubert Glinkowski 2020-08-24 09:00:00.017797 B 10 Teresa Sydor "MA-MI" 2020-08-24 09:00:00.023490 B 11 Katarzyna Werwińska 2020-08-24 09:00:00.103167 B 12 KOSMETYKA "AGA"AGNIESZKA POCZTA 2020-08-24 09:00:00.103179 A 13 FIRMA USŁUGOWA PIOTR MACHOWICZ 2020-08-24 09:00:00.103340 B 14 MARTYNA SZCZODROWSKA 2020-08-24 09:00:00.103693 A 15 SAE Kacper Cieślawski 2020-08-24 09:00:00.104022 B 16 Catch Car Kamil Maciejewski 2020-08-24 09:00:00.107429 B 17 Zakład Usługowo-Handlowy "ALUM-TECH" Marcin Małyszczak 2020-08-24 09:00:00.107454 B 18 Kancelaria Doradcy Prawnego Zbigniew Szmajda 2020-08-24 09:00:00.108678 B 19 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "HANIA" JANOWICZ HALINA 2020-08-24 09:00:00.116613 A 20 Danuta Ptak 2020-08-24 09:00:00.139799 B 21 "PUBLIC PROFITS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:00.141782 B 22 AS Robotec Artur Śniegowski 2020-08-24 09:00:00.149523 B 23 Forum Renata Bilińska-Mikołajczak 2020-08-24 09:00:00.150108 A 24 SALON URODY KAROLINA FIFER 2020-08-24 09:00:00.150292 A 25 A.M.CIEŚLAWSCY STUDIO FOTOGRAFICZNE 2020-08-24 09:00:00.150580 B 26 AXE PROMOTION SPÓŁKA AKCYJNA 2020-08-24 09:00:00.150949 B 27 "TRIVIUM" GRAŻYNA FRANKOWSKA 2020-08-24 09:00:00.160675 B 28 Indywidualna praktyka lekarska AGATA ANDRZEJEWSKA 2020-08-24 09:00:00.167777 B 29 TODO Jakub Kawa 2020-08-24 09:00:00.167813 B 30 WOJCIECH KOCH USŁUGI DLA LUDNOŚCI ŚLUSARSTWO-INSTALACJA,WOD.-KAN.,C.O. I GAZ,MECHANIKA MASZYN ROLNICZYCH, KOTLARSTWO WOJCIECH KOCH - UL.BRZOZOWA 4 63-024 KRZYKOSY 2020-08-24 09:00:00.179755 B 31 JOANNA KALUBA-KOBRYŃSKA STUDIO PROJEKTOWE 2020-08-24 09:00:00.196410 B 32 Bart-tour Bartosz Bajon 2020-08-24 09:00:00.199715 A 33 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Baromast Barbara Hetman 2020-08-24 09:00:00.200852 B 34 PERITUS Marcin Wichłacz 2020-08-24 09:00:00.200879 B 35 NIERUCHOMOŚCI GRZEGORZ KOLAŃSKI 2020-08-24 09:00:00.200922 B 36 MARTIN BUSINESS CONNECT ANDRZEJ KOSTRZEWSKI 2020-08-24 09:00:00.201787 B 37 Roadrunner Jolanta Ostwald 2020-08-24 09:00:00.212914 A 38 MONMAT MATEUSZ NAJDEK 2020-08-24 09:00:00.214621 B 39 VIRTEX DARIUSZ GÓRAL 2020-08-24 09:00:00.215726 B 40 EN-TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:00.234859 B 41 JOLANTA STAROŃ JOLANTA STAROŃ RTG ZĘBÓW 2020-08-24 09:00:00.235358 B 42 CONSUELO CARABALLO-CORTÉS 2020-08-24 09:00:00.235452 B 43 SIMPLE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:00.235592 B 44 BIURO KONSULTINGOWE ALLFINANZ MICHAŁ MAZUR 2020-08-24 09:00:00.236198 B 45 DAGMARA JĘDRKOWIAK 2020-08-24 09:00:00.237367 A 46 Arleta Kuznowicz 2020-08-24 09:00:00.244173 B 47 INFORMATYK  WIECZOREK JACEK 2020-08-24 09:00:00.255712 B 48 DGARAGE WOJCIECH DURA 2020-08-24 09:00:00.257136 B 49 ELEKTRO - AUTOMATYKA SŁAWOMIR ŻYMEŁKA 2020-08-24 09:00:00.271889 B 50 ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY IRENEUSZ STACHOWIAK 2020-08-24 09:00:00.408163 B 51 Piotr Barczyk "DREWKOR" 2020-08-24 09:00:00.423763 B 52 wykreślone na prośbę przedsiębiorcy, który zgodnie z oświadczeniem nie składał wniosku o grant 2020-08-24 09:00:00.423816 B 53 P.U.H "CEZAR" Cezary Strumnik 2020-08-24 09:00:00.423872 B 54 WLAZŁY ADAM "WAAK" 2020-08-24 09:00:00.423969 B 55 MATEUSZ STRUGAREK USŁUGI TRANSPORTOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 2020-08-24 09:00:00.427611 B 56 MAREK KLEINDIENST KLEMAR 2020-08-24 09:00:00.427850 B 57 A&K LOGISTIK Agnieszka Kwieciak 2020-08-24 09:00:00.433083 B 58 WAVE-GROUP ADRIAN MINIARSKI 2020-08-24 09:00:00.451563 B 59 Grupa EKO ENERGIA Paweł Wiatrowski 2020-08-24 09:00:00.461057 B 60 Agro Data Solutions Anna Baranowska 2020-08-24 09:00:00.542814 B 61 El-Matio instalacje elektryczne Mateusz Walczak 2020-08-24 09:00:00.544319 B 62 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA "ARKADA" WOJCIECHOWSKI JACEK 2020-08-24 09:00:00.545080 B 63 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Piotr Rydzyński 2020-08-24 09:00:00.545492 B 64 PORADNIA DIETETYCZNA DOMINIKA KOZERA 2020-08-24 09:00:00.545792 B 65 OLLALA Aleksandra Ratajczak 2020-08-24 09:00:00.546070 A 66 INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA LEK.DENT. MICHAŁ BARYLAK 2020-08-24 09:00:00.546454 B 67 Wojciech Hirsch 2020-08-24 09:00:00.546496 B 68 MARCINIAK RYSZARD FIRMA 'MARCINIAK'-KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTRYCZNE 2020-08-24 09:00:00.546994 B 69 MAZ-BUD Michał Mazur 2020-08-24 09:00:00.552845 B 70 POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTERÓW,EKSPORTERÓW I KOOPERACJI 2020-08-24 09:00:00.561186 B 71 Centrum Biznesowe Kammet - Bartosz Moszyński 2020-08-24 09:00:00.580984 A 72 KUSICIEL Miłosz Kusiciel 2020-08-24 09:00:00.581232 B 73 PŁYTMAX Anna Berdychowska-Golcz 2020-08-24 09:00:00.581253 A 74 MECHANIKA POJAZDOWA MICHAŁ KOWALCZEWSKI 2020-08-24 09:00:00.581625 B 75 USŁUGI BUDOWLANE MAREK DONDEROWICZ 2020-08-24 09:00:00.585842 B 76 MAGDALENA PACZEŚ  MORRIGAN 2020-08-24 09:00:00.591059 A 77 Elektroserw Andżelika Kolińska 2020-08-24 09:00:00.591093 B 78 Kinga Górczak DEKORTEAM 2020-08-24 09:00:00.598660 B 79 PRZEMYSŁAW MARCINKOWSKI - TERRA VERDE 2020-08-24 09:00:00.618965 B 80 DAWBLO F.H.U. DAWID BLOCH 2020-08-24 09:00:00.635767 B 81 DAWID JÓZEFOWIAK PATRONE 2020-08-24 09:00:00.657309 B 82 STRUKTUA Przemysław Woźniczak 2020-08-24 09:00:00.657477 B 83 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE KOZ-BUD KRZYSZTOF KOZŁOWICZ 2020-08-24 09:00:00.663165 B 84 CREOTON Tomasz Przestacki 2020-08-24 09:00:00.663704 B 85 GABINET KOSMETYCZNY ELLE MAŁGORZATA GRZELAK 2020-08-24 09:00:00.663705 A 86 SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TORKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:00.663732 B 87 Sana Mente Łukasz Wawrzyniak 2020-08-24 09:00:00.667539 A 88 SI SI ANITA SIEJEK 2020-08-24 09:00:00.671674 A 89 Handel Obwoźny Dariusz Siekierski 2020-08-24 09:00:00.676801 B 90 Kebab Ankara Żak Karolina 2020-08-24 09:00:00.737424 A 91 Sleek Car Rafał Tomczyk 2020-08-24 09:00:00.755625 B 92 AUROVOLT Krzysztof Szymański 2020-08-24 09:00:00.756316 B 93 PROJEKTUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:00.756542 A 94 Dawid Drabik 2020-08-24 09:00:00.756703 B 95 QW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:00.756757 B 96 MIROSŁAWA WITCZAK PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH 2020-08-24 09:00:00.757131 B 97 WKS SPAWALNIK T. G. BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:00.757398 B 98 IDMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:00.759307 B 99 ANFI ANNA NAWROT 2020-08-24 09:00:00.759550 B 100 CATCHSHIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:00.853856 B 101 ZAKŁAD USŁUGOWY BLACHARSTWO-DEKARSTWO-ŚLUSARSTWO ANDRZEJ SZCZUREK 2020-08-24 09:00:00.872493 B 102 Rewers Rafał RAF-MAX 2020-08-24 09:00:00.872501 B 103 Anna Baran Produkcja Mebli 2020-08-24 09:00:00.872502 B 104 ZAKŁAD STOLARSKI Zbigniew Fahner 2020-08-24 09:00:00.872721 B 105 Bartosz Oźmiński 2020-08-24 09:00:00.873147 B 106 CLORCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 2020-08-24 09:00:00.873433 B 107 iNetSoft Piotr Łaczkowski 2020-08-24 09:00:00.873521 B 108 PIOTR SOBISIAK "SOBTECH" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 2020-08-24 09:00:00.873529 B 109 JAN MALEPSZAK JAN MALEPSZAK "BUDOMAL" 2020-08-24 09:00:00.875608 B 110 Find Home Łukasz Dasiewicz 2020-08-24 09:00:00.880976 B 111 Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Żak-Skiba 2020-08-24 09:00:00.967547 B 112 Szymon Fierek Transport Consulting 2020-08-24 09:00:00.970090 B 113 A & M CREDIT AGATA ŁOBACZ 2020-08-24 09:00:00.970225 B 114 "GABINET STOMATOLOGICZNY MOLO I WIŚNIEWSKA" S.C. 2020-08-24 09:00:00.971117 B 115 IDIOMA AGNIESZKA CHUDZIŃSKA-GRZESIAK 2020-08-24 09:00:00.971997 B 116 MM Construction Mateusz Mikołajczak 2020-08-24 09:00:00.973567 B 117 KAMIL PIECZYŃSKI 2020-08-24 09:00:00.975146 A 118 Centrum Ubezpieczeń SYRENA ANNA ANDRZEJEWSKA 2020-08-24 09:00:00.975351 B 119 KONSTRUKCJE ALUMINIOWE ALKON JACEK URBANIAK 2020-08-24 09:00:00.983000 B 120 Wojciech Siódmiak DANCE - ART 2020-08-24 09:00:00.996389 A 121 MISS-KIKI REMIGIUSZ MARCIUSZ 2020-08-24 09:00:01.024779 B 122 FIRMA BUDOWLANA "BUDREM" MARCIN KRYSZAK 2020-08-24 09:00:01.029747 B 123 TOMASZ PTAK "TOM - KOL" Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu Transport Drogowy Towarów 2020-08-24 09:00:01.029789 B 124 Dominika Jarecka Projektowanie Wnętrz 2020-08-24 09:00:01.029831 B 125 JOANNA SOBAŃSKA 2020-08-24 09:00:01.035545 A 126 BGH.WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:01.035674 B 127 FIRMA "PLUS" EWA CZAJKA, DARIUSZ CZAJKA SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:01.036108 B 128 Tomasz Pilarski  A & T CONSULTING 2020-08-24 09:00:01.044828 B 129 Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zagata 2020-08-24 09:00:01.045850 B 130 SKLEP WIELOBRANŻOWY " ZOSIA " LESZEK MOSIEK 2020-08-24 09:00:01.082709 B 131 MEDICI DZWONKOWSKA-KRÓLAK, KRÓLAK SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:01.086222 B 132 ŁUKASZ INDRZEJCZAK INFACT 2020-08-24 09:00:01.132788 B 133 Fox Cezary Gieracki 2020-08-24 09:00:01.140693 A 134 PGP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:01.141037 B 135 PAULINA TWOREK KANCELARIA ADWOKACKA PAULINA TWOREK 2020-08-24 09:00:01.155509 B 136 ZPUH "MINI ZAP" B I K ŁEPKOWICZ, A.ROGUSZNA - SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:01.155652 B 137 it-part Tomasz Kordys 2020-08-24 09:00:01.156003 B 138 PRUSKA-WACŁAW MAGDALENA MAŁY VIP 2020-08-24 09:00:01.156826 B 139 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "ADAŚ" ANDRZEJ STANISŁAWSKI 2020-08-24 09:00:01.159752 B 140 JEKKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:01.160828 B 141 MW MARCIN WÓJCIK 2020-08-24 09:00:01.161658 B 142 LENTIUS ARTUR NOWACKI 2020-08-24 09:00:01.212050 B 143 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Majewicz 2020-08-24 09:00:01.247969 B 144 Salon Fryzjerski "Justyna" Justyna Golon 2020-08-24 09:00:01.248086 A 145 AUTO NAPRAWA PIOTR GATTNER 2020-08-24 09:00:01.248220 B 146 TRANSPORT RABE DAMIAN RABE 2020-08-24 09:00:01.256469 B 147 INSTYTUT KOSMETOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ IMAGE DOROTA GAWŁOWSKA-MAZUREK 2020-08-24 09:00:01.256469 A 148 KOCHANOWICZ MAGDALENA MK-MED 2020-08-24 09:00:01.256519 B 149 JAKUB KIERZKOWSKI EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE ODZIEŻY "EXPRESS"; "KIERZKOWSKI", "KIERZKOWSKI PRALNIA" 2020-08-24 09:00:01.257555 B 150 Usługi Spawalnicze Janusz Lewandowski 2020-08-24 09:00:01.257989 B 151 PRZEMYSŁAW RYBARCZYK "PRZYNĘTA" PRODUKCJA GARMAŻERSKI MIĘSNO-RYBNEJ BAR "KURCZACZEK" 2020-08-24 09:00:01.263788 B 152 DAMIAN KULOK 2020-08-24 09:00:01.267608 B 153 Jakub Wietrzyński AND MORE 2020-08-24 09:00:01.287556 B 154 Firma Handlowo-Usługowa Beata Żok 2020-08-24 09:00:01.287623 B 155 MACIEJ STANKE MS-ABAŻUR 2020-08-24 09:00:01.299737 B 156 Kamil Kamiński 2020-08-24 09:00:01.320300 A 157 PLUSZEK DESIGN Karina Hermann 2020-08-24 09:00:01.327056 B 158 JAKUBIAK MAŁGORZATA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH SUKCES 2020-08-24 09:00:01.327137 A 159 "AUTO-SERVICE" PAWEŁ KAŹMIERCZAK 2020-08-24 09:00:01.327257 B 160 ZBIMAR ZBIGNIEW MAREK 2020-08-24 09:00:01.327509 B 161 JLL SYSTEMS Marcin Linka 2020-08-24 09:00:01.329484 B 162 FOTOGRAFIA SONIA KANCLERZ 2020-08-24 09:00:01.330489 B 163 QŹNIA TALENTU Paula Kaźmierczak 2020-08-24 09:00:01.348261 A 164 WĘDRYCHOWICZ VIOLETTA - SALON KOSMETYCZNY VIOLA 2020-08-24 09:00:01.375588 A 165 5PD PAWEŁ JÓŹWIK 2020-08-24 09:00:01.397317 B 166 Smiled Michał Pater 2020-08-24 09:00:01.399671 B 167 LEMPI MARCIN LEMPACH 2020-08-24 09:00:01.944079 B 168 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA u "AGATY" AGATA DYDERSKA 2020-08-24 09:00:01.967718 B 169 TADEUSZ JAGŁA MECHANIKA POJAZDOWA 2020-08-24 09:00:01.981029 B 170 Quality Anna Osowczyk 2020-08-24 09:00:01.999953 B 171 ROBERT BOROWSKI ROBOMOD 2020-08-24 09:00:02.007628 B 172 PRI-MAT 3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:02.008156 B 173 PIAN FORMERS S.C. 2020-08-24 09:00:02.018213 B 174 "FreshCar" - Jordan Rabczewski 2020-08-24 09:00:02.040973 B 175 "APO" S.C. 2020-08-24 09:00:02.040986 B 176 BIUROTECHNIKA.EU KATARZYNA KLISZEWSKA 2020-08-24 09:00:02.130890 B 177 SISTECH FN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:02.156799 B 178 iDev Center Michał Bobowski 2020-08-24 09:00:02.166243 B 179 3Drukujesz Jan Sobkowski 2020-08-24 09:00:02.169504 B 180 MOTOPARTS ROBERT PROKOPIAK 2020-08-24 09:00:02.169775 B 181 GRUPA INŻYNIERYJNA KONSTRUBOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:02.191680 B 182 LABORATORIUM AS-TECH-LAB EDYTA SOSIŃSKA 2020-08-24 09:00:02.192662 B 183 Pierogarnia NIEBO W GĘBIE Marta Tegeler 2020-08-24 09:00:02.217716 A 184 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Kaczmarek 2020-08-24 09:00:02.259468 B 185 INTER - TEL SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI 2020-08-24 09:00:02.259571 B 186 EMARKETING ŁUCJA KORDECZKA 2020-08-24 09:00:02.284060 B 187 MAŁGORZATA MALIK ENGLISH FUN CLUB 2020-08-24 09:00:02.337681 A 188 Arbo Mikołaj Kudła 2020-08-24 09:00:02.343783 B 189 RAGRA CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:02.343790 B 190 PPHU "JESZCZE RAZ"   Piotr Zalewski 2020-08-24 09:00:02.343801 B 191 DARIUSZ KREFT PRZEDSIėBIORSTWO HANDLOWE "TEXOLA" 2020-08-24 09:00:02.350944 B 192 STUDIO REKLAMY "UNIVERSE" BEATA STELMACH 2020-08-24 09:00:02.412599 A 193 Firma Handlowo Usługowa "Darro-Sped" Dariusz Wytwer 2020-08-24 09:00:02.412621 B 194 AGNIESZKA GALOCH " INVEST" 2020-08-24 09:00:02.412800 B 195 AQUA GROUP JOANNA PAWEŁCZYK-DUDKA 2020-08-24 09:00:02.412897 B 196 DAWW SERWIS - Dawid Oblizajek 2020-08-24 09:00:02.413838 B 197 ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA ARKADIUSZ DRASZAWKA 2020-08-24 09:00:02.453227 B 198 STUDIO SUNSHINE BOŻENA OLSZYNA 2020-08-24 09:00:02.481908 A 199 Indywidualna Praktyka Lekarska-Ewa Grzelak-Bugaj 2020-08-24 09:00:02.515752 B 200 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  "JARZĘBINKA PACZKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:02.515940 B 201 Firma usługowo - handlowa Adam Mielczarek 2020-08-24 09:00:02.516131 B 202 WOOD LIFE JAKUB GŁUSZCZAK 2020-08-24 09:00:02.516425 B 203 DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 2020-08-24 09:00:02.516432 B 204 QProject.eu Kajetan Rumbuć 2020-08-24 09:00:02.517198 B 205 Kancelaria Radcy Prawnego LEX SPECIALIS Karolina Mikołajczyk 2020-08-24 09:00:02.518372 B 206 Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Krysmann 2020-08-24 09:00:02.527645 B 207 Moldeo Jakub Majchrzak 2020-08-24 09:00:02.549404 B 208 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ZeMi" ZENON MIĘKISZAK 2020-08-24 09:00:02.591820 A 209 BOŻENA ANTONIEWICZ 'POKER-TRANS' 2020-08-24 09:00:02.660233 B 210 VERA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:02.660369 B 211 PACIFIC-EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:02.660369 A 212 Przejmij Ster - dietetyk Sylwia Ratajczak 2020-08-24 09:00:02.660537 B 213 KAROLINA JĘDRZEJCZAK SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY 2020-08-24 09:00:02.661018 B 214 P.H.U. "GASTRO-MON" MONIKA SZATKOWSKA-BARTCZAK 2020-08-24 09:00:02.661037 A 215 PIOTR KAŁMUCZAK 2020-08-24 09:00:02.661039 B 216 Studio Materia - Jakub Kędzia 2020-08-24 09:00:02.661353 B 217 ADAM LISIECKI NEO-BUD 2020-08-24 09:00:02.662048 B 218 STUDIO METR NA 2 - PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I MEBLI ARLETTA KILIJANEK 2020-08-24 09:00:02.665432 B 219 IT Bowling Iga Ryngwelska 2020-08-24 09:00:02.807636 B 220 MYWAY Patryk Huszcza 2020-08-24 09:00:02.807667 B 221 MAR DRIVE Marcin Stawski 2020-08-24 09:00:02.807696 B 222 ŁUKASZ BOCZKO GEODEZJA WIELKOPOLSKA NAZWA SKRÓCONA: GW 2020-08-24 09:00:02.808548 B 223 HOTEL "KOMEDA" A.Z. WALCZAK S.C. 2020-08-24 09:00:02.808654 A 224 "GŁOWACKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:02.809463 B 225 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Justyna Rajewska-Tabor 2020-08-24 09:00:02.832529 B 226 MAREK MALAK MARBUD 2020-08-24 09:00:02.832630 B 227 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna PATRYCJA SIKORA 2020-08-24 09:00:02.832631 B 228 FizjoHome Magdalena Lenart 2020-08-24 09:00:02.852047 A 229 MIKOŁAJ WOWER STUDIOWARSZTAT 2020-08-24 09:00:02.939709 B 230 Poznańskie Nieruchomości Krzysztof Szymański 2020-08-24 09:00:02.965055 B 231 Maria Nitka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NITEX" 2020-08-24 09:00:02.965243 B 232 Gabinet Kosmetyczny Pod Aniołem Alicja Jarzyna 2020-08-24 09:00:02.983558 A 233 Kancelaria Radcy Prawnego Jan Łuczak Radca Prawny 2020-08-24 09:00:02.983571 B 234 PHU MONIKA SKOLMOWSKA 2020-08-24 09:00:02.983585 A 235 LTC TOMASZ CICHY 2020-08-24 09:00:02.988489 B 236 BIRKENORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:02.995789 B 237 TRANSPRESS POLACHOWSKI IRENEUSZ 2020-08-24 09:00:02.995790 B 238 MARCIN INDRZEJCZAK SEVENCOMP 2020-08-24 09:00:02.995889 B 239 PIOTR HAUZA H-PROJEKT 2020-08-24 09:00:02.995918 B 240 ALEKSANDRA WINOGRADZKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA 2020-08-24 09:00:03.042541 B 241 KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH J.MAŁECKI, M.CHMIELOWSKI, J.GRAJZER SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:03.065230 B 242 APS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:03.066540 A 243 RENATA KRYGIER FRYZJERSTWO URODA 2020-08-24 09:00:03.077144 A 244 PRZED. WIELOBRANŻ. HAND. USŁ. "CHEMBUD" JERZY WARDEŃSKI 2020-08-24 09:00:03.077314 B 245 "RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY" BARBARA NIEDZIELA 2020-08-24 09:00:03.087553 B 246 " KONIK-SPAW"  Piotr Konieczka 2020-08-24 09:00:03.093119 B 247 SPE JERZY WYLEGAŁA 2020-08-24 09:00:03.095670 B 248 MATEUSZ ŚWIERCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:03.099522 B 249 PIOTR SIKORA "MONDO" P.H.U. 2020-08-24 09:00:03.099544 B 250 FIRMA HANDLOWA HERC JAROSŁAW DROST 2020-08-24 09:00:03.121449 B 251 "GRAMBET - GRUPA SBS SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW GUCIA, MACIEJ GUCIA" 2020-08-24 09:00:03.123651 B 252 SPRINT -CRAFT PAWEŁ DUDZIK 2020-08-24 09:00:03.126380 B 253 DAWID NYCZKOWSKI 2020-08-24 09:00:03.127415 A 254 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE RUBIN JUSTYNA WOJTYCZKA JANUSZ WOJTYCZKA SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:03.163681 B 255 MK CONSULTING MARCIN KULIGOWSKI 2020-08-24 09:00:03.167511 B 256 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Piotr Młynarski 2020-08-24 09:00:03.167687 B 257 Logos Gabinet Monika Mazurkiewicz 2020-08-24 09:00:03.167901 B 258 SOCEVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:03.168104 B 259 MARCIN ZIELONKA 2020-08-24 09:00:03.171391 A 260 SZYMON KRYNICKI MAX-PRINT 2020-08-24 09:00:03.171442 B 261 "LARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:03.175416 B 262 P.H.U. SPAWPOL JERZY JANKOWSKI 2020-08-24 09:00:03.175469 B 263 EKO ALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:03.175781 B 264 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "WESOŁY GAWROSZEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:03.307488 B 265 S&E Estetica Sylwia Cieleń 2020-08-24 09:00:03.307572 A 266 LESZEK MALICKI PRACOWNIA ZŁOTNICZO-ODLEWNICZA 2020-08-24 09:00:03.311627 B 267 SZADKOWSKI PIOTR 2020-08-24 09:00:03.311638 B 268 ZAKŁAD BUDOWLANY TADEUSZ SOCHACKI 2020-08-24 09:00:03.311639 B 269 Q & S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:03.311794 B 270 JACEK BUKOWSKI 2020-08-24 09:00:03.315671 B 271 Instalacje Elektryczne Robert Sobczak 2020-08-24 09:00:03.319510 B 272 Promotim Kamil Przytuła 2020-08-24 09:00:03.319527 B 273 "MW TERAPIA" Mateusz Wiśniewski 2020-08-24 09:00:03.320364 A 274 Gabinet Masażu,Fizjoterapii i Rehabilitacji "NEURO - FIZ" BARBARA NADOLSKA-BOCHEŃSKA 2020-08-24 09:00:03.370148 A 275 MARTA KAMASSA 2020-08-24 09:00:03.404532 B 276 FIRMA USŁUGOWA TOBIASZ ŚLIWIŃSKI 2020-08-24 09:00:03.405427 B 277 CEDRUS - Instalacje Damian Grzelczak 2020-08-24 09:00:03.405588 B 278 MK - Stal KAROLINA JANKOWIAK 2020-08-24 09:00:03.413167 B 279 HARDBIT K.BIAŁEK, P.POPRAWA SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:03.425547 B 280 odNOWA Salon Kosmetyczny Emilia Roguszna 2020-08-24 09:00:03.425631 A 281 UZPOL-IMPEX Jacek Michalski 2020-08-24 09:00:03.427019 B 282 "STYLIŚCI" MAGDALENA SZAJEK 2020-08-24 09:00:03.441845 A 283 SALON FRYZJERSKI SEKRET DANUTA SEKRECKA 2020-08-24 09:00:03.442841 A 284 Karolina Piątkowska Fitcomfort 2020-08-24 09:00:03.491647 B 285 SZCZEPAŃSKA AGNIESZKA FIRMA USŁUGOWA 2020-08-24 09:00:03.507468 B 286 MATEUSZ OWSIAŃSKI INVESTMENT 2020-08-24 09:00:03.507530 B 287 PUBLICZNY TRANSPORT CIĘŻAROWY, HANDEL SAMELAK CZESŁAW 2020-08-24 09:00:03.507541 B 288 MIKOŁAJCZAK RADOSŁAW "RCOM" 2020-08-24 09:00:03.508164 B 289 GRZEGORZ KRAWCZYK 2020-08-24 09:00:03.523662 B 290 TOMASZ KASPRZAK NOWA 2020-08-24 09:00:03.536286 B 291 SAMURAI ADAM NAWROT 2020-08-24 09:00:03.537167 B 292 HJ LOGISTICS Hubert Jarmuż 2020-08-24 09:00:03.542192 B 293 ARMASERWIS ROMAN KRZYŻANOWICZ 2020-08-24 09:00:03.542331 B 294 KAROL KAPTUREK USLUGI OGÓLNOBUDOWLANE 2020-08-24 09:00:03.562304 B 295 TBA MUSIC Tomasz Nowakowski 2020-08-24 09:00:03.565228 A 296 GABINET PEDAGOGICZNY INUS MARTA SŁAWIŃSKA 2020-08-24 09:00:03.567061 B 297 PH "EMEN " MARCIN NOWAKOWSKI 2020-08-24 09:00:03.567070 B 298 MAŁGORZATA ANDRZEJEWSKA MAL-KAR 2020-08-24 09:00:03.567429 B 299 ROBERT BLICHARZ 2020-08-24 09:00:03.570984 B 300 FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "KULISZAK" WALDEMAR KULISZAK 2020-08-24 09:00:03.599551 B 301 NOWAK - Jarocin Drukarnia, Wydawnictwo, Reklama Marcin Nowak 2020-08-24 09:00:03.599879 B 302 DREWNO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:03.599995 B 303 MAKEOVER Szymon Janik 2020-08-24 09:00:03.600911 B 304 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PASTELOWY ŚWIAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:03.603213 B 305 ALEKSANDER DECHNIK 2020-08-24 09:00:03.605692 B 306 EDUKLIK FILIP CHODOROWSKI 2020-08-24 09:00:03.625553 A 307 GABINET PSYCHOLOGICZNY MARTA PIETROWICZ 2020-08-24 09:00:03.626079 B 308 Magama Studio Bartłomiej Jabczyński 2020-08-24 09:00:03.687723 B 309 GABINET KOSMETYCZNO-WIZAŻYSTYCZNY "VISAGE"  JOLANTA HERCKA-KEMPIŃSKA 2020-08-24 09:00:03.687723 A 310 DKS Consulting Łukasz Kożuch 2020-08-24 09:00:03.723523 B 311 Zakład Usług Stolarskich "FOR-MAT" Mateusz Hochenzy 2020-08-24 09:00:03.723523 B 312 PRIMOBUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE PRZEMYSŁAW MACIEJEWSKI 2020-08-24 09:00:03.723532 B 313 ATTIKA UPOMINKI S.C. 2020-08-24 09:00:03.723639 B 314 WILAMET KRZYSZTOF JASZCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:03.723650 B 315 AGENCJA UBEZPIECZENIOWA KRZYSZTOF ŚPIĄCZKA 2020-08-24 09:00:03.724067 B 316 INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA LIDIA WERAKSO 2020-08-24 09:00:03.724199 B 317 ADRIAN DĘBOWSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2020-08-24 09:00:03.727918 B 318 PAXO Krystian Paszczak 2020-08-24 09:00:03.897229 B 319 HENRYK MISTRZYK "BAR - OLIWIA" 2020-08-24 09:00:03.897510 A 320 STĘPA PAWEŁ,ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY 2020-08-24 09:00:03.901650 B 321 Wojciech Grabiński 2020-08-24 09:00:03.901752 B 322 ELŻBIETA WŁOCH-BODZICZ GABINET STOMATOLOGICZNY 2020-08-24 09:00:03.901771 B 323 WWW.PIOSIK.PL DARIUSZ PIOSIK 2020-08-24 09:00:03.901775 B 324 GEOBUD S.C. MIROSŁAW I HALINA STACHOWSCY, MAREK MIĘŻAŁ 2020-08-24 09:00:03.901802 B 325 MONIKA THOM FAWORYT 2020-08-24 09:00:03.902710 A 326 DOJI SPÓŁKA AKCYJNA 2020-08-24 09:00:03.915859 B 327 PAWEŁ SOWIŃSKI ZAKŁAD FRYZJERSKI 2020-08-24 09:00:03.915936 A 328 StylistiQ Arte Sylwia Olejnik 2020-08-24 09:00:04.027733 B 329 Tomasz Ber 2020-08-24 09:00:04.027733 B 330 Kwiaty u Róży Róża Marciniak Florystyka i szkolenia 2020-08-24 09:00:04.027733 B 331 KB Kinga Brychcy Ubezpieczenia 2020-08-24 09:00:04.027829 B 332 Bernard Król 2020-08-24 09:00:04.027854 B 333 Estetivo Iwo Bogucki 2020-08-24 09:00:04.027911 B 334 SKLEP "MAXIM" AGATA SZCZEŚNIAK 2020-08-24 09:00:04.028306 B 335 ANDRZEJ RADZISZEWSKI ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OKNOSTYL ANDRZEJ RADZISZEWSKI,KRZYSZTOF RADZISZEWSKI 2020-08-24 09:00:04.028545 B 336 KAMIENIARSTWO MUSZALSCY SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF MUSZALSKI, EWA MUSZALSKA, MATEUSZ MUSZALSKI 2020-08-24 09:00:04.028580 B 337 MakaluMedia Monika Grygieńcza 2020-08-24 09:00:04.039779 B 338 ARKOM - ARTUR MAJEWSKI 2020-08-24 09:00:04.087256 B 339 Gabinet Kosmetyczny SEKRET PIĘKNA Patrycja Lorenc 2020-08-24 09:00:04.167886 A 340 PixelAnt Jakub Nakielski 2020-08-24 09:00:04.168083 B 341 IT Solutions Dominik Kolasiński 2020-08-24 09:00:04.183580 B 342 KLAMA MACIEJ KANCELARIA ADWOKACKA 2020-08-24 09:00:04.183664 B 343 SZYMON PELCZYK "SIMON" SZYMON PELCZYK 2020-08-24 09:00:04.183667 B 344 "INRU" MAGDALENA ŁUKASIEWICZ 2020-08-24 09:00:04.183674 B 345 Usługi ogólnobudowlane. Łukasz Szykuła 2020-08-24 09:00:04.184463 B 346 "NOVA CENTRUM" LAMEK ANDRZEJ 2020-08-24 09:00:04.184502 A 347 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE DAMIAN URBAŃSKI 2020-08-24 09:00:04.185377 B 348 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ŁUKASZ SARANIECKI 2020-08-24 09:00:04.282300 B 349 CONTECH - ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I BUDOWY URZĄDZEŃ SPECJALNYCH DORADZTWO TECHNICZNE KRZYSZTOF BAZELAK 2020-08-24 09:00:04.371746 B 350 1 DR - MICHAŁ GRABIA 2020-08-24 09:00:04.371951 B 351 KATARZYNA REPETSKA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY J. NIDERLANDZKIEGO 2020-08-24 09:00:04.371951 B 352 Kancelaria Adwokacka Bartosz Bednarek 2020-08-24 09:00:04.372022 B 353 NEXTMA Mateusz Kumanowski 2020-08-24 09:00:04.372023 B 354 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof Puchowski 2020-08-24 09:00:04.372134 B 355 Biuro Rachunkowe Ewa Kwiecińska 2020-08-24 09:00:04.372539 B 356 SZKOŁA TAŃCA DANCELIFE MICHAŁ GRZEŚKOWIAK 2020-08-24 09:00:04.372716 B 357 Kancelaria Adwokacka Bartek Torz 2020-08-24 09:00:04.746878 B 358 Ingard Radosław Strugała 2020-08-24 09:00:04.755467 B 359 Biegański Wojciech Beiga 2020-08-24 09:00:04.755535 B 360 "MAGICZNE CHWILE" EWA FABIAŃSKA 2020-08-24 09:00:04.763587 B 361 ALPOLTRANS  ADAM LACHOWICZ 2020-08-24 09:00:04.763636 B 362 HAIRSTYLE STUDIO FRYZUR Marta Flisiak 2020-08-24 09:00:04.772306 A 363 Pigwusiowo Pracownia Rękodzieła Katarzyna Spychała 2020-08-24 09:00:04.777468 B 364 FIRMA HANDLOWA "ANNA" ANETA MUSIELAK 2020-08-24 09:00:05.100413 B 365 Con.Tuus Agnieszka Konieczna 2020-08-24 09:00:05.100414 B 366 CITY BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:05.100418 B 367 MAŁGORZATA S.C. 2020-08-24 09:00:05.100432 B 368 PATRYK NOWAK 2020-08-24 09:00:05.100433 B 369 KRISAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:05.103477 A 370 WŁODZIMIERZ KLIŚ BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE 2020-08-24 09:00:05.112524 B 371 ZAKŁAD POSADZKARSKI STANISŁAW MIKOŁAJCZAK 2020-08-24 09:00:05.134132 B 372 UTH "NIKPOL" KAROL SZCZEPANIAK 2020-08-24 09:00:05.134176 B 373 CPC24.PL dr inż. Jakub Kowalczyk 2020-08-24 09:00:05.137337 A 374 ELIZA LAMENTOWICZ SKLEP Z KOSMETYKAMI NATURALNYMI "SKARBY NATURY" 2020-08-24 09:00:05.188453 B 375 MILER PROJEKT PIOTR MILER 2020-08-24 09:00:05.188488 B 376 KANCELARIA ADWOKACKA MARIA MATYBA-SZYMAREK 2020-08-24 09:00:05.188502 B 377 Greenmission JOANNA KŁOSOWICZ-PANCEWICZ 2020-08-24 09:00:05.189062 B 378 MIKROTECHSYSTEM Firma Informatyczna Mielnik Waldemar 2020-08-24 09:00:05.189304 B 379 BARTOSZ MASIAK "BAMA OPONY" 2020-08-24 09:00:05.191494 B 380 FIZJOTERAPIA IRMINA LANKIEWICZ-PINCZYŃSKA 2020-08-24 09:00:05.191587 A 381 FAROS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:05.191691 B 382 "SANDAL-2" PRZEDS.PROD.-HANDLOWE PLUCIŃSKI BOŻYDAR 2020-08-24 09:00:05.193417 B 383 Auto Handel   KAMIL FARBICKI 2020-08-24 09:00:05.193675 B 384 PAULINA BIERNAT PAULA 2020-08-24 09:00:05.239234 A 385 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA   JANUSZ SZYMCZAK 2020-08-24 09:00:05.248651 B 386 ELEKTRO-FACH KRZYSZTOF ANDERSZ 2020-08-24 09:00:05.248847 B 387 MARIUSZ TYLKOWSKI BTB STUDIO 7 2020-08-24 09:00:05.249382 B 388 TRIANON Doradztwo Rolnicze Joanna Majorek 2020-08-24 09:00:05.249433 B 389 OrniCon Michał Przystański Biuro Ekspertyz Środowiskowych 2020-08-24 09:00:05.249922 B 390 PINK STUDIO NATALIA PERA 2020-08-24 09:00:05.250098 A 391 IT CAR SERVICE MARCIN OCKERT 2020-08-24 09:00:05.250297 B 392 "TARMET" JERZY, PAWEŁ I MICHAŁ PIASKOWSCY SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:05.250342 B 393 AMAZING OWL MAGDALENA KRZEWIŃSKA 2020-08-24 09:00:05.256327 B 394 DREAM HOME DESIGN NATALIA OZIEMKOWSKA 2020-08-24 09:00:05.330896 B 395 TOM-PIECH PAULINA PIECHOWIAK 2020-08-24 09:00:05.394142 B 396 KATARZYNA STASIAK 2020-08-24 09:00:05.394230 B 397 NASK Agnieszka Grabowska, Sławomir Korczakowski s.c. 2020-08-24 09:00:05.394466 B 398 "BIZNES PARTNER" KRZYSZTOF STASIAK 2020-08-24 09:00:05.394987 B 399 PHU MICHU SŁAWOMIR MICHALAK 2020-08-24 09:00:05.395725 B 400 REGO PLUS Rafał Pieczyński 2020-08-24 09:00:05.395828 B 401 PRZEMYSŁAW MARCHLEWSKI 2020-08-24 09:00:05.396083 B 402 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ŁUKASZ KOC 2020-08-24 09:00:05.396195 B 403 "EDICTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:05.396647 B 404 LESZEK FRANKOWSKI "FOT-KA" 2020-08-24 09:00:05.560083 B 405 DROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:05.561474 B 406 CENTRUM INFORMACJI MEDYCZNEJ TEL-MED JOANNA PTASZEK-TRZYNA 2020-08-24 09:00:05.562347 B 407 SZYMAŃSKA IWONA P.P.U.H. "POL-STARS" 2020-08-24 09:00:05.562357 B 408 P.H.U. Eder's Przemysław Eder 2020-08-24 09:00:05.562358 B 409 KEY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:05.607817 B 410 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VERONA JACEK BIELSKI 2020-08-24 09:00:05.632109 B 411 KonWer Group Weronika Biskupska 2020-08-24 09:00:05.633085 B 412 Paweł Siłakowski 2020-08-24 09:00:05.635595 B 413 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FUDIM-POLMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:05.636321 B 414 DESSINK studio graficzne Katarzyna Bastek-Balcerek 2020-08-24 09:00:05.636547 B 415 ANRIS DOROTA CIERNIEWSKA 2020-08-24 09:00:05.637171 B 416 JÓZEF KALINOWSKI  AGENCJA UBEZPIECZENIOWA 2020-08-24 09:00:05.637737 B 417 WLEKŁY GRZEGORZ - ,, CUSTOMAPPS '' 2020-08-24 09:00:05.683605 B 418 AGATA PAWLAK-JASZCZAK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 2020-08-24 09:00:05.683687 B 419 MAREK PRZYMUSZAŁA "MARKOGRAF" 2020-08-24 09:00:05.730478 B 420 Gralewski Janusz, Pracownia Protetyczna 2020-08-24 09:00:05.730648 B 421 KANCELARIA ADWOKACKA JAROSŁAW REIMUS 2020-08-24 09:00:05.730983 B 422 Robert Szutkowski 2020-08-24 09:00:05.731335 B 423 VAS SP. CYWILNA SKARBEK, MĄKOWSKI 2020-08-24 09:00:05.732199 B 424 JACEK SZURGOT Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ENERGY 2020-08-24 09:00:05.735540 B 425 'KARALUS RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO "DROG KAR" ' 2020-08-24 09:00:05.735722 B 426 ACTIVE LIFE NATALIA KIRSZKE 2020-08-24 09:00:05.747489 A 427 ZAKŁAD USŁUG FOTOGRAFICZNYCH "FUJI FLESZ" STOŁOWSCY S.C. STOŁOWSKI MARIUSZ, STOŁOWSKA ZOFIA 2020-08-24 09:00:05.769895 B 428 PPHU "PALBOX" SPÓŁKA JAWNA - JAN KURDYK I DANUTA KURDYK 2020-08-24 09:00:05.769963 B 429 Marcin Jóźwiak "PCM" 2020-08-24 09:00:05.795532 B 430 NORDIC-REH MICHAŁ MAJCHRZAK 2020-08-24 09:00:05.795726 A 431 Natalia Niedziela 2020-08-24 09:00:05.821923 B 432 DARIUSZ RAJEK 2020-08-24 09:00:05.821967 B 433 PROJECT MANAGEMENT FERCHMIN EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:05.822752 B 434 PELLPRO KAROLINA NOWACZYK 2020-08-24 09:00:05.822779 B 435 SZYMON WUJEWSKI 2020-08-24 09:00:05.822980 A 436 KOLREM S.C. 2020-08-24 09:00:05.855440 B 437 CREATI Paweł Lewandowski 2020-08-24 09:00:05.875544 B 438 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE EXPORT-IMPORT EWA OBŁÓJ 2020-08-24 09:00:05.923919 B 439 FIRMA HANDLOWA SŁODKI, ARTUR SŁODZINKA 2020-08-24 09:00:05.983657 B 440 Firma handlowo-usługowa DJ KRIS CROSS KRZYSZTOF KOWALSKI 2020-08-24 09:00:05.985049 A 441 Wycena Nieruchomości Katarzyna Mizier 2020-08-24 09:00:05.991939 B 442 STUDIO JĘZYKOWE KATARZYNA MIELCARZ 2020-08-24 09:00:05.991947 A 443 WebQ Karolina Mielcarek 2020-08-24 09:00:05.992551 B 444 F.H.U.W. "JUBILERSTWO"  JOANNA NAWROT 2020-08-24 09:00:05.995555 B 445 Oktawia Rogowska Fotografia 2020-08-24 09:00:05.995555 B 446 P.P.U.H."NEW-DECOR" S.C. - JAROSŁAW LISIECKI I JUSTYNA LISIECKA 2020-08-24 09:00:06.003887 B 447 PRINTMEDIA ARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:06.003899 B 448 KrainaZabawy Monika Garczarek 2020-08-24 09:00:06.004939 B 449 ZIĘTKOWSKI DARIUSZ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH 2020-08-24 09:00:06.027832 B 450 FLORA-MAR MARCIN WALA 2020-08-24 09:00:06.039599 B 451 EsteDent ANETA MONKIEWICZ 2020-08-24 09:00:06.109218 B 452 INSTAL-KOR Bartosz Kornaś 2020-08-24 09:00:06.122000 B 453 Jakub Bojarski 2020-08-24 09:00:06.126313 B 454 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BARTOSZ DOLIŃSKI 2020-08-24 09:00:06.126332 B 455 FAMA STUDIO FRYZJERSKIE EMILIA STRZELCZAK, F-ART 2020-08-24 09:00:06.219734 A 456 DREAMID IZABELA ZDYB 2020-08-24 09:00:06.242151 B 457 Marta Projekt Marta Wolniewińska 2020-08-24 09:00:06.242314 B 458 ATOMTECH S.C. DARIUSZ NIEDZIELA, MACIEJ NIEDZIELA 2020-08-24 09:00:06.242382 B 459 INNOVATIVE PLASTICS PROCESSING PAWEŁ ZAWADA 2020-08-24 09:00:06.323598 B 460 Maciej Kozłowski 2020-08-24 09:00:06.323688 B 461 DOMER SIERECKI SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:06.361486 B 462 CZESIU HANDEL ANNA JADZIEWICZ 2020-08-24 09:00:06.361556 B 463 FPHU "ED" PRACOWNIA SUKIEN ŚLUBNYCH" Dominiak Elżbieta 2020-08-24 09:00:06.362049 B 464 ONE MILLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:06.362110 B 465 KRZYSZTOF BIENIEK  KRIS.POL 2020-08-24 09:00:06.363819 B 466 GREENQL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:06.412114 B 467 KRZYSZTOF CZYŻ IPL 2020-08-24 09:00:06.414112 B 468 DARIUSZ PALCZEWSKI "TECHNIKA GRZEWCZA" 2020-08-24 09:00:06.414349 B 469 BARTOSZ MIKOŁAJCZAK 2020-08-24 09:00:06.447652 B 470 NATALIA KUCHARSKA 2020-08-24 09:00:06.447655 B 471 KIWI TRAVEL S.C. PAULINA ZUJ, KRZYSZTOF SIEDLECKI 2020-08-24 09:00:06.453117 A 472 ROBERT KUCZA ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH WOD-KAN-GAZ- C.O. 2020-08-24 09:00:06.459803 B 473 MBS Home BARTOSZ SZULGA 2020-08-24 09:00:06.462267 B 474 ANNA KILANOWSKA ANMAC-AGENCJA REKLAMOWA 2020-08-24 09:00:06.497951 B 475 Indywidualna Praktyka Lekarska Marta Kisielewska 2020-08-24 09:00:06.511711 B 476 DARIUSZ SZYMKOWIAK TRANSPORT CIĘŻAROWY 2020-08-24 09:00:06.515224 B 477 MIKOŁAJ ANTONIEWICZ KALEN TRANSPORT 2020-08-24 09:00:06.515353 B 478 POWER ConsultingKamila Pawlicka 2020-08-24 09:00:06.515581 B 479 CLEANGROUP PIOTR SZERSZEŃ 2020-08-24 09:00:06.531523 B 480 PPMB SYSTEM PAWEŁ BIAŁAS 2020-08-24 09:00:06.531980 A 481 MARIA PIASECKA 2020-08-24 09:00:06.561339 B 482 ANDRZEJ MATELA "GRAN-PLAST" FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA 2020-08-24 09:00:06.561361 B 483 MECHANIKA POJAZDOWA LESZEK BECKER 2020-08-24 09:00:06.562042 B 484 SIŁOWNIA-FITNESS "JOKER" MACIEJ GÓRNIAK, DARIUSZ DONKE SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:06.571463 A 485 Kancelaria Notarialna Maria Lewandowska 2020-08-24 09:00:06.571552 B 486 Zakład Usługowo - Handlowy "MARGO" Małgorzata Jańczak 2020-08-24 09:00:06.575688 B 487 IDEA Konsultant Wojciech Lewandowski 2020-08-24 09:00:06.575727 B 488 MLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:06.583937 B 489 ELEKTRO-ROŻEK TOMASZ ROŻEK 2020-08-24 09:00:06.588951 B 490 Wykonywanie robót budowlanych Sławomir Psyk 2020-08-24 09:00:06.591455 B 491 Słodkownia Izabela Fijałkowska 2020-08-24 09:00:06.591551 B 492 MBM PROJEKT MARCIN BRZOSTOWSKI 2020-08-24 09:00:06.603535 B 493 XCACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:06.631805 B 494 PPHU - USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE GRZEGORZ ROSZAK 2020-08-24 09:00:06.647626 B 495 EF CONSULTING EDYTA FISZGALA 2020-08-24 09:00:06.647687 B 496 TERJER HURT-DETAL S.C. TERESA I JERZY STURM 2020-08-24 09:00:06.647688 B 497 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT ZBIGNIEW ANTCZAK 2020-08-24 09:00:06.705094 B 498 Anatoliy Melnyk Z.U.H. SUKCES 2020-08-24 09:00:06.705828 B 499 iTMAX Łukasz Bartoszewicz 2020-08-24 09:00:06.720583 A 500 OBIEKTYW RUDOŚCI FOTOGRAFIA IZABELA GROCHOWSKA 2020-08-24 09:00:06.720610 B 501 KATARZYNA GOCH 2020-08-24 09:00:06.720646 B 502 My School KRZYSZTOF PRZYGOŃSKI 2020-08-24 09:00:06.721131 A 503 Piotr Szuster - Consulting 2020-08-24 09:00:06.722634 B 504 MNN PARTNER MARCIN NIEDZIELA 2020-08-24 09:00:06.740014 B 505 "EXPECT" Szymon Król 2020-08-24 09:00:06.740069 B 506 Piotr Kanicki BUDEVER 2020-08-24 09:00:06.740092 B 507 P.U.H."GEO-MED" SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA FLENS, TADEUSZ FLENS 2020-08-24 09:00:06.764599 B 508 AMELANT MATEUSZ ZYGMUNT 2020-08-24 09:00:06.764830 B 509 Estima Ilona Rak-Basińska 2020-08-24 09:00:06.771393 B 510 TRAVEL & COACH BARTOSZ ŚWIERGIEL 2020-08-24 09:00:06.771481 A 511 Przetłumaczymy.com Emilia Jędras 2020-08-24 09:00:06.771531 B 512 BOGDAN SZEFER "AGENTRANS" 2020-08-24 09:00:06.771534 B 513 KOS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:06.829330 B 514 SALON FRYZJERSKI JOANNA WARDĘCKA 2020-08-24 09:00:06.831249 A 515 "INVEA APPS" Błażej Macniak 2020-08-24 09:00:06.831336 B 516 KACZAN-MELCER MARTA ATAR 2020-08-24 09:00:06.831843 B 517 TOMASZ KALINOWSKI 2020-08-24 09:00:06.832239 B 518 Patrycja Markiewicz 2020-08-24 09:00:06.839414 A 519 L.E.G. TRANSPORT Leszek Grzesiak 2020-08-24 09:00:06.959527 B 520 MARKA OPINIA I RYNEK KATARZYNA ŚLEBIODA 2020-08-24 09:00:06.959560 B 521 Bartosz Fluder 2020-08-24 09:00:06.959612 A 522 PROWAVE MARCIN GODEK 2020-08-24 09:00:06.960636 B 523 PRZEWOZY AUTOKAROWE WOJTAS MARIUSZ 2020-08-24 09:00:07.016557 B 524 BUD-ROM MARCIN ROMANIAK 2020-08-24 09:00:07.016790 B 525 "MIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:07.017221 B 526 RENATA PAŁCZYŃSKA  BIURO RACHUNKOWE 2020-08-24 09:00:07.017342 B 527 AS Biuro Rachunkowe Aldona Szymaszek 2020-08-24 09:00:07.018671 B 528 MM Invest Mateusz Murkowski 2020-08-24 09:00:07.019041 B 529 I-ART Katarzyna Primel 2020-08-24 09:00:07.295578 B 530 F - TRANS KUĆ ARKADIUSZ 2020-08-24 09:00:07.295579 B 531 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TOMASZ MARCZAK RADCA PRAWNY 2020-08-24 09:00:07.295580 B 532 ZIMART KATARZYNA ZIEMBA, IZABELA MARCZENIA 2020-08-24 09:00:07.295609 A 533 TRUST PROFIT BIURO RACHUNKOWE Romana Wiatr 2020-08-24 09:00:07.295616 B 534 MATRIX KOMPUTER S.C. ALFRED TOMASZEWSKI,HELENA TOMASZEWSKA 2020-08-24 09:00:07.295841 B 535 TOMASZ JASZCZAK INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA 2020-08-24 09:00:07.296199 B 536 "STUDIO FOREDO" ALVARADO MARTA 2020-08-24 09:00:07.296207 B 537 SKLEP Z BIELIZNĄ Izabela Michalczyk 2020-08-24 09:00:07.296286 B 538 Olga Rosolska Blumania Vintage 2020-08-24 09:00:07.367565 B 539 MAGNET HUBERT NAPIERAŁA 2020-08-24 09:00:07.387466 B 540 JAGNASIAK Agnieszka Łosiak 2020-08-24 09:00:07.391400 B 541 Usługi Budowlane Mateusz Wasielewski 2020-08-24 09:00:07.391427 B 542 Procredito Tomasz Szymaniak 2020-08-24 09:00:07.399526 B 543 GABINET PSYCHOLOGICZNY DANUTA PIEGOWSKA-SPRENGEL 2020-08-24 09:00:07.399562 B 544 HUBERT ROTHE MOTOHUB 2020-08-24 09:00:07.399850 B 545 Adam Rakowski 2020-08-24 09:00:07.399880 A 546 Pracownia Terapii i Twórczego Rozwoju PSYCHORYTM Joanna Andrzejczak 2020-08-24 09:00:07.399974 B 547 BARTCOMP BARTOSZ ZDANOWSKI 2020-08-24 09:00:07.429917 B 548 S2N JULITA HASIK 2020-08-24 09:00:07.434617 B 549 TOMASZ KOWALCZYK MOTOAURA TOMASZ KOWALCZYK 2020-08-24 09:00:07.451546 B 550 MONIKA DĄBROWSKA SALON FRYZJERSKI DAMSKO-MĘSKI 'HAMZA' Monika Dąbrowska-Hamza 2020-08-24 09:00:07.493513 A 551 Transport Samochodowy "GUMBLACH'" Tomasz Mołdrzyk 2020-08-24 09:00:07.493549 B 552 Grzegorz Kanarkowski GKNET 2020-08-24 09:00:07.493554 B 553 DOR-DREW BŁAŻEJ WŁODAREK 2020-08-24 09:00:07.493557 B 554 KUBIKPRO design Kamil Kubikowski 2020-08-24 09:00:07.493585 B 555 DOMINIK KOSZAL 2020-08-24 09:00:07.493727 B 556 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOŻ Rafał Górnaś 2020-08-24 09:00:07.494204 B 557 TRANSPORT CIĘŻAROWY ADAM KORNASZEWSKI 2020-08-24 09:00:07.499872 B 558 Magdalena Perczyńska 2020-08-24 09:00:07.500393 B 559 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  "MORS" HENRYK KUŚMIERKIEWICZ 2020-08-24 09:00:07.523804 B 560 ORSEGA Marcin Spychalski 2020-08-24 09:00:07.584861 B 561 INTAK   DARIUSZ GRAY 2020-08-24 09:00:07.590396 B 562 HIGH LEVEL FINANCE MICHAŁ DZIERZGOWSKI 2020-08-24 09:00:07.590492 B 563 Firma Handlowa Natalia Dolata 2020-08-24 09:00:07.590951 B 564 Gabinet Rehabilitacji Bąk Małgorzata 2020-08-24 09:00:07.591010 A 565 Kancelaria Radców Prawnych Lidia Blaszka 2020-08-24 09:00:07.591090 B 566 ALMA ORWAT 2020-08-24 09:00:07.591124 B 567 HOTELE VIVALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:07.591453 A 568 MAGDALENA JÓŹWIAK-KWIATEK "STUDIO MV" FIRMA HANDLOWA-IMPORT-EXPORT 2020-08-24 09:00:07.591487 B 569 FRYWOLNY STUDIO - TOMASZ WOLNY 2020-08-24 09:00:07.599424 B 570 JERZY KOKOT CUKIERNIA "MARCIN" JERZY KOKOT 2020-08-24 09:00:07.618716 B 571 Maciej Maćkowiak 2020-08-24 09:00:07.640739 B 572 ALEKSANDER FERCHMIN "VIP TRAVEL" 2020-08-24 09:00:07.645293 B 573 GOMER POPIS SŁAWOMIR 2020-08-24 09:00:07.647975 B 574 Roz-Mat Serwis Mateusz Meller Pomoc Drogowa i Transport 2020-08-24 09:00:07.648039 B 575 Kancelaria Notarialna Agnieszka Działoszyk 2020-08-24 09:00:07.650086 B 576 OPTYK OPTOMETRYSTA IRMINA FILIPIONEK 2020-08-24 09:00:07.650263 B 577 SERWIS MICZURIN BEATA WARTA 2020-08-24 09:00:07.650375 B 578 MALDA Dawid Malesza 2020-08-24 09:00:07.650469 B 579 PAULA Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej PAULINA RUBASZEK 2020-08-24 09:00:08.022415 A 580 FIRMA HANDLOWA MARIOTAL MARIUSZ COFTA 2020-08-24 09:00:08.049323 B 581 MAGIA URODY Karolina Nowacka 2020-08-24 09:00:08.063857 A 582 VAG CENTER MATEUSZ KUBACKI 2020-08-24 09:00:08.384876 B 583 ZBIGNIEW KUCAŁA 2020-08-24 09:00:08.385183 B 584 PRZEWOŹNY BARTOSZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 2020-08-24 09:00:08.385498 B 585 Czub Nieruchomości Sebastian Czub 2020-08-24 09:00:08.385598 B 586 Binek Józef 2020-08-24 09:00:08.385910 B 587 MY PLACE BEATA MES 2020-08-24 09:00:08.397180 A 588 ENINA ANDRZEJ ŁUCZAK 2020-08-24 09:00:08.397224 B 589 KW ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:08.397239 B 590 USŁUGI ELEKTRYCZNE MARCIN BIERNACKI 2020-08-24 09:00:08.397528 B 591 JOANNA SKRZYPCZAK "AUTO-SZROT" 2020-08-24 09:00:08.437023 B 592 BOGDAN SKRZYPEK "ELNAP" INSTALACJE ELEKTRYCZNE I USŁUGI INTERNETOWE 2020-08-24 09:00:08.437035 B 593 PHOTO 4U2 ADRIAN FRANEK 2020-08-24 09:00:08.452745 B 594 FOOD&FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:08.452821 B 595 CENTRUM HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE JACEK HEINRICH KARINA FURMAN MACIEJ FURMAN SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:08.459884 A 596 PRACOWNIA TAPICERSKO-KALETNICZO-RYMARSKA "EKA-E" ANDRZEJ GRUSZKA 2020-08-24 09:00:08.460555 B 597 SPED-LINE S.C. JANUSZ BOROWSKI, MARTA MAGDZIARZ 2020-08-24 09:00:08.472010 B 598 TRINSCHEK WEDDING DRESS PAMELA RUTKOWSKA 2020-08-24 09:00:08.472444 B 599 Lingopolis Marta Poczta 2020-08-24 09:00:08.472906 B 600 Arkadiusz Borowicz IMPRA QUEST ARKADIUSZ BOROWICZ 2020-08-24 09:00:08.521631 A 601 TAX SAFE BIURO RACHUNKOWE Daria Kosikowska 2020-08-24 09:00:08.557473 B 602 CENTRUM HAJDASZ S.C. 2020-08-24 09:00:08.615706 A 603 MANUFAKTURA BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:08.615761 B 604 NOTE Bartosz Kawa 2020-08-24 09:00:08.664113 B 605 PORAJ MANAGEMENT-Tomasz Różański 2020-08-24 09:00:09.390684 B 606 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIRO ROMANA KLUGE 2020-08-24 09:00:09.410431 B 607 KORPOŻ L. KOKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:09.410545 B 608 TADEUSZ STACHOWIAK "TMK" TADEUSZ STACHOWIAK 2020-08-24 09:00:09.410996 A 609 Usługi Transportowe Michał Chudy 2020-08-24 09:00:09.413223 B 610 LUBUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMAR" ROMAN MARCINIAK 2020-08-24 09:00:09.413286 B 611 Filip Klimek Classic Taxi Mercedesem do Ślubu 2020-08-24 09:00:09.413334 B 612 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AWANGARDA Gertruda Cherdoud 2020-08-24 09:00:09.413361 A 613 KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA SYLWIA URBANIAK 2020-08-24 09:00:09.413387 A 614 GRAŻYNA CHARZEWSKA "GRAŻYNA" 2020-08-24 09:00:09.436776 B 615 FIRMA HANDLOWA "RASZ" RAFAŁ SZYMCZAK 2020-08-24 09:00:09.564793 B 616 SAMSARA HANNA NAJDEREK-FORECKA 2020-08-24 09:00:09.576017 A 617 MAŁGORZATA DUSZCZAK KLEOPATRA GABINET KOSMETYCZNY 2020-08-24 09:00:09.699528 A 618 MICHAŁ DYBSKI TRANSPORT OSOBOWY 2020-08-24 09:00:09.700268 B 619 Biuro Usług Turystycznych "AnHo-Travel" ANNA MROZIŃSKA 2020-08-24 09:00:09.711587 A 620 GLAM STAR STUDIO WIZAŻU I STYLIZACJI ARLETA GÓRECKA 2020-08-24 09:00:09.715601 A 621 WETERYNARIA S.C. 2020-08-24 09:00:09.748451 B 622 RagNet RAFAŁ DZIERGWA 2020-08-24 09:00:09.748463 B 623 Jarosław Sawinski INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE "EL-JAR"; LUX-LAMPY JAROSŁAW SAWINSKI 2020-08-24 09:00:09.748468 B 624 Indywidualna Praktyka Pielęgniarska - Emilia Bartoszewicz 2020-08-24 09:00:09.748893 B 625 Pracownia Czekolady Grzegorz Gwóźdź 2020-08-24 09:00:09.827963 B 626 MAXWELL MANAGEMENT, MACIEJ NOWAKOWSKI 2020-08-24 09:00:09.828044 B 627 JF SMART JAKUB FRANKIEWICZ 2020-08-24 09:00:09.883585 A 628 Gralewska Renata, Gabinet Stomatologiczny 2020-08-24 09:00:09.883615 B 629 LA MU DOROTA SŁOMSKA 2020-08-24 09:00:09.883616 B 630 doginamy.pl KATARZYNA WILK 2020-08-24 09:00:09.895634 B 631 ANTOLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:09.895681 A 632 PAULINA KOBYLECKA "POLIGLOTA" SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH 2020-08-24 09:00:09.895689 A 633 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRZEMYSŁAW NAWROCKI 2020-08-24 09:00:09.895721 B 634 BRAND EMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:09.905220 B 635 YORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:09.936171 B 636 MICHAŁ KANABAJ USŁUGI KURIERSKIE 2020-08-24 09:00:09.979505 B 637 FIRMA USŁUGOWA  KRZYSZTOF BOŻEK 2020-08-24 09:00:09.999016 B 638 MATEUSZ SOBKOWIAK USŁUGI ELEKTRYCZNE 2020-08-24 09:00:10.013901 B 639 MAT - MAT Mateusz Matuszewski 2020-08-24 09:00:10.315965 B 640 DARK ELECTRO Dominik Kmiołek 2020-08-24 09:00:10.328817 B 641 MAR-BUD ZAKŁAD BUDOWLANY MARCIN KŁOSOWSKI 2020-08-24 09:00:10.328892 B 642 MARCHEWKOWE POLE BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:10.332142 A 643 RAFAŁ STRYKOWSKI "BESTSELLER" 2020-08-24 09:00:10.333780 B 644 ARKADIUSZ RAKOWSKI Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ARES" Export - Import. 2020-08-24 09:00:10.334804 B 645 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DROKAN  Izabela Grzegorczyk 2020-08-24 09:00:10.335323 B 646 ROSIK JUSTYNA I JÓZEF SP.C. GALWANOTECHNIKA-LAMPY I AKCESORIA DO POWOZÓW KONNYCH,PONIEC 2020-08-24 09:00:10.335830 B 647 MARCIN STRYKOWSKI USŁUGI SERWISOWE Marcin Strykowski 2020-08-24 09:00:10.351785 B 648 ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH GABINETÓW LEKARSKICH "MIRMAR" S.C. M. GIREK I M. MOSKALEWICZ 2020-08-24 09:00:10.351804 B 649 Apteka Kasztanowa Anna Jucyk 2020-08-24 09:00:10.440185 B 650 Krzysztof Waleński PPHU "Waleński" 2020-08-24 09:00:10.441370 B 651 HUBERT KUCHCIŃSKI 2020-08-24 09:00:10.441671 A 652 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Soszyńska 2020-08-24 09:00:10.442120 B 653 TOMASZ FRANCUZ  FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 2020-08-24 09:00:10.442421 B 654 STUDIO FRYZJERSKIE Katarzyna Jankowska 2020-08-24 09:00:10.443452 A 655 Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Strzesak 2020-08-24 09:00:10.444404 B 656 KRZYSZTOF ZIĘTEK "PH" 2020-08-24 09:00:10.444462 B 657 LPRINT ŁUKASZ LINKE 2020-08-24 09:00:10.444648 B 658 MAREK KREZYMAN F.H.U. MARTEL-KSIĄŻKI  MAREK KREZYMAN 2020-08-24 09:00:10.445050 B 659 ELTMAN ADAM 2020-08-24 09:00:10.475622 B 660 STALDRON  MAREK BAŻEGA 2020-08-24 09:00:10.475884 B 661 P.H.U "DAJA" LESZEK GRUCHOCIAK 2020-08-24 09:00:10.476091 B 662 "U ZYGMUNTA" Zygmunt Nowicki 2020-08-24 09:00:10.488786 B 663 JOANNA BURAKOWSKA SCORE PROJECT 2020-08-24 09:00:10.488949 A 664 AGENCJA CITY DAMIAN TRZCIŃSKI 2020-08-24 09:00:10.495233 A 665 HSK OPTOMETRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:10.501574 B 666 Aqua-Nature Wojciech Pietraszczak 2020-08-24 09:00:10.501798 B 667 GOSPODARSTWO OGRODNICZE ZBIGNIEW MOTYLEWSKI 2020-08-24 09:00:10.503079 B 668 EWA WNUK PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY 2020-08-24 09:00:10.503122 B 669 KUBSKI WOJCIECH GABINET LEKARSKI WOJCIECH KUBSKILEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 2020-08-24 09:00:10.503425 B 670 Tomasz Gajewski 2020-08-24 09:00:10.503839 B 671 PRACOWNIA EDUKACJI I COACHINGU MAŁGORZATA BURZYŃSKA. MONIKA KŁOS SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:10.511591 A 672 Łukasz Gdyk 2020-08-24 09:00:10.511633 B 673 CONTI ŁUKASZ FRASUNKIEWICZ 2020-08-24 09:00:10.521491 B 674 MARIOLA TOMCZAK ART& DESIGN 2020-08-24 09:00:10.531587 A 675 POLPROJECT  JACEK PRZYBYŁEK 2020-08-24 09:00:10.555551 B 676 MATEUSZ RYBAK TACTUS GABINET MASAŻU 2020-08-24 09:00:10.562251 A 677 JOR-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA S.C. HANNA ABU-FILLAT,FOAD ABU-FILLAT 2020-08-24 09:00:10.562814 B 678 JS Elektro Szymon Kaczmarek 2020-08-24 09:00:10.568688 B 679 STUDIO ZDJĘCIOWE " na zawsze " PAULINA GĘBCZYŃSKA-OGRABEK 2020-08-24 09:00:10.571927 B 680 Usługi Opiekuńcze Emilia Kłosowska 2020-08-24 09:00:10.584200 B 681 Jacek Książkiewicz 2020-08-24 09:00:10.585354 A 682 ALFA PAWEŁ NOREK 2020-08-24 09:00:10.585589 B 683 PAWEŁSPAWTECH PAWEŁ PYTA 2020-08-24 09:00:10.585966 B 684 JAWOR PIOTR JAWORSKI 2020-08-24 09:00:10.594609 B 685 JACEK KORNOSZ 2020-08-24 09:00:10.618120 B 686 DOMINIKA WACHOWSKA-LUTO USŁUGI EDUKACYJNE 2020-08-24 09:00:10.633723 A 687 BIURO GEODEZJI "GEOMAX" WOJCIECH KOZŁOWICZ 2020-08-24 09:00:10.645353 B 688 NAMI NATALIA MIŃSKA 2020-08-24 09:00:10.904004 A 689 Rekon Bartosz Haręza 2020-08-24 09:00:10.907539 B 690 ALLAS Artur Steinke 2020-08-24 09:00:10.907621 B 691 AUTO MOTO "DANUTA" Włodzimierz Nieske 2020-08-24 09:00:11.102076 B 692 PROBUD SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ MOCH PAWEŁ PIOTROWSKI 2020-08-24 09:00:11.102245 B 693 FALCON Maciej Nowak 2020-08-24 09:00:11.102288 B 694 MODERNO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGNIESZKA KAŁMUCKA-WOJTECKA 2020-08-24 09:00:11.103080 B 695 SET.SERVICE EXPO TEAM S.C. KRZYSZTOF KRÓL, WITOLD KRÓL 2020-08-24 09:00:11.103091 A 696 STB S.C. DOROTA MATUS-JANKOWIAK, MAGDALENA MATUS 2020-08-24 09:00:11.103131 B 697 KATARZYNA ŁYDUCH-NOWAK/ KAJDA FOTOGRAFIA 2020-08-24 09:00:11.103181 B 698 PRZEMYSŁAW KIJAK "TOP-MODA" HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; TOP BUD FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA 2020-08-24 09:00:11.103393 B 699 EPIC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:11.103589 B 700 Sylwia Szwedkowicz 2020-08-24 09:00:11.103690 A 701 Daniel Zys FHU "ATTIC" 2020-08-24 09:00:11.132423 B 702 P.H.U. SŁAWOMIR MAZUR 2020-08-24 09:00:11.139690 B 703 2M MARTYNA WASILEWSKA-MARCINIAK 2020-08-24 09:00:11.139699 B 704 Paweł Bońda "Elektro-Bond" 2020-08-24 09:00:11.151715 B 705 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PAWEŁ GRABOWSKI 2020-08-24 09:00:11.151739 B 706 BIOMASS MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:11.152743 B 707 ikancelaria.biz Internetowa Kancelaria Podatkowa Jakub Rezler Kreacja Podróży 2020-08-24 09:00:11.152783 B 708 "DOLINA WARTY" S.C. MICHAŁ PSYK, MARTA SZELEJEWSKA-PSYK  2020-08-24 09:00:11.153191 A 709 BYWARD POLSKA MAŁGORZATA HYBOWSKA 2020-08-24 09:00:11.198669 B 710 Paweł Pieczyński 2020-08-24 09:00:11.198726 B 711 RADOSŁAW NOWAK "RADFORM" 2020-08-24 09:00:11.214516 B 712 ORGANIZACJA SKUPU ŻYWCA AGNIESZKA GIERZ 2020-08-24 09:00:11.227101 B 713 STUDIO KREATYWNE MAGDALENA PIASZYK-MIELCAREK 2020-08-24 09:00:11.227341 B 714 GRZEGORZ MORAWSKI "GELANOR" 2020-08-24 09:00:11.227344 B 715 'TOMASZ WŁODARCZYK  ' 2020-08-24 09:00:11.243623 B 716 SPEED ROAD ADRIAN IZYDORCZYK 2020-08-24 09:00:11.248374 B 717 SOMA VINTAGE EWA ULATOWSKA 2020-08-24 09:00:11.248792 B 718 LECH MAKOWSKI "FIRMA MAKOWSKI" - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 2020-08-24 09:00:11.259810 B 719 'KACZMAREK STEFANIA ZAKŁAD FRYZJERSKI ' 2020-08-24 09:00:11.283504 A 720 HUBERT AMPUŁA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DIRECTON 2020-08-24 09:00:11.287987 A 721 SERIAN MICHAŁ JESIOŁOWSKI 2020-08-24 09:00:11.314921 B 722 EDI CENTRUM SZKOLENIA EWA FIRLEJ 2020-08-24 09:00:11.315238 A 723 MEBLE SZCZEPAŃSCY A.SZCZEPAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:11.318189 B 724 "MABA PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:11.323511 B 725 ,,PLUTER" TOMASZ PLUCIŃSKI 2020-08-24 09:00:11.323576 B 726 Hanna Szopińska 2020-08-24 09:00:11.323715 B 727 WERO-MART KRZYSZTOF ŁABĘCKI 2020-08-24 09:00:11.328201 B 728 "PETER PARKER" MACIEJ GRAJ 2020-08-24 09:00:11.328370 B 729 BIURO TURYSTYCZNE "DOMINIKA" Przemysław Hęćka 2020-08-24 09:00:11.345890 A 730 ROBERT FRĄCKOWIAK BIURO HANDLOWE MAAT 2020-08-24 09:00:11.350706 B 731 IPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:11.425670 B 732 KRM KAROLINA KLÓSKA-CACKOWSKA 2020-08-24 09:00:11.428301 B 733 MARKETINGOWELOVE.PL JAKUB ORŁOWSKI 2020-08-24 09:00:11.455694 B 734 FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "SARA" STANISŁAW HAUZA 2020-08-24 09:00:11.469792 B 735 MARIUSZ BRYCZKOWSKI 2020-08-24 09:00:11.475021 B 736 SEOPROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:11.475026 B 737 SYSTEM-X  JACEK STASINCZUK 2020-08-24 09:00:11.515452 B 738 ENGLISH LAB ALDONA BOKUN 2020-08-24 09:00:11.515523 A 739 Józef Kaczmarek   P.H.P.U. 2020-08-24 09:00:11.516835 B 740 ROK MEN PAWEŁ PATYNOWSKI 2020-08-24 09:00:11.607635 A 741 KRÓLIKIEWICZ SZYMON RABBIT SOFT 2020-08-24 09:00:11.607989 B 742 ANNA BANASIEWICZ "PASS - WORD" 2020-08-24 09:00:11.616499 B 743 BELLA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:11.624255 B 744 KANCELARIA PRAWNA RPMS STANISZEWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:11.624329 B 745 RECRUITMENT SERVICES ANDRIY ANTONYAK 2020-08-24 09:00:11.624397 B 746 SEBASTIAN RYZNAR ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE 2020-08-24 09:00:11.651633 B 747 NATALIA FLOREK INFINITY NATALIA FLOREK 2020-08-24 09:00:11.655494 B 748 Firma Ogólnobudowlana Jakub Nowicki 2020-08-24 09:00:11.683733 B 749 DARIUSZ ZAWADKA INVESTCAP 2020-08-24 09:00:11.785931 B 750 BIURO PODRÓŻY MYTRAVEL MACIEJ KRYSZTOFORSKI 2020-08-24 09:00:11.914527 A 751 RS INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:11.915143 B 752 Przemysław Ochociński ABC FIN 2020-08-24 09:00:11.915288 B 753 ZRÓBWAGĘ.PL ŁUKASZ CZERWIŃSKI 2020-08-24 09:00:11.915391 B 754 DAR-BUD DARIUSZ JAŃCZAK 2020-08-24 09:00:11.915398 B 755 OGRODY URODY SALON PIĘKNOŚCI JOANNA PELCZYK 2020-08-24 09:00:11.918620 A 756 HUBER DYSTRYBUCJA POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:11.918657 B 757 MICHAŁ RĄCZKA PM 2020-08-24 09:00:11.919035 B 758 AGNIESZKA KAŹMIERCZAK "AMESYS" 2020-08-24 09:00:11.927838 A 759 BARBARA KOWALEWSKA "TALENT SOLUTION" 2020-08-24 09:00:11.928992 B 760 Art of Nails Rita Wachowska 2020-08-24 09:00:11.955979 A 761 Butik La Passion Wioletta Jakubowska 2020-08-24 09:00:12.007827 B 762 Desir Piotr Burnat 2020-08-24 09:00:12.007961 B 763 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ARKADIUSZ NAWROCKI 2020-08-24 09:00:12.047551 B 764 MILUX TOMASZ MICHALSKI 2020-08-24 09:00:12.047567 B 765 Doradztwo Biznesowe Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk 2020-08-24 09:00:12.047573 B 766 PRYWATNY GABINET FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW BOROWCZYK 2020-08-24 09:00:12.048247 A 767 LONGIN KOSIKOWSKI USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE 2020-08-24 09:00:12.069320 B 768 "KING TONY POLSKA" M. CHUDY, J.SIEMIENAS, M.SZYMANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:12.070704 B 769 Bartosz Nowicki P. H. RABWON 2020-08-24 09:00:12.071142 B 770 PPHU DOREX-BIS Adam Pęcherz 2020-08-24 09:00:12.071182 B 771 KATARZYNA BARCZYŃSKA-BLACHNIEREK KAJA 2020-08-24 09:00:12.083983 A 772 Usługi Muzyczno-Oświetleniowe Elżbieta Nowicka 2020-08-24 09:00:12.163623 A 773 BIELECKA I PARTNER  JOANNA BIELECKA 2020-08-24 09:00:12.163789 B 774 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAMIAN SWĘDROWSKI 2020-08-24 09:00:12.163857 B 775 PIOTR KULCZYCKI CRAFTON; CRAFTOON 2020-08-24 09:00:12.164496 B 776 01_STUDIO Pracownia Intermedialna Jakub Bogatko 2020-08-24 09:00:12.167573 B 777 RO.K - SET ROMANA KRÓL 2020-08-24 09:00:12.167616 B 778 Damian Rosiński KADR-FOTO 2020-08-24 09:00:12.172757 B 779 BIOTRIALS BARANOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2020-08-24 09:00:12.179459 B 780 RENTIERZY.FM  CYBUL KAMIL 2020-08-24 09:00:12.179902 B 781 RÓWNOWAGA SYLWIA JĘDRZEJCZYK-PAZDZIOCH 2020-08-24 09:00:12.209189 B 782 ERYK KRYSZTOFIAK 2020-08-24 09:00:12.291597 B 783 ANDRZEJ ŚWINIARSKI POLSKIE CENTRUM WSPARCIA ROZWOJU I BIZNESU 2020-08-24 09:00:12.291788 B 784 "PUPIL" LUCYNA HANKOWSKA 2020-08-24 09:00:12.291954 A 785 Marta Szeja 2020-08-24 09:00:12.291978 A 786 USŁUGI SPECJALISTYCZNE POKRZYWKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA JOANNA POKRZYWKA, JERZY POKRZYWKA 2020-08-24 09:00:12.291993 B 787 Studio Flow Dominika Bilska 2020-08-24 09:00:12.292195 A 788 MASARNIA FIZJOTERAPIA I MASAŻ Agnieszka Przybylak 2020-08-24 09:00:12.297463 A 789 Chromatic Studio Zuzanna Garsztka 2020-08-24 09:00:12.359517 B 790 ROBERT RADECKI ZAKŁAD BLACHARSKO-LAKIERNICZY 2020-08-24 09:00:12.471696 B 791 ELEKTROMECHANIKA MICHAŁ KRÓLICZAK 2020-08-24 09:00:12.498991 B 792 MORNEL S.C. 2020-08-24 09:00:12.499237 B 793 BEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:12.499427 A 794 CZAJKA INVESTMENT MICHAŁ CZAJKA 2020-08-24 09:00:12.499472 B 795 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DARIUSZ WOJCIECHOWSKI 2020-08-24 09:00:12.499603 B 796 SYSTHERM INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:12.499614 B 797 BC BARTOSZ KRUPIŃSKI 2020-08-24 09:00:12.515613 B 798 PASTELKOLOR MARCIN KUZEMKO 2020-08-24 09:00:12.547802 B 799 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY KALA ARKADIUSZ 2020-08-24 09:00:12.548533 B 800 PPHU "NOVSAT" ANNA LENORT 2020-08-24 09:00:12.559638 B 801 BUMERANG WĄGROWIEC ANITA ZYSK 2020-08-24 09:00:12.559683 B 802 TOMASZ DESKA GABINET WETERYNARYJNY "MOBIVET" 2020-08-24 09:00:12.559770 B 803 "M.S.-MOTO" MAĆKOWIAK MAŁGORZATA; 2020-08-24 09:00:12.561115 B 804 ZAKŁAD STOLARSKI  ADAMCZAK MIROSŁAW 2020-08-24 09:00:12.576388 B 805 Gabinet masażu i zabiegi odnowy biologicznej Kamila Zborowska 2020-08-24 09:00:12.587546 A 806 Paweł Majchrzak Hydro Works 2020-08-24 09:00:12.587551 B 807 TOMASZ OSMAŃSKI "IVNETWORK INC." 2020-08-24 09:00:12.591551 B 808 Atori Tomasz Zięcik 2020-08-24 09:00:12.603607 B 809 SZYMON TRENDA SZYM-TRANS 2020-08-24 09:00:12.603648 B 810 JOANNA LENICKA LEO ART MARKETING I KOMUNIKACJA 2020-08-24 09:00:12.653084 B 811 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA CHABIERA 2020-08-24 09:00:12.655372 B 812 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MILMAR" MARIUSZ SKRZYPEK 2020-08-24 09:00:12.655500 B 813 "STYROBUD-BIS" SPÓŁKA JAWNA R. I J. FINGAS 2020-08-24 09:00:12.655533 B 814 PBM ANGELIKA SZELEJEWSKA 2020-08-24 09:00:12.692054 B 815 MAREK NIECHCIAŁ GABINET STOMATOLOGICZNY 2020-08-24 09:00:12.692155 B 816 Marta Orłowicz-Usługi kosmetyczne 2020-08-24 09:00:12.692450 A 817 JUT MARIUSZ SKORASZEWSKI 2020-08-24 09:00:12.692546 B 818 PYRA STUDIO Karolina Krasucka 2020-08-24 09:00:12.692554 A 819 ZOFIA RITTER 2020-08-24 09:00:12.709991 B 820 MOBILNY ZAKŁAD MECHANICZNO-SPAWALNICZO-ŚLUSARSKI  ANDRZEJ AMERNIK 2020-08-24 09:00:12.749123 B 821 PRACOWNIA DREWNIANYCH ROZMAITOŚCI Sandra Szymczak 2020-08-24 09:00:12.749123 B 822 JRK ROMAN KORZENIEWSKI 2020-08-24 09:00:12.749182 B 823 Usługi ślusarskie Stalspaw Grzegorz Fiołka 2020-08-24 09:00:12.749552 B 824 'WAWRZYNIAK BARTOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "SIGNUS"' 2020-08-24 09:00:12.749597 B 825 Firma Handlowo-Usługowa Kalbarczyk-Rybarczyk Marta 2020-08-24 09:00:12.750080 B 826 GMO GRZELCZYK MICHAŁ 2020-08-24 09:00:12.755454 B 827 PRZEMYSŁAW FELSKI 2020-08-24 09:00:12.755482 B 828 SKLEP WIELOBRAŻOWY " JACEK I AGATKA " BARBARA WŁODARCZYK 2020-08-24 09:00:12.761796 B 829 MAGDALENA KOZŁOWSKA "CONTACT & SERVICE" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 2020-08-24 09:00:12.775544 B 830 MARIUSZ BIEDALAK 2020-08-24 09:00:12.807734 B 831 NOWA SŁAWOMIR NOWAK 2020-08-24 09:00:12.840550 B 832 EURO-CAR-SERWIS MARCIN ZAJĄC 2020-08-24 09:00:12.843667 B 833 Stacja demontażu pojazdów ZŁOMUJGRATA.PL Jakub Moksiewicz 2020-08-24 09:00:12.843675 B 834 DANIEL SKRZYPCZAK USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE DANIEL SKRZYPCZAK 2020-08-24 09:00:12.843699 B 835 ŁADNE KWIATY - WARSZTAT KWIATOWY HANNA FOGT 2020-08-24 09:00:12.843804 B 836 Michał Juszczak IT Solutions 2020-08-24 09:00:12.880144 B 837 "STUDIO ARKAS" KATARZYNA POLEROWICZ 2020-08-24 09:00:12.880147 A 838 Radca Prawny Mateusz Garnuszewski 2020-08-24 09:00:12.880169 B 839 NT ROBERT NIEDZIELSKI 2020-08-24 09:00:12.880362 B 840 MICHAŁ SZYMAŃSKI 2020-08-24 09:00:12.895658 B 841 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE "CZAR" KRZYSZTOF CZARNKOWSKI 2020-08-24 09:00:12.907693 B 842 CREOZ STUDIO MICHAŁ JENDRYCA 2020-08-24 09:00:12.956538 B 843 rehamobile.pl Krzysztof Konik 2020-08-24 09:00:12.956557 A 844 BOGUSZ ROSZAK BUDOWNICTWO 2020-08-24 09:00:12.959553 B 845 DORADZTWO GOSPODARCZE ALEKSANDER MURAWSKI 2020-08-24 09:00:12.959701 B 846 MAGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:12.975691 A 847 FRIGOMAT Karol Cichoń 2020-08-24 09:00:12.975786 B 848 MBA Patryk Hoffmann 2020-08-24 09:00:12.975801 B 849 Jagoda Franciszczak-Dia Pracownia Fryzjerska 2020-08-24 09:00:13.012476 A 850 S2B PRZEMYSŁAW PIECHOCKI 2020-08-24 09:00:13.012537 B 851 MATER Robert Matczyński 2020-08-24 09:00:13.018991 B 852 Lakiernictwo i kosmetyka pojazdowa MIROSŁAW NOWACKI 2020-08-24 09:00:13.018995 B 853 FINCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:13.019550 B 854 KANCELARIA ADWOKACKA MAĆKOWIAK MARIUSZ 2020-08-24 09:00:13.043611 B 855 Pol-Haz Paweł Ochowiak 2020-08-24 09:00:13.055382 A 856 BIURO RACHUNKOWE A&C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:13.063702 B 857 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE JAROSŁAW WAWRZYNIAK 2020-08-24 09:00:13.063937 B 858 Pracownia Protetyczna EWA HAJDASZ 2020-08-24 09:00:13.075541 B 859 Kinga Sikora-Wencławek Firma Szkoleniowo - Usługowa 2020-08-24 09:00:13.075622 B 860 TADEUSZ ADAMUS 2020-08-24 09:00:13.078402 B 861 DUOS RENATA GEMBIAK-BINKIEWICZ 2020-08-24 09:00:13.078441 B 862 TWÓJ POŚREDNIK MARCIN WILCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:13.087436 B 863 MATEUSZ GIBOWSKI 2020-08-24 09:00:13.109785 B 864 SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Krzysztof Kaleta 2020-08-24 09:00:13.133333 B 865 Bartosz Siuda Eventovnia 2020-08-24 09:00:13.133496 B 866 J&A WPROWADZENIE Andrzej Janowski 2020-08-24 09:00:13.133632 B 867 ZBIGNIEW KOZŁOWSKI "CLIPSE" P.H.U. 2020-08-24 09:00:13.164425 B 868 MARCHEWKOWE POLE  S.C.  KAROLINA GUDERSKA, EWA RATASZEWSKA-KUKLA 2020-08-24 09:00:13.164688 A 869 Kancelaria Radcy Prawnego Witold Szyszko 2020-08-24 09:00:13.206106 B 870 SŁAWOMIR KUBIAK 2020-08-24 09:00:13.206315 B 871 Customate. Mateusz Kędzia 2020-08-24 09:00:13.210405 B 872 PHU ROBERT BEDNAREK 2020-08-24 09:00:13.210482 B 873 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE OKNOSTYL  ANDRZEJ RADZISZEWSKI, KRZYSZTOF RADZISZEWSKI - SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:13.210831 B 874 ELŻBIETA KOSTRZEWSKA TRUCK PARTNER 2020-08-24 09:00:13.210994 B 875 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MARTA KRUK 2020-08-24 09:00:13.211029 B 876 MAŁGORZATA GLINKOWSKA SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY "GLAMOUR" 2020-08-24 09:00:13.211348 A 877 WKJ USŁUGI SPECJALISTYCZNE KAROLINA JANKOWSKA 2020-08-24 09:00:13.213185 B 878 Jakub Pachciarek 2020-08-24 09:00:13.260022 B 879 VASIL MACIEJ WASIELEWSKI 2020-08-24 09:00:13.306886 B 880 KRZYSZTOF GRAUSZ WYDAWNICTWO KAGRA 2020-08-24 09:00:13.362871 B 881 MACIEJ SZYMAŃSKI "IMART" FABRYKA REKLAMY 2020-08-24 09:00:13.362949 B 882 BIURO PROJEKTOWE - PAULINA ŁAJS 2020-08-24 09:00:13.363288 B 883 JAKUBOWSKI KAROL PRZETWÓRSTWO MIĘSA I HANDEL TRANSPORT DROGOWY 2020-08-24 09:00:13.371392 B 884 MAGDALENA MIEŚCICKA "MULTIDOM" 2020-08-24 09:00:13.371427 B 885 BPI MARTA JAGIEŁŁO 2020-08-24 09:00:13.371433 A 886 Strefa Dziecka Agnieszka Sękowska 2020-08-24 09:00:13.371443 A 887 MODRZEW BŁAŻEJ WITCZAK 2020-08-24 09:00:13.401870 B 888 COVRIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:13.423824 B 889 MODELSKA MAŁGORZATA BIURO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ 2020-08-24 09:00:13.504061 B 890 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jultrans DAMIAN WNUK 2020-08-24 09:00:13.504063 B 891 SALAMANCA  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:13.504646 A 892 ROBERT KIJANOWSKI ZAKŁAD ELEKRTONICZNY-ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA - Robert Kijanowski 2020-08-24 09:00:13.515474 B 893 KUBIAKO ŁUKASZ KUBIAK 2020-08-24 09:00:13.587723 B 894 Food Design Angelika Olejniczak 2020-08-24 09:00:13.588218 B 895 ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ "STEFANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:13.588330 B 896 KRZYSZTOF BARTCZAK 2020-08-24 09:00:13.600057 B 897 ATI LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:13.641154 B 898 Efekt Angelika Dulewicz 2020-08-24 09:00:13.760378 A 899 MACIEJ WALKOWIAK "MW" 2020-08-24 09:00:13.760394 B 900 ELŻBIETA ROGALSKA ELHAR 2020-08-24 09:00:13.760439 B 901 ANN-Z ANNA GOLISZEK 2020-08-24 09:00:13.760447 B 902 TOMASZ NAPIERAŁA 2020-08-24 09:00:13.760467 A 903 makeITbetter Michał Wołczyk 2020-08-24 09:00:13.760503 B 904 Targex Błażej Musielak 2020-08-24 09:00:13.760651 A 905 PAWEŁ SZUBERT "K&S ELEKTRO" 2020-08-24 09:00:13.760676 B 906 DANUTA NOWACZYK ETNA UBEZPIECZENIA FINANSE DANUTA NOWACZYK 2020-08-24 09:00:13.760676 B 907 P3K Visuals Przemysław Kubiak 2020-08-24 09:00:13.761059 B 908 FIRMA HANDLOWA "DESA" Sławomir Buśkiewicz 2020-08-24 09:00:13.868668 B 909 CADAM Damian Kierepka 2020-08-24 09:00:13.870486 B 910 PHU  LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE ROMUALD ZAMRZYCKI 2020-08-24 09:00:13.870521 B 911 ALEKSANDRA ANDRZEJAK 2020-08-24 09:00:13.870524 B 912 IGD CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:13.870845 A 913 NEW DAY EVENT MARIA KUKLA-KRÓL 2020-08-24 09:00:13.900132 A 914 MAREK ANDRZEJCZAK 2020-08-24 09:00:13.915482 B 915 KATARZYNA DOMINICZAK ESTETYCZNA 2020-08-24 09:00:13.915614 A 916 Anita Kubisiak Salon fryzjerski Glamur 2020-08-24 09:00:13.916020 A 917 weDevelop Wojciech Lenartowski 2020-08-24 09:00:13.916095 B 918 JÓŹWIAK S.C. ADAM JÓŹWIAK, DOROTA JÓŹWIAK, ADAM JÓŹWIAK, MACIEJ JÓŹWIAK 2020-08-24 09:00:13.916724 B 919 BUDOWLANE USŁUGI STOLARSKIE MAJKA ZBIGNIEW 2020-08-24 09:00:13.927516 B 920 Rzemiosło - Architekci Anna Zielińska 2020-08-24 09:00:13.939456 B 921 LUXURYWEAR SANDRA CIESIELSKA 2020-08-24 09:00:13.987982 B 922 PIOTR KOŃSKI STUDIO K2 2020-08-24 09:00:13.988000 B 923 SUNEO Bartosz Spychalski 2020-08-24 09:00:13.992337 B 924 MAH PACK Michał Piniarski 2020-08-24 09:00:13.992807 B 925 GABINET KOSMETYCZNY "DIAMENTOWY WDZIĘK" Jolanta Kozica 2020-08-24 09:00:13.993712 A 926 ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA KOR-NAT Krzysztof Bartkowiak 2020-08-24 09:00:13.995768 B 927 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIUSZ WRÓBLEWSKI 2020-08-24 09:00:13.995821 B 928 ModneMedia.pl Adrian Józefacki 2020-08-24 09:00:13.995870 B 929 INMARKETING KRZYSZTOF GORECKI 2020-08-24 09:00:13.997455 B 930 TADEUSZ KUDŁA "TEDIK" 2020-08-24 09:00:14.004222 B 931 STASZEWSKI ARKADIUSZ 2020-08-24 09:00:14.043498 B 932 Biuro Rachunkowe Izabella Wojciechowska 2020-08-24 09:00:14.043531 B 933 ANNA ZAWROTNIAK "PARTNER IT" 2020-08-24 09:00:14.051567 B 934 PRO-soft Systemy Informatyczne Marcin Hrymnak 2020-08-24 09:00:14.051602 B 935 HALINA SADOWSKA FIRMA HANDLOWA MAJKA 2020-08-24 09:00:14.052029 B 936 ROMAN BARTKOWIAK HANDEL OBWOŹNY ROMAN BARTKOWIAK 2020-08-24 09:00:14.059653 B 937 BusinessHR Krzysztof Pietrusewicz 2020-08-24 09:00:14.075366 B 938 "VARIA" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NAZWA SKRÓCONA: F.H.U.VARIA SZPYTKO PIOTR 2020-08-24 09:00:14.075542 A 939 ROMAN MARCINIAK SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY 2020-08-24 09:00:14.094744 B 940 AMK PROCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:14.127528 B 941 BIURO RACHUNKOWE "MAGDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:14.127590 B 942 JACEK MATUSZAK 2020-08-24 09:00:14.127891 B 943 Indywidualna Praktyka Lekarska Stefan Urbaś 2020-08-24 09:00:14.139510 B 944 BARTOSZ BANASZAK, JACEK BANASZAK, PIOTR BANASZAK SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:14.481433 B 945 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PAWIT"  SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:14.499443 A 946 JACEK SPICHALSKI NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CHIRURGIA ENDOSKOPOWA "ENDOMEDICAL" 2020-08-24 09:00:14.499507 B 947 WZURB WOJCIECH JAROCHOWSKI 2020-08-24 09:00:14.501391 B 948 MATEUSZ DUDZIAK USŁUGI HYDRAULICZNE 2020-08-24 09:00:14.512598 B 949 RIT-SAN Jerzy Ritter 2020-08-24 09:00:14.512718 B 950 Mirosław Słupicki  OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 2020-08-24 09:00:14.512892 B 951 KATARZYNA NOWAK KĄCIK URODY 2020-08-24 09:00:14.515205 A 952 GEO-TECH Badania Geologiczne i Środowiskowe Łukasz Dobrowolski 2020-08-24 09:00:14.515626 B 953 RAPICO PHU PIOTR SZURMAN 2020-08-24 09:00:14.516313 B 954 WANDA SULIMIERSKA WANDA SULIMIERSKA "KAPEĆ" 2020-08-24 09:00:14.694797 B 955 PS PIOTR SKOCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:14.703945 A 956 Leszek Smektalski ZUB Living Apartments 2020-08-24 09:00:14.704152 B 957 ZAJAZD OSTRZESZÓW MAGIELSKA-ANDRZEJEWSKA JOLANTA 2020-08-24 09:00:14.707938 A 958 Autobłysk Piotr Czubak 2020-08-24 09:00:14.707975 B 959 Brantech Szymon Kowalczyk 2020-08-24 09:00:14.708020 B 960 BIURO RACHUNKOWE LIDIA SIBILSKA-SZMYT 2020-08-24 09:00:14.708147 B 961 Firma Usługowa "POMOCNI" Łukasz Tomaszewski 2020-08-24 09:00:14.708172 B 962 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Robert Hereć 2020-08-24 09:00:14.708334 B 963 BUDLIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:14.711524 B 964 MACIEJ MUSIAŁ "ALPRO" 2020-08-24 09:00:14.738242 B 965 USŁUGI INSTALACYJNO-SPAWALNICZE BORUSIAK GRZEGORZ 2020-08-24 09:00:14.782588 B 966 SAFEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:14.799824 B 967 Tomasz Wudarski 2020-08-24 09:00:14.799933 B 968 GA-MA MEBLE NA MIARĘ MACIEJ GRAMZA 2020-08-24 09:00:14.799956 B 969 Galeria Artystyczna "Paratiisi" Bożena Lena Nawrocka 2020-08-24 09:00:14.800121 B 970 Han Consulting Hanna Grabowska 2020-08-24 09:00:14.800125 B 971 JACEK KACZMARCZYK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA 2020-08-24 09:00:14.800297 B 972 "ABYSS" S.C. MAŁGORZATA SZOFER, KRZYSZTOF SZOFER 2020-08-24 09:00:14.800404 B 973 POSADZKARSTWO, UKŁADANIE PŁYTEK, REMONTY PODDASZY, HANDEL - ANDRZEJ WRZESIEŃ 2020-08-24 09:00:14.801195 B 974 AUTOKLUB POZNAŃSKI "OCTAVIUS" 2020-08-24 09:00:14.801195 B 975 LILIANNA DREWNIAK-ŻABA KANCELARIA NOTARIALNA 2020-08-24 09:00:14.831723 B 976 Top-Alu Małgorzata Elman 2020-08-24 09:00:14.833852 B 977 STUDIO PAZOOR STYLYZACJA PAZNOKCI , HENNA BRWI I RZĘS, ORAZ KOSMETYKA KATARZYNA OSOWSKA 2020-08-24 09:00:14.863861 A 978 EKO-SOFT Maciej Korpik 2020-08-24 09:00:14.863882 B 979 QUEST CAPITAL SZAWARSKA, KONIECZNY SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:14.864184 B 980 VITAL POINT Karolina Gumienna-Szczygieł 2020-08-24 09:00:14.864282 A 981 Przedsiębiorstwo Handlowe "TECHNIK" Czesław Łapawa 2020-08-24 09:00:14.864415 B 982 CUKIERNIA KAROLINA LISIAK 2020-08-24 09:00:14.864449 B 983 DOROTA ZIELEWICZ-ŚLEDZIŃSKA "POSNANIA NIERUCHOMOŚCI" 2020-08-24 09:00:14.864463 B 984 BŁAŻEJ RUSIN INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA 2020-08-24 09:00:14.865965 B 985 Auto-Części Piotr Grelak 2020-08-24 09:00:14.866715 B 986 PIOTR DUKARSKI ANAKONDA 2020-08-24 09:00:14.915381 B 987 FAGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:14.919078 B 988 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE UNIRE MONIKA KARNAFEL 2020-08-24 09:00:14.919103 B 989 FOTO IRIS IRENA CYPRIAN 2020-08-24 09:00:14.919580 B 990 DARIUSZ FLIS - DORADZTWO LOGISTYCZNE 2020-08-24 09:00:14.921691 B 991 BIURO PODRÓŻY VIATOR MARCIN KROMA 2020-08-24 09:00:14.921935 A 992 BARTKOWIAK JAN ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA 2020-08-24 09:00:14.922095 B 993 MIROSŁAW STACHOWSKI PROJEKTOWE USŁUGI BUDOWLANE 2020-08-24 09:00:14.935361 B 994 Adam Rewers iBUS 2020-08-24 09:00:14.935391 B 995 Activtravel Arkadiusz Pędziński, Marika Pałuka-Pędzińska spółka cywilna. 2020-08-24 09:00:14.953550 A 996 FizjoCare Łukasz Karbowski 2020-08-24 09:00:14.974898 A 997 Vape Fox Bartosz Liskowski 2020-08-24 09:00:14.987548 B 998 SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "ROLPIG" 2020-08-24 09:00:14.987571 B 999 Łukasz Szpot 2020-08-24 09:00:14.991687 B 1000 FIRMA KOSMETYCZNO - FRYZJERSKA IZABELA BORKIEWICZ-KAAZ 2020-08-24 09:00:14.991723 A 1001 Ratajewski Maciej Domy Szkieletowe 2020-08-24 09:00:14.991843 B 1002 H&B EDU Hanna Ernst-Borowczyk 2020-08-24 09:00:14.992122 A 1003 RENATA LASKOWSKA FIRMA HANDLOWA "RENIA" RENATA LASKOWSKA 2020-08-24 09:00:14.995349 B 1004 MICHAŁ GRYCIUK "MIKA" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 2020-08-24 09:00:14.996063 B 1005 PIOTR STANIKOWSKI 2020-08-24 09:00:15.010115 B 1006 USŁUGI MEDYCZNE-ANNA MACHLAŃSKA 2020-08-24 09:00:15.036038 B 1007 JERZY MARCINIAK "GEM SERWIS" 2020-08-24 09:00:15.036676 B 1008 LUKAS PARTNER ŁUKASZ HAJT 2020-08-24 09:00:15.036947 B 1009 DULEBA DARIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "DAREK" 2020-08-24 09:00:15.036984 B 1010 FLAME Dorota Cebulska 2020-08-24 09:00:15.037152 B 1011 "FLESZ" PIOTR MIKOŁAJCZAK 2020-08-24 09:00:15.038488 B 1012 RYSZARD KULIK 2020-08-24 09:00:15.038745 B 1013 MarTrans Marcin Gralewski 2020-08-24 09:00:15.038898 B 1014 Dylas Creation Lab Marcin Dylas 2020-08-24 09:00:15.047890 B 1015 MENAS CONSULTING DOMINIK MAŁGOWSKI 2020-08-24 09:00:15.055707 B 1016 AGROMAX MAKSYMILIAN JAŚKIEWICZ 2020-08-24 09:00:15.088357 A 1017 PROELIT ŁUKASZ KRUSZONA 2020-08-24 09:00:15.090182 B 1018 MARTYNA DRZEWIECKA LEKARZ DENTYSTA 2020-08-24 09:00:15.090197 B 1019 BOXFIT BIS PAWEŁ KARDYNI 2020-08-24 09:00:15.090198 B 1020 JTM JUSTYNA BEGIER-MIEDZA 2020-08-24 09:00:15.090202 B 1021 GEO-TEAM USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE MICHAŁ JANKOWIAK 2020-08-24 09:00:15.090212 B 1022 VERY LASHES WERONIKA MUSZYŃSKA 2020-08-24 09:00:15.090796 A 1023 TOMASZ HENCLEWSKI KANCELARIA ADWOKACKA 2020-08-24 09:00:15.090806 B 1024 LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE ROBERT BANASZAK 2020-08-24 09:00:15.099035 B 1025 Artur Paczkowski "AMA" 2020-08-24 09:00:15.127886 B 1026 SEO CREATOR KAMIL WOJCIECHOWSKI 2020-08-24 09:00:15.649374 B 1027 TEBIM GRUPA INTERAKTYWNA DAWID GRAJEK 2020-08-24 09:00:15.649591 B 1028 SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY "IMAGE"  Regina Borowczyk 2020-08-24 09:00:15.732320 A 1029 INWESTPRO SŁAWOMIR JÓŹWIAK 2020-08-24 09:00:15.732331 B 1030 NEOSET SEBASTIAN SZYMSKI 2020-08-24 09:00:15.732333 B 1031 "Magic hair" Karolina Krysiak 2020-08-24 09:00:15.732699 A 1032 MARMO STUDIO NATALIA STĘPA 2020-08-24 09:00:15.732820 A 1033 FIRMA MA-REST IGNASIAK MICHAŁ 2020-08-24 09:00:15.733054 B 1034 MIKULSKI PRZEMYSŁAW 'ITEL' 2020-08-24 09:00:15.733112 B 1035 MAŁGORZATA MIKOŁAJCZYK "PAMAR" 2020-08-24 09:00:15.733162 B 1036 KATARZYNA DUROWICZ "MARIGOLD" 2020-08-24 09:00:15.769954 A 1037 RANUS AGENCJA ARTYSTYCZNO-PRODUKCYJNA KRZYSZTOF RANUS 2020-08-24 09:00:15.783925 A 1038 ALEKSANDRA STACHURA IN WORDS 2020-08-24 09:00:15.786148 A 1039 SOLIDNY SPAW ZUZANNA PFEIFFER 2020-08-24 09:00:15.786391 B 1040 SZYMON KOSTYK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRANS-POL" 2020-08-24 09:00:15.787776 B 1041 DOMINIKA SZKUDLAREK 2020-08-24 09:00:15.789459 B 1042 FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PAWEŁ BEDNAREK 2020-08-24 09:00:15.789459 A 1043 BIBELOT MARIOLA PIEKARSKA ; FRYZJER 81 2020-08-24 09:00:15.789714 A 1044 Berlineo Conferentia Kamil Pastwa 2020-08-24 09:00:15.789825 B 1045 JANUSZ CHOJNACKI 2020-08-24 09:00:15.789827 B 1046 FIRMA HANDLOWA "WOŹNIAK" IWONA WOŹNIAK 2020-08-24 09:00:15.819723 B 1047 FUH HANNA KUNICKA-GORZAN 2020-08-24 09:00:15.819854 B 1048 PAWEŁ KISIELEWSKI USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 2020-08-24 09:00:15.820243 B 1049 RokK Group Roksolana Maydanska-Kopka 2020-08-24 09:00:15.820319 B 1050 PRACOWNIA PROTETYCZNA WIESŁAW SOKOŁOWSKI 2020-08-24 09:00:15.847604 B 1051 MAGDALENA PRZEWOŹNA-LISIECKA PM FINANCE 2020-08-24 09:00:15.849647 B 1052 KANCELARIA ADWOKACKA ZUZANNA RĄCZKOWIAK 2020-08-24 09:00:15.849722 B 1053 FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KAMKOZ" KAMIL KOZŁOWSKI 2020-08-24 09:00:15.849722 B 1054 gridCORE Bartosz Płotkowiak 2020-08-24 09:00:15.850029 B 1055 RESTAURACJA "RETRO" Bartosz Wierzbiński 2020-08-24 09:00:15.855554 A 1056 KINGA HEIGENBART Salon Fryzjerski "KINGA" 2020-08-24 09:00:15.896948 A 1057 IZOLPOZ Damian Sewiło 2020-08-24 09:00:15.897106 B 1058 PHU "MIŚ" SYLWIA KAMIŃSKA 2020-08-24 09:00:15.903303 B 1059 "RA" TERAPIE NATURALNE HALINA RADOMSKA 2020-08-24 09:00:15.924413 B 1060 VIVIEN FASHION SALON MODY ŚLUBNEJ MAŁGORZATA ŚPIĄCZKA 2020-08-24 09:00:15.975684 B 1061 STAMPA MARCIN MUSZYŃSKI 2020-08-24 09:00:15.975716 B 1062 M. M. BAU MARCIN KARASIEWICZ 2020-08-24 09:00:15.976005 B 1063 MARCIN KOCZOROWSKI "JANIMEX" EKSPORT-IMPORT 2020-08-24 09:00:15.976093 B 1064 "BOGUCKI-WYDAWNICTWO NAUKOWE" BOGUCKI JAROSŁAW-BOGUCKI GRZEGORZ SP.C. 2020-08-24 09:00:15.976131 B 1065 EWELINA WALINCIAK KANCELARIA RACHUNKOWO-AUDYTORSKA 2020-08-24 09:00:15.979656 B 1066 OGRODNICTWO CZECHOWSCY S.C. DANUTA CZECHOWSKA, KAJETAN CZECHOWSKI 2020-08-24 09:00:15.979719 B 1067 Czeladziński Bartosz 2020-08-24 09:00:15.979943 B 1068 NOWAK DARIUSZ CAR MAXX 2020-08-24 09:00:15.979948 B 1069 1. KWIACIARNIA "ZIELONO MI" KATARZYNA KARPIŃSKA2. "BANDAMKA"  KATARZYNA KARPIŃSKA 2020-08-24 09:00:15.990160 B 1070 "KORMAR" MAREK KORTONIUK 2020-08-24 09:00:15.999750 B 1071 MODE:LINA ARCHITEKCI PAWEŁ GARUS, JERZY WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:16.021231 B 1072 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOMASZ PRZYWARA 2020-08-24 09:00:16.021249 B 1073 PRZEMYSŁAW GRABOWSKI PRZEDSIėBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "INTER-BUD" GRABOWSKI PRZEMYSŁAW 2020-08-24 09:00:16.021354 B 1074 PAWEŁ MICHALCZYK "PAW-EL" 2020-08-24 09:00:16.021370 B 1075 VERSO MAJA WYBORNA 2020-08-24 09:00:16.021594 B 1076 FEBED Krzysztof Szymański 2020-08-24 09:00:16.021809 B 1077 M KWADRAT Marcin Grupiński 2020-08-24 09:00:16.022238 B 1078 Czcisława Kaniewska TARTAK  STARA KROBIA Skład Drewna Budowlanego 2020-08-24 09:00:16.022576 B 1079 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUNIOR-INSTAL" TADEUSZ PRZEWOŹNY 2020-08-24 09:00:16.030373 B 1080 JULIA SMEKTALSKA 2020-08-24 09:00:16.030402 A 1081 MARCIN SKRZYPCZAK "IMAGINI" , "STREFA REKLAMY" , "PIGMENTO", "FLOVELY", "PRZYLBICE.COM.PL", "MONOCAL" 2020-08-24 09:00:16.060628 B 1082 RYSZARD KUCZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 2020-08-24 09:00:16.426153 B 1083 ARTUR KAROŃ KAROŃ DISTRIBUTION 2020-08-24 09:00:16.433060 B 1084 1. VERTICAL Tomasz Pilarski 2. DABSTORY Spółka Cywilna Tomasz Pilarski 2020-08-24 09:00:16.433471 B 1085 ICT Bartosz Czerniak 2020-08-24 09:00:16.439753 B 1086 SALON FRYZJERSKI KAMILA CHORYŃSKA 2020-08-24 09:00:16.443628 A 1087 Wojciech Zaradny "AUTO-ZAR" 2020-08-24 09:00:16.546810 B 1088 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Małgorzata Latoń 2020-08-24 09:00:16.546861 A 1089 CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE PALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:16.546899 B 1090 Zbigniew Kwiatkowski Katering i Gastronomia 2020-08-24 09:00:16.546909 B 1091 Mein ICE Sławomir Pałczyński 2020-08-24 09:00:16.547513 B 1092 VIOLETTA WIELGOSZ "STUDIO MV" FIRMA HANDLOWA 2020-08-24 09:00:16.547936 B 1093 "POLDAR" IWONA CZEKAŁA I DARIUSZ CZEKAŁA SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:16.548037 B 1094 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MICHAŁ MONKIEWICZ 2020-08-24 09:00:16.548490 B 1095 SALON URODY RUBIN MAJA KRAMER 2020-08-24 09:00:16.548496 A 1096 MARATOŃCZYK MACIEJ ŁUCYK 2020-08-24 09:00:16.604781 B 1097 Salon Fryzjerski AWANGARDA Emilia Lenkiewicz 2020-08-24 09:00:16.606363 A 1098 ANITA DZIECIĄTKOWSKA-PIEŚCIK 2020-08-24 09:00:16.606587 B 1099 STUDIO TAŃCA I REKREACJI EWY BODYS EWA DMYTROWSKA-BODYS 2020-08-24 09:00:16.606659 A 1100 BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA SYLWIA SPYCHAŁA 2020-08-24 09:00:16.606838 B 1101 KRZYSZTOF MAJEROWICZ multiSPA 2020-08-24 09:00:16.619449 B 1102 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROL-MET" KRYSTYNA SPITALNIAK 2020-08-24 09:00:16.619459 B 1103 FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "KRÓCZYŃSKI" PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH PIOTR KRÓCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:16.619493 B 1104 FHU "DYMARCZYK I GÓRCZYŃSKI" SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:16.627780 A 1105 TOMASZ GŁUSZKIEWICZ AQUAOMEGA 2020-08-24 09:00:16.639390 A 1106 CONSTEAM Rafał Leszczyński 2020-08-24 09:00:16.664484 B 1107 F.H.U. "DORIS" DOROTA OSOŁKOWSKA 2020-08-24 09:00:16.685663 B 1108 MARCHEWKOWE POLE MALTA S.C. KAROLINA GUDERSKA, EWA RATASZEWSKA-KUKLA 2020-08-24 09:00:16.686286 A 1109 "SYN" Kamila Wysocka 2020-08-24 09:00:16.686329 B 1110 ArtDom - Trans Katarzyna Magda 2020-08-24 09:00:16.686414 B 1111 SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY JANKOWSKI JERZY 2020-08-24 09:00:16.686426 B 1112 ROMAN BINEK ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO 2020-08-24 09:00:16.686494 B 1113 RTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:16.687068 A 1114 FIBER4U.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:16.687931 B 1115 TERESA CZARCIŃSKA "LIFE STYLE" 2020-08-24 09:00:16.688020 A 1116 PanGEO Jakub Zieliński 2020-08-24 09:00:16.705756 B 1117 DARIUSZ ŚWIĄTKOWSKI PHU ELPROF 2020-08-24 09:00:16.717767 B 1118 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PAWEŁ KULIŃSKI 2020-08-24 09:00:16.717873 B 1119 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ŁUKASZ GAŁACH 2020-08-24 09:00:16.717942 B 1120 ŚWIERCZEK MIKOŁAJ P.P.H.U. "EDMAX" 2020-08-24 09:00:16.718093 B 1121 PROMIND Damian Juszczak 2020-08-24 09:00:16.718143 B 1122 Andrzej Kiepul Handel Obwoźny 2020-08-24 09:00:16.720740 B 1123 KOLEGIAL Przemysław Rybka Kancelaria Radcy Prawnego 2020-08-24 09:00:16.720752 B 1124 NOOX S.C. MAREK SZYMAŃSKI, JAN MIREK 2020-08-24 09:00:16.720776 B 1125 JULIA JABŁOŃSKA DANCE ACADEMY 2020-08-24 09:00:16.721079 B 1126 Mamar Marta Gorzecka 2020-08-24 09:00:16.729031 B 1127 ST. MARTIN GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:16.736227 B 1128 MARCIN MADANOWSKI MADMAX 2020-08-24 09:00:16.779652 B 1129 "GREEN PARKING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:16.780210 B 1130 NETCRAFT BASTIAAN REPETSKI 2020-08-24 09:00:16.780214 B 1131 P.H.   "NA  CZAS" Waldemar Piwek 2020-08-24 09:00:16.780367 B 1132 "ELECTRO" ARKADIUSZ BOGIELCZYK 2020-08-24 09:00:16.780389 B 1133 TRANSPORT OSOBOWY DAWID LANGNER 2020-08-24 09:00:16.856049 B 1134 Usługi elektroinstalacyjne Łukasz Skąpski 2020-08-24 09:00:16.859490 B 1135 FRANCE MOBILE S.C. 2020-08-24 09:00:16.862060 B 1136 TOMASZ WIERZOWIECKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH 2020-08-24 09:00:16.862386 B 1137 SIMPLY TALKING EDYTA ZIĘBA 2020-08-24 09:00:16.863840 A 1138 "MICROMEX" ARGASIŃSKI ANDRZEJ 2020-08-24 09:00:16.899569 B 1139 Maciej Cieślewicz MCS TARGI 2020-08-24 09:00:16.899621 A 1140 Maciej Pieszała 2020-08-24 09:00:16.899636 B 1141 SABA SPÓŁKA JAWNA S.GERTCHEN, A.KOŚMIDER 2020-08-24 09:00:16.899836 B 1142 "PANAGASTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:16.900080 B 1143 Tomasz Trębasiewicz 2020-08-24 09:00:16.937447 B 1144 LA Dominik Smektalski 2020-08-24 09:00:16.937607 B 1145 KIDOŃ KAROLINA ZAKŁAD FRYZJERSKI 2020-08-24 09:00:16.937623 A 1146 Sklep Rybny "MORS" Mirosława Orłowska 2020-08-24 09:00:16.937631 B 1147 STACHERA MARIAN ZAKŁAD USŁUGOWO-TRANSPORTOWY 2020-08-24 09:00:16.937753 B 1148 REKREACJA RUCHOWA - AIKIDO ANDRZEJ MATUSIAK; VOJTECH STUDIO; WOLNA-PIEKARNIA BEZGLUTENOWA ŁÓDŹ 2020-08-24 09:00:16.937763 B 1149 SANHOME NIERUCHOMOŚCI SANDRA SYNOWIEC 2020-08-24 09:00:16.938011 B 1150 Doruch Andrzej STAL-DREW 2020-08-24 09:00:16.938057 B 1151 Marek Zawadzki - Zakład Handlowo-Produkcyjny ZAWMARK 2020-08-24 09:00:16.959577 B 1152 INFIN  Robert Kujawa 2020-08-24 09:00:16.959881 B 1153 ATK Fashion Adrian Adamczak 2020-08-24 09:00:16.978390 B 1154 RESTAURACJA PENSJONAT "LIDO" DANUTA KOWALSKA 2020-08-24 09:00:17.217364 A 1155 Bm² BOGNA ZAWADZKA 2020-08-24 09:00:17.224567 B 1156 SKUP I SPRZEDAŻ ZWIERZĄT SŁAWOMIR HETMAŃCZYK 2020-08-24 09:00:17.225787 B 1157 KRAWCZYK-KALIŃSKA MAGDALENA      PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA 2020-08-24 09:00:17.225956 B 1158 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MARIAN SROKA 2020-08-24 09:00:17.232120 B 1159 HAPPINESS BARTOSZ PAŹ 2020-08-24 09:00:17.232274 B 1160 perfekcyjneStrony.pl Łukasz Krzyżoszczak 2020-08-24 09:00:17.263751 B 1161 KWIACIARNIA  "SALONIK" IWONA TOMCZAK-GADOMSKA 2020-08-24 09:00:17.263833 B 1162 MONTEX-BUD Andrzej Marszałek 2020-08-24 09:00:17.290978 B 1163 RZEMIEŚLNICZA FIRMA STOLARSKA "STOLMAR" ANNA, WOJCIECH JARCZYŃSCY 2020-08-24 09:00:17.290988 B 1164 FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA LEPO MACIEJ NOŻYŃSKI 2020-08-24 09:00:17.291013 B 1165 JĘZYKOWNIA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I TŁUMACZENIA Patrycja Śliwińska 2020-08-24 09:00:17.376194 A 1166 FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I SZTUKI - ANIMACJA 2020-08-24 09:00:17.376253 B 1167 SŁAWOMIR KACZMAREK FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 2020-08-24 09:00:17.376361 B 1168 TOMASZ STAŃSKI "INFO-BAZA" 2020-08-24 09:00:17.383458 B 1169 MARCIN SOBÓTKA "INTERFACE" 2020-08-24 09:00:17.383477 B 1170 Realizacja dźwięku i nagłośnienie Stanisława Mocarska 2020-08-24 09:00:17.383675 A 1171 LABDES MICHAŁ DESPERAK 2020-08-24 09:00:17.397559 B 1172 Kancelaria Adwokacka Paweł Okal 2020-08-24 09:00:17.426810 B 1173 MIZUTRONIK MARIUSZ SZYMKOWIAK 2020-08-24 09:00:17.426852 B 1174 KRZYSZTOF TABACZYŃSKI USŁUGI DEKARSKIE 2020-08-24 09:00:17.426899 B 1175 BLUESTONE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:17.426975 B 1176 LECH BOJARSKI 2020-08-24 09:00:17.426987 B 1177 ROB-SYSTEM  DAWID MIEDZIŃSKI 2020-08-24 09:00:17.427002 B 1178 Agencja Marketingowa Efekto MICHAŁ PODEJMA 2020-08-24 09:00:17.427183 B 1179 "HOL-TRANS" WITOLD GOŹDZIK 2020-08-24 09:00:17.430392 B 1180 Mogame Wojciech Witowski 2020-08-24 09:00:17.442595 B 1181 COLORFUL MEDIA S.C.  MARTA OLEJNICZAK  PIOTR OLEJNICZAK 2020-08-24 09:00:17.483765 B 1182 "GHOST" AGNIESZKA GRYGIEL-ŚWITAŁA 2020-08-24 09:00:17.483793 B 1183 MUTO AGATA PIERZCHAŁA 2020-08-24 09:00:17.483821 A 1184 Firma Usługowo-Handlowa Stefan Waszak 2020-08-24 09:00:17.483825 B 1185 Dawid Antczak 2020-08-24 09:00:17.484768 B 1186 TYMCAR GRZEGORZ TYMECKI 2020-08-24 09:00:17.484914 B 1187 LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:17.488758 B 1188 KAROLINA TAUCHERT-SZMYT "PORADNIA STOMATOLOGICZNA" NZOZ 2020-08-24 09:00:17.488886 B 1189 'MACIEJEWSKI PIOTR "TAK" ' 2020-08-24 09:00:17.489076 B 1190 USŁUGI KOSMETYCZNE PAULINA RATAJCZAK 2020-08-24 09:00:17.499809 A 1191 Piotr Fuchs Smart Research 2020-08-24 09:00:17.573630 B 1192 ElectroExpo Przemysław Soćko 2020-08-24 09:00:17.617979 A 1193 ITEL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:17.628409 B 1194 ALTHEOS - FIZJOTERAPEUTA WOJCIECH BURAKOWSKI 2020-08-24 09:00:17.628409 A 1195 RAFAŁ GĄSIOR BUDRAF USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE 2020-08-24 09:00:17.639996 B 1196 "2+1" Biuro Rachunkowe Iwona Idzik 2020-08-24 09:00:17.640037 B 1197 VOGO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:17.640063 B 1198 Natalia CzoszykWełna i Flora 2020-08-24 09:00:17.640256 B 1199 GABINET STOMATOLOGICZNY SZYCHULSKA IWONA 2020-08-24 09:00:17.640452 B 1200 RADOSŁAW SZYMKOWIAK BON-APPETIT 2020-08-24 09:00:17.680319 B 1201 Katarzyna Trębasiewicz 2020-08-24 09:00:17.691437 B 1202 Aurelia Frydrych-Zdanowska MEME STUDIO 2020-08-24 09:00:17.756985 B 1203 Andrzej Niechciał Innovation 2020-08-24 09:00:17.802862 B 1204 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA JOLANTA SOŁTYSIAK 2020-08-24 09:00:17.802962 B 1205 ANDAR ADRIAN PALUSZKIEWICZ 2020-08-24 09:00:17.803274 B 1206 SznurkoweLove Paulina Dziubak 2020-08-24 09:00:18.379747 B 1207 BDO Michał Błaszyk 2020-08-24 09:00:18.380122 B 1208 EUROEXIM LEVCHENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:18.380131 B 1209 MACIEJ WIELECHOWSKI "ALARM SERWIS" 2020-08-24 09:00:18.380176 B 1210 "Gutsy Dwarf" Tomasz Maciejewski 2020-08-24 09:00:18.380476 B 1211 DK Performance DENIS KUBIAK 2020-08-24 09:00:18.381451 B 1212 KATARZYNA POPIÓŁ "MINIMAX" 2020-08-24 09:00:18.381585 B 1213 Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Chęciński 2020-08-24 09:00:18.395598 B 1214 DARIUSZ WYSOCZAŃSKI "SUNNY HOTEL" 2020-08-24 09:00:18.395606 A 1215 DEKARS Mateusz Idziaszek 2020-08-24 09:00:18.396306 B 1216 PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA LEK. STOM. MARCIN HOFMAN 2020-08-24 09:00:18.470834 B 1217 DeepAnalyzer, Ilona Nawrot 2020-08-24 09:00:18.470857 B 1218 PIOTR ŁUKASZEWICZ DRO-MED-ART 2020-08-24 09:00:18.470859 B 1219 "FIRMA MAKOWSKI" BARTOSZ MAKOWSKI, ADAM MAKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:18.471064 B 1220 ZUZANNA TULISZKA 2020-08-24 09:00:18.471274 B 1221 Rubinty Michał Wiktorowski 2020-08-24 09:00:18.471468 B 1222 Aleksander Ulatowski Navigo Broker 2020-08-24 09:00:18.472737 B 1223 WALDEMAR ANTONOWICZ LOOXWEB 2020-08-24 09:00:18.478447 B 1224 MARON TOMASZ HYDROTERM ZAKŁAD INSTALACYJNY CO.WOD.KAN.GAZ 2020-08-24 09:00:18.478464 B 1225 Marek Bielecki 2020-08-24 09:00:18.492457 B 1226 PAWEŁ CYBAL SEVEN P.H. 2020-08-24 09:00:18.498641 B 1227 CITI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:18.498646 B 1228 SERWIS SPRZĘTU MEDYCZNEGO Piotr Fijałkowski 2020-08-24 09:00:18.498704 B 1229 PRO-MOTOR Agnieszka Różańska 2020-08-24 09:00:18.498729 B 1230 MECHANIKA POJAZDOWA I BLACHARSTWO  KRZYSZTOF CEPA 2020-08-24 09:00:18.498920 B 1231 eMARKET 24.PL-Prałat Adam 2020-08-24 09:00:18.499040 B 1232 CUD MONTESSORI II SZKOLENIA KONSULTACJE EWA NIKOŁAJEW-WIECZOROWSKA 2020-08-24 09:00:18.510076 B 1233 Comluk interactive Łukasz Kłossowski 2020-08-24 09:00:18.511920 B 1234 RAFAŁ PAWŁOWSKI SMARTSERWIS 2020-08-24 09:00:18.511937 B 1235 MAŁGORZATA WIERCIŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HA NDLOWE ABAT II 2020-08-24 09:00:18.792653 B 1236 PAWEŁ KOTKOWSKI 2020-08-24 09:00:18.792794 B 1237 CRC Magdalena Chudzinska-Nowak 2020-08-24 09:00:18.794212 A 1238 KM FORWARDING MIŁOSZ SZCZEPANIAK 2020-08-24 09:00:18.794256 B 1239 Nixoft Nikodem Rafalski 2020-08-24 09:00:18.794265 B 1240 NISTA-TRANS Krzysztof Korpik 2020-08-24 09:00:18.862649 B 1241 CORP - TRADE Irmina Korpik 2020-08-24 09:00:18.863569 B 1242 MARCIN CZUBALA  FONETIKA 70 2020-08-24 09:00:18.863809 A 1243 WAF-TECH Krzysztof Niedziela 2020-08-24 09:00:18.864080 B 1244 RESTAURACJA CONCORDIA "PRO DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:18.865609 A 1245 Firma Ślusarska Beata Walczak 2020-08-24 09:00:18.865906 B 1246 INSTAL MONTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:18.888510 B 1247 Amikron Michał Nowicki 2020-08-24 09:00:18.892725 B 1248 P.H.U. EWMAR Roman Nowaczyk 2020-08-24 09:00:18.893913 B 1249 INTAK SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:18.895227 B 1250 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA KAROL WESOŁOWSKI 2020-08-24 09:00:18.897589 B 1251 ATELIER MODY BK.WIELGOSZ BEATA WIELGOSZ 2020-08-24 09:00:18.899277 B 1252 ZRI Monika Szczechowiak 2020-08-24 09:00:18.899525 A 1253 USŁUGI FINANSOWO - UBEZPIECZENIOWE Agnieszka Nowacka 2020-08-24 09:00:18.908466 B 1254 RT-LOGIS ROMAN BOGACZYŃSKI 2020-08-24 09:00:18.908537 B 1255 EWA OTRZĄSEK "OTTA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 2020-08-24 09:00:18.908750 B 1256 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Żebiałowicz 2020-08-24 09:00:18.915187 B 1257 HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWYMI EWA KASPRZAK 2020-08-24 09:00:18.915371 B 1258 MARCINKOWSKI ANDRZEJ 'FIRMA KONSULTINGOWA' 2020-08-24 09:00:18.930361 A 1259 MICHAŁ DRYGAS TRADER 2020-08-24 09:00:18.959279 B 1260 "ISKRA" Łukasz Dudziak 2020-08-24 09:00:18.959385 A 1261 JAROSŁAW KĄKOL USŁUGI TRANSPORTOWE 2020-08-24 09:00:18.959515 B 1262 ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI "MÓJ OGRÓD" Romuald Nowicki 2020-08-24 09:00:18.975751 B 1263 JOANNA KARPIŃSKA "AVANT" 2020-08-24 09:00:18.975807 B 1264 JOANNA JAWORSKA 2020-08-24 09:00:18.975972 B 1265 MAŁGORZATA PAPRZYCKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BERGAMOTKA" 2020-08-24 09:00:18.976256 B 1266 DH DOMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:18.986329 B 1267 USŁUGI FRYZJERSKO - KOSMETYCZNE Katarzyna Kusa 2020-08-24 09:00:18.986766 A 1268 MARZENA POPRAWA HERBACIARNIA CAMELLIA 2020-08-24 09:00:19.001286 B 1269 QNS MEDIA ŁUKASZ BOCIAN 2020-08-24 09:00:19.020677 B 1270 POLCASE PAWEŁ BENDOWSKI 2020-08-24 09:00:19.031596 B 1271 ARTUR ROGER "TAKE-OUT", "KUŹNIA EKSPERTÓW", "CIENISTA OFFICE" 2020-08-24 09:00:19.031700 A 1272 4 people Ewa Tomczak 2020-08-24 09:00:19.031727 A 1273 TOBRUS Handel&Usługi Tobiasz Rusek 2020-08-24 09:00:19.031817 B 1274 RAF-POL RAFAŁ KORDUBSKI 2020-08-24 09:00:19.032027 B 1275 EDUCUS CENTRUM SZKOLENIOWE TOMASZ KIRSZENSZTEJN 2020-08-24 09:00:19.035328 A 1276 SZYMON ŚWIATŁY ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY 2020-08-24 09:00:19.035344 B 1277 ALINA KOŚMICKA "TAURUS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 2020-08-24 09:00:19.035432 B 1278 KRAINA ROZMAITOŚCI MACIEJ SAS 2020-08-24 09:00:19.047107 B 1279 Kancelaria Doradcy Prawnego Magdalena Michałowska 2020-08-24 09:00:19.071546 B 1280 Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Szkołut 2020-08-24 09:00:19.095359 B 1281 GRZEGORZ OLIK GREGORBIKE 2020-08-24 09:00:19.095363 B 1282 WebBox Jakub Ławniczak 2020-08-24 09:00:19.097979 B 1283 EXPOBRESZKA TOMASZ BIERNACIK 2020-08-24 09:00:19.749095 B 1284 "ZMM" EXPORT - IMPORT Mariusz Kwiatkowski 2020-08-24 09:00:19.757530 B 1285 FARINA&MUCCA ELŻBIETA HYLA 2020-08-24 09:00:19.758218 A 1286 BF4 Business Krzysztof Synoradzki 2020-08-24 09:00:19.758222 B 1287 AGMAR AGNIESZKA GREBER 2020-08-24 09:00:19.758451 B 1288 IN BORYS IWANOW 2020-08-24 09:00:19.759966 B 1289 SMAKOSZ JUSTYNA CIERNIAK 2020-08-24 09:00:19.836064 A 1290 DARIA CHEŁSTOWSKA 2020-08-24 09:00:19.839683 A 1291 KATARZYNA CIEŚLIŃSKA NZOZ "OBRONNA" 2020-08-24 09:00:19.839696 B 1292 PROPEDE PAULINA BENKE, AGNIESZKA HOPPEL SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:19.839780 B 1293 ZAKŁAD ŚLUSARSKI P.P.H.U. "DAR-MET" DARIUSZ NAPIERAŁA 2020-08-24 09:00:19.839788 B 1294 "DOMITECH" IWONA MAZURKIEWICZ 2020-08-24 09:00:19.840032 B 1295 KP Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Pelczyk 2020-08-24 09:00:19.840041 B 1296 E-BUILDING WANDA SCHERNER 2020-08-24 09:00:19.840606 B 1297 KARO REGINA POLAK 2020-08-24 09:00:19.840673 B 1298 Barbara Cwojdzińska BIURO TŁUMACZEŃ 2020-08-24 09:00:19.841018 A 1299 "EL-ART" ARTUR ZBOROWSKI 2020-08-24 09:00:19.893428 B 1300 STUDIO KOSMETYCZNE "CAROLINE" Karolina Chodyła 2020-08-24 09:00:19.898607 A 1301 ANDRZEJ CZOCHRALSKI "VIP TRANSPORT" MIKROBUSY KOMFORTOWE 2020-08-24 09:00:19.899645 B 1302 KRZYSZTOF LAMCH "INDYWIDUALNA SPECJALISYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA" 2020-08-24 09:00:19.899651 B 1303 "AMD - ARTUR DOLIŃSKI" 2020-08-24 09:00:19.899774 B 1304 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "DROMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:19.899865 B 1305 SEBASTIAN WOJNICZ Rally Service 2020-08-24 09:00:19.911275 B 1306 BN MOTORS Natalia Włodarska 2020-08-24 09:00:19.911616 B 1307 PHYSIO CARE CENTRUM FIZJOTERAPII MONIKA SZYMONIAK-PISZORA 2020-08-24 09:00:19.916143 A 1308 HUBERT PAWLAK 2020-08-24 09:00:19.943715 B 1309 KAPUŚCIŃSKA SYLWIA P.H.U. "TRZYNASTKA" - "BISTRO MŁYN" 2020-08-24 09:00:19.964850 A 1310 KAM FAMILI JAKUB WYSOCKI 2020-08-24 09:00:19.965112 B 1311 Grzegorz Peśla TRADEBUD 2020-08-24 09:00:19.965143 B 1312 BIURO RACHUNKOWE MARCIN KOSTKA 2020-08-24 09:00:19.965150 B 1313 DUMA SPÓŁKA JAWNA ALEKSANDER DUR, JACEK MATUSZEWSKI 2020-08-24 09:00:19.965373 B 1314 ANDRZEJ CHOJNACKI "MIKROFILM-CENTER" "DIGITAL-CENTER" 2020-08-24 09:00:19.979833 B 1315 Atelier Dżoll Nails JOLANTA TULISZKA-PIETRUSZKA 2020-08-24 09:00:19.979843 A 1316 ORLIK SERWIS MARIUSZ BOROWSKI 2020-08-24 09:00:19.979932 B 1317 ANNA KOLASIŃSKA GABINET KOSMETYCZNY "ANKA" 2020-08-24 09:00:19.982126 A 1318 PAWEŁ DROGI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ESTA POLAND 2020-08-24 09:00:19.999664 B 1319 "MANUFAKTURA. KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ MARIA GAJ 2020-08-24 09:00:20.046656 B 1320 Zakład  Robót Inżynieryjnych Produkcyjno-Usługowo-Handlowy  -  Mieczysław Szczechowiak 2020-08-24 09:00:20.051274 B 1321 SYMBIOTIC BUSINESS SOLUTIONS PIOTR MOSKAL 2020-08-24 09:00:20.051358 B 1322 AGNIESZKA NOWICKA PIĘKNO NARODZIN - USŁUGI POŁOŻNICZE 2020-08-24 09:00:20.057061 B 1323 NE-ON GRZEGORZ BIBRO 2020-08-24 09:00:20.057214 B 1324 MARIUSZ BARANOWSKI PARTNER STUDIO GRAFIKI REKLAMOWEJ 2020-08-24 09:00:20.057493 B 1325 Auto - Radio PIOTR ADAMCZAK 2020-08-24 09:00:20.057914 B 1326 P.H.U. Joanna Kaczmarek 2020-08-24 09:00:20.057943 B 1327 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radosław Cegła 2020-08-24 09:00:20.058829 B 1328 KKI DOMINIK ŁOCHYŃSKI 2020-08-24 09:00:20.199356 B 1329 FHU MACIEJ GORZAN 2020-08-24 09:00:20.209661 B 1330 MONIKA KASPRZAK 3DMEDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:20.209686 B 1331 Kancelaria Radcy Prawnego Marta Berlińska 2020-08-24 09:00:20.209694 B 1332 MICHAŁ SIEŃSKI PSYCHOLOG 2020-08-24 09:00:20.209760 B 1333 KATARZYNA JANKOWSKA-KACZMAREK TROJKA DESIGN 2020-08-24 09:00:20.209774 B 1334 PAWEŁ SZYMAŃSKI PS SOLUTIONS 2020-08-24 09:00:20.209786 B 1335 Mateusz Kolendo 2020-08-24 09:00:20.209938 B 1336 Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Marciniak Robert 2020-08-24 09:00:20.210043 B 1337 ALE - REJESTRACJA Aleksandra Kwintkiewicz 2020-08-24 09:00:20.210079 B 1338 AP AUTOMATYKA MACIEJ PABEL, MARCIN PROKOPIAK S.C. 2020-08-24 09:00:20.286151 B 1339 Jakub Jaśkowiak MOTORTECH 2020-08-24 09:00:20.286215 B 1340 "GOOD TASTE PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:20.286399 A 1341 Adam Kazubowski 2020-08-24 09:00:20.286516 B 1342 W.R. GEPARD ADRIAN SKOWROŃSKI 2020-08-24 09:00:20.286773 B 1343 AM BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:20.286918 B 1344 TGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:20.288808 B 1345 LIGARO MARZENA GROMADA 2020-08-24 09:00:20.289270 B 1346 AGNIESZKA KUŁACZKOWSKA SCHOOL OF ENGLISH 2020-08-24 09:00:20.292423 A 1347 BTI GUMKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:20.292671 B 1348 SŁAWOMIR SOBCZAK PPHU MARGO SOBCZAK SŁAWOMIR 2020-08-24 09:00:20.311740 B 1349 OSK NARWAL Michał Lewowicki 2020-08-24 09:00:20.312706 B 1350 KANCELARIA PRAWNA DR MACIEJ KRUŚ 2020-08-24 09:00:20.312765 B 1351 MP ELEKTROTECHNIKA  MARCIN PASIAK 2020-08-24 09:00:20.312852 B 1352 Piotr Domański 2020-08-24 09:00:20.312914 B 1353 EDYTA KAZANIECKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 2020-08-24 09:00:20.312921 B 1354 HANNA GRZYBOWSKA "RAWENT SERWIS" 2020-08-24 09:00:20.322649 B 1355 Dawid Rzeszewski Salon Fryzjerski Dawid Strzyże 2020-08-24 09:00:20.328524 A 1356 Rol-tronic Łukasz Jaworski 2020-08-24 09:00:20.328533 B 1357 SPECJALISTA DS. ŻYWIENIA KATARZYNA RUSZKOWSKA 2020-08-24 09:00:20.328561 B 1358 Handel - Usługi Łukasz Trzaskawka 2020-08-24 09:00:20.331913 B 1359 AUTO NAPRAWA Samochodów ciężarowych i osobowych Jarosław Pluskota 2020-08-24 09:00:20.339617 B 1360 Nikoletta Woźniczka 2020-08-24 09:00:20.339685 A 1361 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ELEKTRO - BOR." Jerzy Borkowski 2020-08-24 09:00:20.339894 B 1362 Daria Pawlak Strefa zdrowia 2020-08-24 09:00:20.340078 A 1363 MONADENT MONIKA ANTONIEWICZ 2020-08-24 09:00:20.340096 B 1364 MIROSŁAWA MAKOWSKA SALON FRYZJERSKI "WENA" 2020-08-24 09:00:20.359730 A 1365 MOTIV HOME SPÓŁKA JAWNA, JAKUB JESIOŁOWSKI, JAKUB KNOBLOCH 2020-08-24 09:00:20.384159 B 1366 "GABINET STOMATOLOGICZNY IWONA ZANTKIEWICZ-BAJERLEIN" 2020-08-24 09:00:20.384900 B 1367 Royalsoft Wojciech Piechocki 2020-08-24 09:00:20.386309 B 1368 "TRYCHOMED" DANUTA BARCZEWSKA 2020-08-24 09:00:20.386512 B 1369 AUTO - MOTO - IMPEX PAWEŁ JAŚKIEWICZ 2020-08-24 09:00:20.414088 B 1370 MALESZKA                          ROBERT                   ABRADIO ROBERT MALESZKA 2020-08-24 09:00:20.414497 B 1371 MARI DANCE MARIA GÓRSKA-ŚLEBIODA 2020-08-24 09:00:20.414581 B 1372 TOMASZ WACHOWIAK TOMASZ WACHOWIAK 2020-08-24 09:00:20.414745 B 1373 ADMAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:20.414854 B 1374 ZAKŁAD BLACHARSTWA I LAKIERNICTWA POJAZDOWEGO STRZECH WALDEMAR 2020-08-24 09:00:20.415032 B 1375 JOANNA BUDZISZ DUOGASTRO 2020-08-24 09:00:20.434137 A 1376 OLGA KLIM-PIELUSZYŃSKA 2020-08-24 09:00:20.434186 B 1377 AMGRO Zdzisław Gulik 2020-08-24 09:00:20.434212 B 1378 SOURCING AND MORE DAWID ROBASZKIEWICZ 2020-08-24 09:00:20.434336 B 1379 WARZYWA OWOCE KALAREPKA Elżbieta Wojnowska 2020-08-24 09:00:20.434340 B 1380 SOFIT Konstrukcje Drewniane Remigiusz Jarzębski 2020-08-24 09:00:20.434590 B 1381 Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Toczyńska 2020-08-24 09:00:20.434655 B 1382 Łukasz Cecotka Constructions 2020-08-24 09:00:20.434720 A 1383 LAWOTECH Wojciech Ladwich 2020-08-24 09:00:20.434828 B 1384 NETKOM S.C. PAWEŁ PAWLAK   PIOTR PAWLAK 2020-08-24 09:00:20.445906 B 1385 LECH WOJTASIK WOJTASIK - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA LECH WOJTASIK 2020-08-24 09:00:20.459840 B 1386 JAKUB BIEŃKOWSKI "QBOTA" 2020-08-24 09:00:20.461353 B 1387 "BRUM BRUM" MECHANIKA POJAZDOWA ŁUKASZ JANIAK 2020-08-24 09:00:20.461399 B 1388 MHSPORT MONIKA HAJDUK 2020-08-24 09:00:20.461669 A 1389 MOST - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BIELAZIK 2020-08-24 09:00:20.461678 B 1390 KAMILA ŁUKOWSKA KAMAX - systemy okienne 2020-08-24 09:00:20.461707 B 1391 Janusz Pietrowiak Skład Opału " ISKRA " 2020-08-24 09:00:20.461792 B 1392 FizjoHome Magdalena Antas 2020-08-24 09:00:20.461807 A 1393 Janusz Jędrzejewski 2020-08-24 09:00:20.461869 B 1394 Jakub Sola Consulting 2020-08-24 09:00:20.462923 B 1395 Renata Kruszyk-Kaczmarek Kruszyk-Kaczmarek USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 2020-08-24 09:00:20.477719 B 1396 PRZEDSZKOLE ,, SŁONECZKO '' - JOANNA FRANKOWSKA 2020-08-24 09:00:20.477789 B 1397 MDMprojekt Damian Moliński 2020-08-24 09:00:20.480185 B 1398 ALPINWELD Jakub Blachnierek 2020-08-24 09:00:20.487353 B 1399 WIOLETTA KRZYSZOWSKA Usługi Remontowo Budowlane 2020-08-24 09:00:20.487638 B 1400 TOMASZ MIKOSIK 2020-08-24 09:00:20.487665 B 1401 Konsulting Sebastian Kosiak 2020-08-24 09:00:20.512800 B 1402 NIERUCHOMOŚCI ANGELA NYGA 2020-08-24 09:00:20.512835 B 1403 AKTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:20.512932 B 1404 Beata Romańska Praktyka Pielęgniarska 2020-08-24 09:00:20.514241 B 1405 Mama  i Ja Sklep Dziecięcy Barbara Brylińska 2020-08-24 09:00:20.514349 B 1406 Marcin Jarysz INF-EL 2020-08-24 09:00:20.514352 B 1407 KANCELARIA ADWOKACKA ANNA KONRADY 2020-08-24 09:00:20.515640 B 1408 TOMASZ JANIAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 2020-08-24 09:00:20.515790 B 1409 DIMCO DIMMICH KRZYSZTOF 2020-08-24 09:00:20.517997 B 1410 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS" S.C. MAŁGORZATA, KRZYSZTOF ŁUKASIEWICZ 2020-08-24 09:00:20.519595 B 1411 Lilandia Anna Sawa 2020-08-24 09:00:20.553357 B 1412 FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA ADAM MARCINIAK 2020-08-24 09:00:20.578511 B 1413 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ZOFIA KOLESIŃSKA 2020-08-24 09:00:20.578870 B 1414 AUTO-RENOWACJA MACIEJ MODRZEJEWSKI 2020-08-24 09:00:20.578872 B 1415 PRACOWNIA PROJEKTOWA MAGDALENA MAJEWSKA 2020-08-24 09:00:20.581223 B 1416 KANCELARIA PRAWNA EUROTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:20.581850 B 1417 Doradztwo Paweł Siedlecki 2020-08-24 09:00:20.583608 B 1418 BRAJL PUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:20.583632 A 1419 ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH "ARKADA" - WINTER KRZYSZTOF 2020-08-24 09:00:20.584595 B 1420 PRACOWNIA ARTYSTYCZNA WERONIKI WERONIKA KASZUB 2020-08-24 09:00:20.587504 A 1421 Tomasz Pelczarski P.P.L EXPO 2020-08-24 09:00:20.588833 B 1422 ONIA JANDA ANNA JANDA PRACOWNIA KRAWIECKA 2020-08-24 09:00:20.602057 B 1423 Aleksandra Andrzejewska   Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Gastronomia" 2020-08-24 09:00:20.607524 B 1424 DENTOPOLIS S.C. AGNIESZKA ZIMNY, KAROLINA ZIMNY 2020-08-24 09:00:20.608046 B 1425 "CDW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:20.623914 B 1426 Roxi-Car Magdalena Jakubek 2020-08-24 09:00:20.641663 B 1427 FIRMA "SKRZAT" ELŻBIETA DYRLA 2020-08-24 09:00:20.647274 B 1428 ŻŁOBEK TULIMISIE JOANNA BALCEREK 2020-08-24 09:00:20.651485 B 1429 GREFICZ KRZYSZTOF "GREF-TRANS" 2020-08-24 09:00:20.651542 B 1430 PHU "SIGMA" S.C. WOJCIECH SOLARSKI,PRZEMYSŁAW SOLARSKI 2020-08-24 09:00:20.651571 B 1431 AGROBET Wiesław Kuźniacki 2020-08-24 09:00:20.655312 B 1432 TAXCOACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:20.655373 B 1433 ŁUKASZ TYRAŁA "UP STAND" 2020-08-24 09:00:20.655394 A 1434 JAKUB CYBIŃSKI "FCDESIGN" 2020-08-24 09:00:20.687299 B 1435 Dave Studio Dawid Olejniczak 2020-08-24 09:00:20.691572 B 1436 LIDO CATERING ADAM KOWALSKI 2020-08-24 09:00:20.748657 A 1437 Biuro Projektowe "Mech-Engineering" Arkadiusz Kupczyński 2020-08-24 09:00:20.749050 B 1438 Kulinski Tomasz 2020-08-24 09:00:20.751416 B 1439 KAMILA KOCHAN SIESTA BEAUTY 2020-08-24 09:00:20.751626 A 1440 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE SZYMON KURZYCA SKRÓT: PUH SZYMON KURZYCA 2020-08-24 09:00:20.751661 B 1441 TOMASZ WUJEC ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "TOMART" 2020-08-24 09:00:20.751797 B 1442 PlannINK MAGDALENA SZCZEPAŃSKA 2020-08-24 09:00:20.755049 B 1443 PRZEMYSŁAW SZYSZKA FOTO PIKSEL 2020-08-24 09:00:20.755058 B 1444 KANCELARIA ADWOKACKA SAWICKI I MARCINIAK-SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:20.755323 B 1445 CATRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:20.767970 B 1446 M&M Mirosław Molik 2020-08-24 09:00:20.780009 B 1447 FABISIAK KATARZYNA VOLVER 2020-08-24 09:00:20.786264 A 1448 LUK-CAR Lebizon Łukasz 2020-08-24 09:00:20.786676 B 1449 BPRO Group Paweł Bankert 2020-08-24 09:00:20.788706 B 1450 POSMEDIA MACIEJ ŁOSIAK 2020-08-24 09:00:20.788722 A 1451 Łukaszewski Grzegorz 2020-08-24 09:00:20.788848 B 1452 LOCCO RAFAŁ BARTKOWIAK 2020-08-24 09:00:20.789179 A 1453 SPEKTRUM PIOTR GRZESIAK 2020-08-24 09:00:20.791607 B 1454 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OKSTOL" MAĆKOWIAK, SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:20.791633 B 1455 JC CONSULTING Jarosław Ciągniwoda 2020-08-24 09:00:20.791635 B 1456 RENATA GILMORE 2020-08-24 09:00:20.800348 B 1457 GRAŻYNA KRZYSZTOFORSKA "KANCELARIA ADWOKACKA - KRZYSZTOFORSKA GRAŻYNA" 2020-08-24 09:00:20.810631 B 1458 JAROSŁAW KUŚ "K U Ś" 2020-08-24 09:00:20.810924 B 1459 PAWEŁ BĄK P.W. MOZER 2020-08-24 09:00:20.811795 B 1460 "MERISON HENRYK OSUCH" 2020-08-24 09:00:20.819485 B 1461 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT NATALIA LAMPRYCHT-JANEK 2020-08-24 09:00:20.819535 B 1462 HALINA GRYSZCZENIA FIRMA HANDLOWO-USŁUDOWA "HALINA" 2020-08-24 09:00:20.820231 A 1463 STUDIO NAGRAŃ "MEGAFON" Mariusz Urbaniak 2020-08-24 09:00:20.821714 B 1464 PAULINA MICHALSKA FIRMA SPRZĄTAJĄCA "CZY100" 2020-08-24 09:00:20.821716 B 1465 KATARZYNA MICHALSKA-JURDECZKA FA-BRYKA 2020-08-24 09:00:20.821743 A 1466 SIEG Jakub Sieg 2020-08-24 09:00:20.843532 B 1467 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DAWID PIASTA 2020-08-24 09:00:20.843547 B 1468 jordsoft Marcin Szymanowski 2020-08-24 09:00:20.843559 B 1469 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BARTOSZ KUCHARCZYK 2020-08-24 09:00:20.857731 B 1470 F.H.U. Beata Krzekotowska-Wyzuj 2020-08-24 09:00:20.857832 B 1471 TRZYNASTKA PLUS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TOMCZYK MACIEJ 2020-08-24 09:00:20.857949 B 1472 PHU WALLSTAR PIOTR MUSZKIETA 2020-08-24 09:00:20.859186 B 1473 P.H.U. FULL-COMPLEX MAREK RATAJCZYK 2020-08-24 09:00:20.860504 B 1474 MLenter MATEUSZ LEWANDOWSKI 2020-08-24 09:00:20.860634 B 1475 Kancelaria adwokacka Piotr Adamski adwokat 2020-08-24 09:00:20.860715 B 1476 HUBERT BERNACIAK CRENEO 2020-08-24 09:00:20.891662 B 1477 DARIUSZ KOWALSKI Video-Filmowanie Studio DIKS 2020-08-24 09:00:20.915554 B 1478 FIRMA HANDLOWA " M A G D A " Marzena Jadziewicz 2020-08-24 09:00:20.915595 B 1479 BRUNON MICHAŁOWSKI 2020-08-24 09:00:20.915618 B 1480 IPI - INSTYTUT PSYCHOLOGICZNYCH INNOWACJI Iwona Zimniewska 2020-08-24 09:00:20.916257 A 1481 ZBIGNIEW REMLEIN AKRAT 2020-08-24 09:00:20.916939 A 1482 URSZULA WILCZYŃSKA-KALAK "NAMASTE YOGA" 2020-08-24 09:00:20.917130 A 1483 IT - MARCIN NOWAK 2020-08-24 09:00:20.917592 B 1484 Your PT Johnny Habib 2020-08-24 09:00:20.918313 A 1485 Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Grzelak 2020-08-24 09:00:20.919500 B 1486 KATARZYNA KEMPF-WACHOWIAK 2020-08-24 09:00:20.924704 B 1487 ANNA KACZMAREK "CARSON" 2020-08-24 09:00:20.941377 B 1488 IGOR KLIMEK 2020-08-24 09:00:20.949793 B 1489 Krzysztof Kosmatka - KosmalBike 2020-08-24 09:00:20.949961 B 1490 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WIOLETTA LESIŃSKA 2020-08-24 09:00:20.966686 A 1491 PRZEMYSŁAW RATAJCZAK ITRAP 2020-08-24 09:00:20.967157 B 1492 BIURO PROJEKTÓW GOTOWYCH KAROLINA RYKOWSKA 2020-08-24 09:00:20.967178 B 1493 "FAMILY BUS" - ROMUALD PRASEK 2020-08-24 09:00:20.967436 B 1494 FLAME Agnieszka Zielińska-Wnuk 2020-08-24 09:00:20.967581 B 1495 KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA TIPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:20.967642 B 1496 MARTA MELER, ARMAND PRZYGODZKI ADVOX STUDIO SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:20.977179 B 1497 Artterium - Barbara Miłowska Architektura i Sztuka 2020-08-24 09:00:20.977529 B 1498 KANCELARIA ADWOKACKA ALINA TARNAWSKA 2020-08-24 09:00:20.977720 B 1499 Z.P.U.H ,,Eksport -Import"  Karol Gołdyn 2020-08-24 09:00:20.982839 B 1500 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE - "ELEKTRONIKA INFORMATYKA TELEKOMUNIKACJA-Jagieła Tomasz 2020-08-24 09:00:20.984400 B 1501 KAROLINA WŁOCŁAWSKA "TESSARRI" 2020-08-24 09:00:20.990060 B 1502 FIRMA FOKS BIS Małgorzata Ślęzak 2020-08-24 09:00:21.009490 B 1503 AUTO DOM BIURO Krystian Kolasiński 2020-08-24 09:00:21.009816 B 1504 Sebastian Mikołajczyk Clever Solutions 2020-08-24 09:00:21.009886 B 1505 Anna Leporowska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KASWAG 2020-08-24 09:00:21.010036 B 1506 MARIAN MLICZEK AUTO-HOLOWANIE MARIAN MLICZEK 2020-08-24 09:00:21.014712 B 1507 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Jesiołowski 2020-08-24 09:00:21.015218 B 1508 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE MIRON GREINERT-CZEKALSKI 2020-08-24 09:00:21.015336 B 1509 Fryderyk Mączkowski FM INVEST 2020-08-24 09:00:21.015599 B 1510 JOLANTA WAWRZYNIAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE - RAWEX 2020-08-24 09:00:21.015639 B 1511 IRENA LISOWSKA "ZIP" ZAKŁAD INFORMATYKI PRAKTYCZNEJ 2020-08-24 09:00:21.015686 B 1512 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DYMARCZYK I GÓRCZYŃSKI SKRÓT FHU "DYMARCZYK I       GÓRCZYŃSKI" * FHU "ADMA" MAREK GÓRCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:21.047011 A 1513 Co.dzienny Jakub Kałka 2020-08-24 09:00:21.062647 B 1514 MAGIEL STUDIO JOANNA JAŚKIEWICZ 2020-08-24 09:00:21.062683 B 1515 Jarosław Kasik 2020-08-24 09:00:21.067483 B 1516 MAMMOTH CONSTRUCTION MATEUSZ ZAWIEJA 2020-08-24 09:00:21.067557 B 1517 RESTAURACJA JEMSUSHI S.C. 2020-08-24 09:00:21.067780 A 1518 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY TADEUSZ GACA 2020-08-24 09:00:21.072710 B 1519 secpro Maciej Kasprzyk 2020-08-24 09:00:21.080050 B 1520 SĘKOWSKA-POSPIESZNA KAROLINA USŁUGI TRANSPORTOWE,KANCELARIA PODATKOWA M&K 2020-08-24 09:00:21.113878 B 1521 P.H.U. Szewczyk Waldemar 2020-08-24 09:00:21.113935 B 1522 Kancelaria Adwokacka Adwokat Paulina Sroka 2020-08-24 09:00:21.119351 B 1523 KACZMAREK JANUSZ TRANSPORT CIĘŻAROWY 2020-08-24 09:00:21.119398 B 1524 Michał Hołowko 2020-08-24 09:00:21.119476 B 1525 Michał Dudka Media 2020-08-24 09:00:21.123711 B 1526 FIRMA AUTO-FELGI WIOLETTA TOMCZYK 2020-08-24 09:00:21.123776 B 1527 KSIĘGARNIA MUSZYŃSCY S.C. PIOTR MUSZYŃSKI, MONIKA HOFFMANN 2020-08-24 09:00:21.139390 B 1528 Eshop RTV System JERZY KACPRZAK 2020-08-24 09:00:21.163359 B 1529 PIOTR KRZYSZOWSKI  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE " HATEX " 2020-08-24 09:00:21.168319 B 1530 STREFA DZIECKA HALINA BURCHARDT 2020-08-24 09:00:21.175493 A 1531 RAFAŁ KACZMAREK F.P.H.U. "INST-RAF" 2020-08-24 09:00:21.195394 B 1532 TERMGAZ Adam Czosnowski 2020-08-24 09:00:21.195456 B 1533 FIRMA SZCZEPANIAK SERWIS TACHOGRAFÓW CYFROWYCH DORADZTWO EWELINA SZCZEPANIAK-MAŃDOK 2020-08-24 09:00:21.208660 B 1534 MILAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:21.208703 A 1535 SM Łukasz Sturma 2020-08-24 09:00:21.210412 B 1536 KMK KRZYSZTOF KOLIŃSKI 2020-08-24 09:00:21.210700 B 1537 Robert Huszcza ROBEX 2020-08-24 09:00:21.212469 B 1538 F. H. U. KARO Karolina Młynarczak 2020-08-24 09:00:21.212984 B 1539 BitRoute Michał Maciejewski 2020-08-24 09:00:21.223607 B 1540 SPIGIEL KONRAD "USŁUGI FOTOGRAFICZNO-MUZYCZNE" 2020-08-24 09:00:21.343557 B 1541 DERBEN Jarosław Grabowski 2020-08-24 09:00:21.347826 B 1542 JAROSŁAW SZCZUKOWSKI 2020-08-24 09:00:21.351519 B 1543 Piotr Szymaniak 2020-08-24 09:00:21.351555 B 1544 '' METAL - REMONT '' ZENON CZUBAJ 2020-08-24 09:00:21.351576 B 1545 AKCENTY SEBASTIAN SZYMAŃSKI 2020-08-24 09:00:21.359533 A 1546 EXABAJT MARCIN TORNO 2020-08-24 09:00:21.359679 B 1547 INFO - OMER SERWIS PRZEMYSŁAW ŁĄCZNIAK 2020-08-24 09:00:21.359683 B 1548 PAWEŁ AUGUSTYN 2020-08-24 09:00:21.359776 B 1549 GCS GRZEGORZ JACHIMKO 2020-08-24 09:00:21.375865 B 1550 INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE WITOLD ZIĘCIAK 2020-08-24 09:00:21.409447 B 1551 SŁAWOMIRA SZPILAK PHU Seitech 2020-08-24 09:00:21.451859 B 1552 ,,Mi Amore" Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Ewa Kuder 2020-08-24 09:00:21.452296 B 1553 KATARZYNA MATERNA-BŁASZCZYK FLY EVENT 2020-08-24 09:00:21.468797 B 1554 EVELIKA Beauty Spot EWELINA KAMIŃSKA 2020-08-24 09:00:21.468806 A 1555 FIRMA "KRAMER" S.C KRAMER BOGDAN-KRAMER TOMASZ 2020-08-24 09:00:21.468822 B 1556 PHU Białas Tomasz 2020-08-24 09:00:21.468823 B 1557 Marcin Wojciech Frączkowski 2020-08-24 09:00:21.469199 A 1558 Exacto Stomatologia Krzysztof Czarnecki 2020-08-24 09:00:21.475426 B 1559 OL-MIR Remigiusz Olek Mirosław Olek spółka cywilna 2020-08-24 09:00:21.475454 B 1560 "MAGRAF" MACIEJ MATELSKI, ROBERT MAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:21.475985 B 1561 MOBILIA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:21.498052 B 1562 LIGHT CONCEPT ŁUKASZ BELKA 2020-08-24 09:00:21.544193 B 1563 Empirre Magdalena Dolata 2020-08-24 09:00:21.555784 A 1564 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA GRZEŚKOWIAK MARCIN 2020-08-24 09:00:21.579112 B 1565 GK-TRAKTOR Grzegorz Krzywy 2020-08-24 09:00:21.579490 B 1566 USŁUGI TRANSPORTOWE KACPER ŚNIEŻEK 2020-08-24 09:00:21.580963 B 1567 USŁUGI GASTRONOMICZNE KRZYSZTOF KOWALSKI 2020-08-24 09:00:21.581963 A 1568 KARINA WITASZEK 2020-08-24 09:00:21.583343 B 1569 MARZENNA SEKULSKA PRAKTYKA LEKARSKA, GAUDIA 2020-08-24 09:00:21.583389 B 1570 USŁUGI ŚLUSARSKIE DANIEL PAWLICKI 2020-08-24 09:00:21.583449 B 1571 ANITA KASIK 2020-08-24 09:00:21.588461 B 1572 ABISAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:21.628116 A 1573 SG Contractor Szymon Gierszewski 2020-08-24 09:00:21.651764 A 1574 EKO-AKUSTYKA Filip Dymek 2020-08-24 09:00:21.651824 B 1575 ANNA GRZEŚKOWIAK 2020-08-24 09:00:21.652003 A 1576 OLCZAK ADAM 2020-08-24 09:00:21.652143 B 1577 PRODMET S.C. KATARZYNA WOJCIECHOWSKA,MACIEJ WOJCIECHOWSKI 2020-08-24 09:00:21.652175 B 1578 Segment Łukasz Szymański 2020-08-24 09:00:21.659592 B 1579 RED FIT Expert Robert Machura 2020-08-24 09:00:21.659682 A 1580 PIOTR REPCZYŃSKI  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TOP" 2020-08-24 09:00:21.659994 A 1581 "FLOTS" MONIKA FRĄCKOWIAK 2020-08-24 09:00:21.664083 B 1582 Superlift  ALICJA ŻABKA 2020-08-24 09:00:21.708868 B 1583 DAW-MAR Transport Krajowy i Międzynarodowy Marcin Semrau 2020-08-24 09:00:21.729008 B 1584 SYSTEM SERVICE Marcin Nadolczak 2020-08-24 09:00:21.731135 B 1585 Artur Fengler AMES 2020-08-24 09:00:21.731157 B 1586 Dariusz Antokolski Elevato Media 2020-08-24 09:00:21.731203 B 1587 ART PROMO AGENCJA ARTYSTYCZNA KRYSTIAN KOŁAKOWSKI 2020-08-24 09:00:21.731582 A 1588 CENTRUM ROZWOJU DZIECKA MARLENA BINKOWSKA 2020-08-24 09:00:21.731670 B 1589 Handel Obwoźny Kruszyna Krzysztof 2020-08-24 09:00:21.731895 B 1590 ANDŻELIKA SZCZEPANIAK 2020-08-24 09:00:21.732140 A 1591 ELEKTROBUD PRZEMYSŁAW HEJDYSZ 2020-08-24 09:00:21.733260 B 1592 TELEGRAF PIOTR ZELIUS 2020-08-24 09:00:21.738123 B 1593 PUH"EXPORT - IMPORT SŁAWOMIR PRELWIC 2020-08-24 09:00:21.743944 B 1594 CUPPER Filip Paetz 2020-08-24 09:00:21.743998 B 1595 PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH TERESA JĘDRZEJAK 2020-08-24 09:00:21.744238 B 1596 J2G Jakub Gajewski-Głodek 2020-08-24 09:00:21.744314 B 1597 AVis projekt Agnieszka Rybka 2020-08-24 09:00:21.744482 B 1598 G-Tronic Piotr Żelechowski 2020-08-24 09:00:21.744522 B 1599 DORIT PRACOWNIA HAFTU KOMPUTEROWEGO DOROTA NOWAKOWSKA 2020-08-24 09:00:21.744701 B 1600 IT PRO SOLUTIONS DAMIAN SOBCZAK 2020-08-24 09:00:21.744885 B 1601 STOMATOLOGIA BARTOSIK SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:21.753496 B 1602 RUSZKOWSKI STANISŁAW -RZEŻNICTWO - WĘDLINIARSTWO 2020-08-24 09:00:21.767583 B 1603 Agnieszka Chrapek PET CARE BOOKING 2020-08-24 09:00:21.767900 B 1604 JAROSŁAW PRZYBOROWSKI 2020-08-24 09:00:21.767984 B 1605 XENPOL AUTO CZĘŚCI - SKUP - SPRZEDAŻ MICHAŁ KAWICKI 2020-08-24 09:00:21.768199 B 1606 Dotax Dominik Janik 2020-08-24 09:00:21.768221 B 1607 WI-VET WIKTOR SZYMCZAK 2020-08-24 09:00:21.768388 B 1608 BIELIŃSKI Maciej Bieliński 2020-08-24 09:00:21.775512 B 1609 ACM DARIUSZ MARCINIAK 2020-08-24 09:00:21.783990 B 1610 Outside Beauty Marta Walczak 2020-08-24 09:00:21.784556 A 1611 EWELINA RASZEWSKA BIURO RACHUNKOWE 2020-08-24 09:00:21.786211 B 1612 PHU AN - MAR MAREK KOŁODZIEJ 2020-08-24 09:00:21.794206 B 1613 STM Budownictwo Piotr Stemplewski 2020-08-24 09:00:21.806863 B 1614 PRYWATNE PRZEDSZKOLE "LISEK URWISEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:21.806891 B 1615 KANCELARIA ADWOKACKA EWELINA MACIEJEWSKA 2020-08-24 09:00:21.806893 B 1616 KANCELARIA ADWOKACKA ADAM ANTKOWIAK 2020-08-24 09:00:21.806915 B 1617 PAKSERWIS JERZY ŚWIETLIKOWSKI 2020-08-24 09:00:21.806923 B 1618 DARIUSZ JAMROZIAK  AUTOMYJNIA 2020-08-24 09:00:21.807145 B 1619 WOJCIECH MAŁECKI ECHEM 2020-08-24 09:00:21.813862 B 1620 FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA "PAWBUD" inż Sławomir Pawelec 2020-08-24 09:00:21.815454 B 1621 STYLIZACJA PAZNOKCI ANNA BANACH 2020-08-24 09:00:21.824422 A 1622 ALDA DAWID KASPRZAK 2020-08-24 09:00:21.840780 B 1623 Instal Audio Andrzej Trzmielewski 2020-08-24 09:00:21.840823 B 1624 Swimdoktor Rafał Witczak 2020-08-24 09:00:21.852029 A 1625 MARCIN ZIMNY ARENADENT 2020-08-24 09:00:21.852042 B 1626 "COTTON MANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:21.855981 B 1627 MOME.PL agencja promocyjna Kamil Biegański 2020-08-24 09:00:21.871345 B 1628 AUTO HIFI S.C. MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW, SZUKAŁA ROBERT 2020-08-24 09:00:21.871590 B 1629 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNYCH KOWALCZAK.PL  ROBERT KOWALCZAK 2020-08-24 09:00:21.872005 B 1630 KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA SDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:21.895445 B 1631 PRZEMYSŁAW REJER "TORPRESS" AGENCJA WYDAWNICZA 2020-08-24 09:00:21.919267 B 1632 NDM DOROTA I MARIAN JAROSZ,ZIELONA WIEŚ 2020-08-24 09:00:21.924587 B 1633 SKRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:21.928595 A 1634 MARCIN FELLMANN "ALMAREN" 2020-08-24 09:00:21.928727 B 1635 MIROSŁAW MARCINIAK KANCELARIA KSIĘGOWO - FINANSOWA 2020-08-24 09:00:21.928973 B 1636 "TRAX-PROJEKT" AGNIESZKA SZUBA 2020-08-24 09:00:21.929088 B 1637 Przemysław Gubrewicz PROject Design 2020-08-24 09:00:21.929419 B 1638 GABINET MASAŻU  JAKUB SZCZEPANIAK 2020-08-24 09:00:21.929435 A 1639 Radosław Piskorski. ICA BEAVMONT C.G. 2020-08-24 09:00:21.929643 B 1640 MAPI-IT PIOTR MAĆKOWIAK 2020-08-24 09:00:21.932093 B 1641 ALPHAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:21.951793 B 1642 PARYMET Paweł Jędraszyk 2020-08-24 09:00:21.953324 B 1643 "BOMBARDINI" S.C. 2020-08-24 09:00:21.972063 A 1644 PIOTR OLEJNICZAK POLO 2020-08-24 09:00:21.972693 B 1645 MONIMA Maciej Urbanowicz 2020-08-24 09:00:21.983579 B 1646 Pracownia Projektowa Piotr Mosiek 2020-08-24 09:00:21.983731 B 1647 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INTERMED EUGENIA JUCYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:21.983742 B 1648 KATARZYNA CUKRAS - BIURO USŁUGOWE 2020-08-24 09:00:21.983966 B 1649 LESZEK CYKOWIAK PHU ALMA LESZEK CYKOWIAK 2020-08-24 09:00:21.984205 B 1650 MOBILE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:21.999492 B 1651 GRANI Stefan Garsztka 2020-08-24 09:00:22.023723 B 1652 QBA TRANSPORT Jakub Poprawka 2020-08-24 09:00:22.041490 B 1653 BARTŁOMIEJ KOTECKI 2020-08-24 09:00:22.041491 A 1654 Carte Rose Magdalena Brzoza 2020-08-24 09:00:22.063484 B 1655 Pracownia Projektowa Maria Jachalska 2020-08-24 09:00:22.087375 B 1656 CONCEPT Dorota Lewandowska 2020-08-24 09:00:22.087480 B 1657 KAROLINA SZUSZKIEWICZ FIRMA SZUSZKIEWICZ 2020-08-24 09:00:22.087518 B 1658 ZORIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:22.087600 B 1659 It-Setup Piotrowski Przemysław 2020-08-24 09:00:22.087884 B 1660 P.H.U. SMOKTEC-HUBERT SMOK 2020-08-24 09:00:22.088115 B 1661 MILENA MELLER 2020-08-24 09:00:22.124754 B 1662 EWELINA ROGOWSKA 2020-08-24 09:00:22.146605 B 1663 BOSCO  SECCO JAKUB KĘPIŃSKI 2020-08-24 09:00:22.146978 B 1664 PAWEŁ KRUSZYŃSKI "PEER DESIGN" 2020-08-24 09:00:22.147047 B 1665 MAŁGORZATA KACZMAREK SKLEP PRZEMYSŁOWY 2020-08-24 09:00:22.147366 B 1666 MARIUSZ KOSZEL 2020-08-24 09:00:22.148701 A 1667 MECHANIKA BLACHARSTWO POJAZDOWE ZBIGNIEW GRZELAK 2020-08-24 09:00:22.204931 B 1668 MT-COM Tomasz Małolepszy Usługi Informatyczne 2020-08-24 09:00:22.251933 B 1669 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA - MARTA SMOLIŃSKA 2020-08-24 09:00:22.480430 B 1670 KĄCIK MUZYCZNY KAROLINA WITCZAK 2020-08-24 09:00:22.481799 B 1671 USŁUGI MARKETINGOWE - Michał Lipka 2020-08-24 09:00:22.482305 B 1672 FURESO KRZYSZTOF FABIAŃSKI 2020-08-24 09:00:22.482361 B 1673 AKTYW Kancelaria Rachunkowo Podatkowa Krystian Ostaficzuk 2020-08-24 09:00:22.482610 B 1674 HELLOMAN JOANNA BRUCH 2020-08-24 09:00:22.482938 B 1675 AG-MAR USŁUGI BUDOWLANE AGNIESZKA I MARCIN KUBIAK SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:22.482965 B 1676 DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCYJNE GRZEGORZ KAMIŃSKI 2020-08-24 09:00:22.505253 B 1677 JAKUB SZEWCZYK ISIGMA 2020-08-24 09:00:22.519537 B 1678 GABINET STOMATOLOGICZNY INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA WOJDYGA MARIUSZ 2020-08-24 09:00:22.560210 B 1679 TADEUSZ KOSTKA USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE 2020-08-24 09:00:22.560228 B 1680 ANNA LUBCZYŃSKA Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 2020-08-24 09:00:22.560265 B 1681 FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA JAROSŁAW WRÓBEL 2020-08-24 09:00:22.560405 B 1682 JACEK UKLEJA "WARIANT" POŚREDNICTWO FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE 2020-08-24 09:00:22.573994 B 1683 BIURO PODRÓŻY "BAKAJANA" Agnieszka Idkowiak 2020-08-24 09:00:22.574355 A 1684 Jerzy Janiszewski - Tkaniny 2020-08-24 09:00:22.575378 B 1685 EVENTOWO JOANNA WIERSZYŁŁOWSKA 2020-08-24 09:00:22.589392 A 1686 SALA RESTAURACYJNA "SOSNOWA" ANIMACJE DEKORACJE NATALIA WCZESNA 2020-08-24 09:00:22.607571 B 1687 GABINET KOSMETYCZNY ELWIRA RZEPCZYK-KOWALSKA 2020-08-24 09:00:22.619353 A 1688 ZBIGNIEW ORCHOWSKI Biuro Usług Turystycznych i Informatycznych "Orchowscy" 2020-08-24 09:00:22.635771 A 1689 R - TRANS RAFAŁ WARSZCZYŃSKI , WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ INTERCONTINENTAL TRANS 2020-08-24 09:00:22.655349 B 1690 MALMAC PIOTR KOŚCIAŃSKI 2020-08-24 09:00:22.655351 B 1691 2serca.com Mikołaj Kostera 2020-08-24 09:00:22.655352 B 1692 MAREK BUCHELT ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY 2020-08-24 09:00:22.655361 B 1693 AWALS Maciej Wujec 2020-08-24 09:00:22.655364 B 1694 WOJCIECH RYBARCZYK Instalatorstwo 2020-08-24 09:00:22.659368 B 1695 CERSTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:22.659751 B 1696 POWER FITT PAWLAK MAREK 2020-08-24 09:00:22.691394 B 1697 GOLDENHOME NIERUCHOMOŚCI ARKADIUSZ MICZEK, JAROSŁAW MAZUREK SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:22.707617 B 1698 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA SZYMON PRZEZBÓR 2020-08-24 09:00:22.711040 B 1699 GENEZA STUDIO JOANNA ŚMIDOWICZ 2020-08-24 09:00:22.711094 B 1700 gego Grzegorz Wujciów 2020-08-24 09:00:22.711142 B 1701 NANOBEAUTY KATARZYNA ŁUGIEWICZ 2020-08-24 09:00:22.711468 A 1702 "STEN" PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE STEFAN NAWROCKI 2020-08-24 09:00:22.715394 B 1703 JAN KUKUŁKA "Drew-lak" 2020-08-24 09:00:22.715477 B 1704 ISPL PROTETYKA STOMATOLOGICZNA STOMATOLOGIA OGÓLNA MARZENA KAŁAT-WETESKO 2020-08-24 09:00:22.715491 B 1705 WITOLD JAKUSZEK WITO ENGINEERING WITOLD JAKUSZEK 2020-08-24 09:00:22.771360 B 1706 GAJEWY PRACOWNIA PROTETYCZNA PIOTR GAJEWY 2020-08-24 09:00:22.772455 B 1707 ACM MICHAŁ MARYNIAK 2020-08-24 09:00:22.772537 B 1708 WISE STEPS RAFAŁ CZARCIŃSKI 2020-08-24 09:00:22.805812 A 1709 ALSEL MARCIN KOZIKOWSKI 2020-08-24 09:00:22.811457 B 1710 Kwiaty Hurt-Detal Piotr Przedwojski 2020-08-24 09:00:22.811473 B 1711 SZYMON WERBLIŃSKI "F.T." 2020-08-24 09:00:22.811477 B 1712 MONIKA FILIPEK GABINET LOGOPEDYCZNY 2020-08-24 09:00:22.811481 B 1713 TIN TIN JAROSŁAW KOTARBA 2020-08-24 09:00:22.816859 A 1714 ART IN VERTIGO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:22.832261 B 1715 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ELMAR-TRANS" DĄBROWICZ SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:22.899747 B 1716 INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA MAŁGORZATA STUWE-KACZMAREK 2020-08-24 09:00:22.900239 B 1717 PRZEMYSŁAW FLIS 2020-08-24 09:00:22.900297 B 1718 od.NOVA MAGDALENA PIOSIK 2020-08-24 09:00:22.918548 A 1719 XBIURO  KAROL MAROSZEK 2020-08-24 09:00:22.918671 B 1720 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "REM - BUD" ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH - KRZYSZTOF MĄDRACHOWSKI 2020-08-24 09:00:22.931307 B 1721 Piotr Sówka SOWA 2020-08-24 09:00:22.931500 B 1722 PATI - CAR HENRYKA ZIELIŃSKA 2020-08-24 09:00:22.931642 B 1723 COF CENTRUM OBSŁUGI FINANSÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:22.931668 B 1724 ANDRZEJ ANDERSOHN "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE K R M STUDIO DEKORACJI OKNA" 2020-08-24 09:00:22.932555 B 1725 SŁAWOMIR MIKA 2020-08-24 09:00:22.955084 B 1726 REHABILITACJA MGR ANNA WOJTKOWIAK 2020-08-24 09:00:23.001316 A 1727 Patrycja Antczak - PAOKO Arts 2020-08-24 09:00:23.002850 B 1728 Wojciech Borejsza-Wysocki Smart Solutions 2020-08-24 09:00:23.002897 B 1729 RETRO-LOFT Karol Urban 2020-08-24 09:00:23.003108 A 1730 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane JM INSTAL Mateusz Chruszcz 2020-08-24 09:00:23.003302 B 1731 Doradztwo prawne Adam Kałużny 2020-08-24 09:00:23.003329 B 1732 DodoDev Szymon Dolata 2020-08-24 09:00:23.004041 B 1733 DACHY KACZMAREK ZBIGNIEW KACZMAREK 2020-08-24 09:00:23.007203 B 1734 APTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:23.009602 B 1735 CARMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:23.015676 B 1736 SZYMON CISZAK "COMRES" 2020-08-24 09:00:23.050452 B 1737 SYMETRIA UX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:23.088750 B 1738 IWONA LECHONIEWICZ 2020-08-24 09:00:23.088751 B 1739 "MW design" KRYSTIAN MACIEJ WARDĘCKI USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE 2020-08-24 09:00:23.088850 B 1740 STANISŁAW DZIUDZIEL SEDO 2020-08-24 09:00:23.088919 B 1741 BUD - MAR - Marcin Kubiak 2020-08-24 09:00:23.089168 B 1742 Handel-Obwoźny Iwona Kruszka 2020-08-24 09:00:23.089286 B 1743 Wacław Mączyński 2020-08-24 09:00:23.100600 B 1744 DOMINIKA PAŁĘCKA ZAKŁAD KREATYWNY 2020-08-24 09:00:23.123754 B 1745 PAWEŁ PACHOCKI "TAXUS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE NAZWA SKRÓCONA: ''TAXUS'' PAMPROJECT S.C. 2020-08-24 09:00:23.140846 B 1746 ARTUR SOBCZAK ART-BRUK 2020-08-24 09:00:23.167587 B 1747 IT-Con Robert Zerzut 2020-08-24 09:00:23.204031 B 1748 LindnerHouse  Biuro projektowe Piotr Lindner 2020-08-24 09:00:23.264008 B 1749 Plums Paweł Śliwa 2020-08-24 09:00:23.264036 B 1750 NEOTEAM MARCIN DROŻDŻ 2020-08-24 09:00:23.264068 B 1751 WYSIŁKOWNIA RYSZARD WOHLGETAN 2020-08-24 09:00:23.264434 A 1752 ManiFest Joanna Niemier 2020-08-24 09:00:23.264537 A 1753 KRZYSZTOF NAPIERALSKI KONSTRUKCJE BUDOWLANE "FACHBUD" NAZWA SKRÓCONA: KB"FACHBUD" 2020-08-24 09:00:23.275810 B 1754 Firma Usługowa NORBERT WEBER 2020-08-24 09:00:23.275861 B 1755 Łukasz Jaśkowiak Projektowanie i Fotografia 2020-08-24 09:00:23.275883 B 1756 BIURO RACHUNKOWE 5PIT Leszek Piątek 2020-08-24 09:00:23.276187 B 1757 Andrzej Strzyż Usługi Transportowe 2020-08-24 09:00:23.315958 B 1758 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SYLWIA NAWROT 2020-08-24 09:00:23.341728 B 1759 PAWEŁ WOJTKOWIAK 2020-08-24 09:00:23.374973 B 1760 Bartczak Michał BROWAR BARTEK 2020-08-24 09:00:23.375843 B 1761 Usługi Księgowe Marek Jankowski 2020-08-24 09:00:23.375860 B 1762 BABST CONSULTING PIOTR BABST 2020-08-24 09:00:23.375860 B 1763 MAGDALENA GURECKA M.STORAGE 2020-08-24 09:00:23.375871 B 1764 P.H.U. ,,BUDAMEX" DAMIAN ŁYSIAK 2020-08-24 09:00:23.376004 B 1765 DAWID KUNC GABINET REHABILITACJI "OSTEO-MED" 2020-08-24 09:00:23.387968 A 1766 Przemysław Pucek Viga Flowers 2020-08-24 09:00:23.388306 B 1767 Kancelaria Adwokacka Bartosz Sufryd 2020-08-24 09:00:23.408558 B 1768 Sebastian Kamzol 2020-08-24 09:00:23.480231 B 1769 "CENTRUM PIĘKNA" JUSTYNA PAWŁOWSKA 2020-08-24 09:00:23.481451 A 1770 NAVI-EXPRESS KAMIL BARCZOK 2020-08-24 09:00:23.481463 B 1771 LILA BAR Monika Grześkiewicz 2020-08-24 09:00:23.481530 A 1772 EKO ŚCIEŻKA Magdalena Brzostowska 2020-08-24 09:00:23.482695 B 1773 TRUE ADVENTURE JAKUB GORZELAŃCZYK 2020-08-24 09:00:23.482966 B 1774 USŁUGI FOTOGRAFICZNE "MIGAWKA" AGNIESZKA KRÓLICZAK 2020-08-24 09:00:23.483566 B 1775 Kamil P. Baranowski Instalacje 2020-08-24 09:00:23.486354 B 1776 Kancelaria Adwokacka Michał Leń 2020-08-24 09:00:23.490986 B 1777 PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWO- USŁUGOWE "TRANS-EFFECTIV" Aldona Grzelak-Kozajda 2020-08-24 09:00:23.507888 B 1778 SPA DLA UMYSŁU MARIA BARANOWSKA 2020-08-24 09:00:23.524397 B 1779 AG POL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:23.533940 B 1780 SŁAWOMIR JANKOWSKI USŁUGI BUDOWLANO-REMONTOWE 2020-08-24 09:00:23.534039 B 1781 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAGAN" ROBERT GRAJEK 2020-08-24 09:00:23.534300 B 1782 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA RAFAŁ WIERZBIŃSKI 2020-08-24 09:00:23.539705 B 1783 Hoom Maksymilian Robiński 2020-08-24 09:00:23.576908 B 1784 WEB ENGINES PIOTR SZELIGA 2020-08-24 09:00:23.577131 B 1785 FIZJOPRO 2.0 mgr Sebastian Bereszyński 2020-08-24 09:00:23.577413 A 1786 WIESŁAW SULIMIERSKI ZAKŁAD FRYZJERSKI 2020-08-24 09:00:23.581530 A 1787 MUSZKOWO.PL BEATA JACKOWSKA 2020-08-24 09:00:23.581654 B 1788 TELCO PAWEŁ MIGAJ 2020-08-24 09:00:23.581983 B 1789 ADAM DOMKE INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 2020-08-24 09:00:23.582096 B 1790 FIRMA HANDLOWA NATALIA SOBCZYK 2020-08-24 09:00:23.582341 B 1791 Zbigniew Wardak USŁUGI KONSERWACYJNE i TRANSPORTOWE 2020-08-24 09:00:23.583631 B 1792 TOMASZ MULTAŃSKI - HANDEL OKRĘŻNY 2020-08-24 09:00:23.590368 B 1793 MPROVOKE Maia Miętkiewicz 2020-08-24 09:00:23.627459 B 1794 PAWEŁ KARDACH-ARCHITEKT 2020-08-24 09:00:23.639525 B 1795 KRISS-CAR KRZYSZTOF KRALA 2020-08-24 09:00:23.639567 B 1796 CMT ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:23.639766 B 1797 JAROSŁAW KUSZTELAK PRACE OGÓLNOBUDOWLANE 2020-08-24 09:00:23.677844 B 1798 Leena Studio Julia Klorek 2020-08-24 09:00:23.678093 B 1799 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ŁUKASZ BRAŃKA - RADCA PRAWNY 2020-08-24 09:00:23.678390 B 1800 OSAJDA IRENEUSZ 'BUDIMOS' BIURO USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH 2020-08-24 09:00:23.678514 B 1801 "EKO-GRUNT" JAN TOMASZEWSKI 2020-08-24 09:00:23.683431 B 1802 TERRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:23.688412 B 1803 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Katarzyna Czyżak 2020-08-24 09:00:23.703736 B 1804 ART-BRUK ARKADIUSZ BYKOWICZ 2020-08-24 09:00:23.716608 B 1805 OLEN ALEKSANDRA LEŃ 2020-08-24 09:00:23.716775 B 1806 dr Nina Woderska - Pracownia Integracji Pokoleń 2020-08-24 09:00:23.716814 A 1807 "Poyel" PPHU MAGDALENA BRONIKOWSKA 2020-08-24 09:00:23.742130 B 1808 MOBILNE USŁUGI KONSERWACJI SAMOCHODÓW ROBERT ZYGMUNT 2020-08-24 09:00:23.743044 B 1809 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Andrzej Goc 2020-08-24 09:00:23.767441 B 1810 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA HDM MICHAŁ DOMBEK 2020-08-24 09:00:23.767470 A 1811 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA OL-TECH DOMINIKA TOMYS 2020-08-24 09:00:23.772256 B 1812 POLIEKO  Marcin Nowak 2020-08-24 09:00:23.772397 B 1813 KUZNIAREKLAMY.PL - SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF GRUCHALSKI, ŁUKASZ BRYL 2020-08-24 09:00:23.772738 B 1814 CookArt Szymon Wagner 2020-08-24 09:00:23.772773 B 1815 JACEK PIETRZYK 2020-08-24 09:00:23.773215 B 1816 ABELO JUSTYNA ANDRZEJEWSKA 2020-08-24 09:00:23.788108 B 1817 ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY "SABA" EDWARD WIŚNIEWSKI 2020-08-24 09:00:23.829770 B 1818 Iwona Przyłoga 2020-08-24 09:00:23.831194 B 1819 E-WCZASY.PL Eliasz Polański 2020-08-24 09:00:23.831301 B 1820 MICHAŁ PRZESŁAŃSKI PRZENIU-MOTOCYKLE 2020-08-24 09:00:23.840955 B 1821 RADOSŁAW RUTKOWSKI RUTIM RADOSŁAW RUTKOWSKI FIZJOTERAPEUTA 2020-08-24 09:00:23.841147 A 1822 REKONESANS ARKADIUSZ NECZYŃSKI 2020-08-24 09:00:23.841471 B 1823 LIDIA WOLTER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MODNY STRÓJ" 2020-08-24 09:00:23.841500 B 1824 BIURO RACHUNKOWE MTM TOMASZ MARKIEWICZ 2020-08-24 09:00:23.842333 B 1825 EWA WĘŻYK "EWITA" 2020-08-24 09:00:23.847786 B 1826 MEDIA-PARTNERS ALEKSANDRA OSIŃSKA 2020-08-24 09:00:23.872120 B 1827 HoReCa Prosperity Aleksandra Jagodzińska 2020-08-24 09:00:23.891588 B 1828 AUTENTYK KUCHNIA I LUDZIE S.C. ANNA WOJTERA, TOMASZ WOJTERA 2020-08-24 09:00:24.012911 A 1829 Mieczysław Osiński STAR CAR 2020-08-24 09:00:24.021330 B 1830 LUKSIS MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:24.036081 B 1831 USŁUGI TRANSPORTOWE "STEBACH-TRANS" MAREK STEBACH 2020-08-24 09:00:24.039601 B 1832 MARIUSZ CZUBAŁA P.H.P. HANSA - ODZIEŻ ROBOCZA I REKLAMOWA NAZWA SKRÓCONA: P.H.P HANSA 2020-08-24 09:00:24.043543 B 1833 DARIUSZ RÓŻYCKI 2020-08-24 09:00:24.043607 B 1834 OLO GASTRO CONCEPT TOMASZ OLEWSKI 2020-08-24 09:00:24.051717 B 1835 PKF PIÓRO KONTRA FLAMASTER WOJCIECH SZALBIERZ 2020-08-24 09:00:24.068092 A 1836 emkode Maciej Sypniewski 2020-08-24 09:00:24.082184 B 1837 "DRIVER" WOJCIECH JANKOWIAK 2020-08-24 09:00:24.107964 B 1838 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO WOJCIECH KASPRZYK 2020-08-24 09:00:24.108018 B 1839 ROBERT STOLARCZYK DMA 2020-08-24 09:00:24.133598 B 1840 AV Consulting Magdalena Sikorska 2020-08-24 09:00:24.139108 B 1841 AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ WORKSOL Michał Solecki 2020-08-24 09:00:24.139445 B 1842 KAROLANT BIURO USŁUG PERSONALNYCH Karolina Antkowiak 2020-08-24 09:00:24.149234 B 1843 ART HOUSE Piotr Balcerzak 2020-08-24 09:00:24.149342 B 1844 BIURO RACHUNKOWE JOANNA NOWAK 2020-08-24 09:00:24.168994 B 1845 TADEUSZ KIERAKOWICZ "BETA" 2020-08-24 09:00:24.172077 B 1846 WARMO MACIEJ MATUSIAK 2020-08-24 09:00:24.172421 B 1847 decoCards Małgorzata Egiert 2020-08-24 09:00:24.217619 B 1848 SCHODY DREWNIANE  PIOTR PIKUSA 2020-08-24 09:00:24.220162 B 1849 TECHTEK Wojciech Żurek 2020-08-24 09:00:24.223542 B 1850 PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TEX-BIS Grzegorz Cieślarski 2020-08-24 09:00:24.227593 B 1851 KANCELARIA ADWOKACKA ALEKSANDRA KRÓLIKOWSKA 2020-08-24 09:00:24.229593 B 1852 Usługi Serwis Radosław Dziubak 2020-08-24 09:00:24.414593 B 1853 WALDEMAR STRACZYCKI "FIRMA - DOMEX" 2020-08-24 09:00:24.443303 B 1854 ARSOFT ARKADIUSZ BANASIAK 2020-08-24 09:00:24.455355 B 1855 Zuzanna Taranczewska Kancelaria Adwokacka 2020-08-24 09:00:24.455508 B 1856 RKK Automation Rafał Kaźmierczak 2020-08-24 09:00:24.455847 B 1857 Pośpiech Andrzej Zakład Usług Leśnych 2020-08-24 09:00:24.468367 B 1858 ALINA BARTOSIK GABINET STOMATOLOGICZNY 2020-08-24 09:00:24.475360 B 1859 Szczepański Antoni Zakład Stolarski EXPORT-IMPORT 2020-08-24 09:00:24.475518 B 1860 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO FRYDERYK KRIGER 2020-08-24 09:00:24.487336 B 1861 PB KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:24.487762 B 1862 MARCIN KUŚMIREK 2020-08-24 09:00:24.499638 A 1863 JACEK SIEJAK "ZAKŁAD USŁUGOWO-TRANSPORTOWY" 2020-08-24 09:00:24.549163 B 1864 'PAWŁOWSKI ŁUKASZ IT CONNECT ' 2020-08-24 09:00:24.549469 B 1865 SylaMax TRANSPORT MACIEJ BIERNACIK 2020-08-24 09:00:24.551932 B 1866 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA JEWUSIAK-ROGULSKA 2020-08-24 09:00:24.575571 B 1867 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GALAMIKS S.C. MARIA NAWROT, STANISŁAWA NAWROT 2020-08-24 09:00:24.588520 B 1868 ANDI Piotr Fatyga 2020-08-24 09:00:24.588956 B 1869 IO Model Management Sandra Wiśniewska 2020-08-24 09:00:24.663514 B 1870 SOLARINVEST WIKTORIA MOTAŁA 2020-08-24 09:00:24.693633 B 1871 PROJEKT PUDEŁKO ANNA GARCZAREK 2020-08-24 09:00:24.707422 B 1872 QMED-POLAND DANIEL KAŹMIERCZAK 2020-08-24 09:00:24.707442 B 1873 KASEL-MEBLE KAZIMIERZ DEMBSKI 2020-08-24 09:00:24.707610 B 1874 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY BOGDAN ŁUKASIEWICZ 2020-08-24 09:00:24.707905 B 1875 EnerGez Iwona Szkudlarek 2020-08-24 09:00:24.707995 B 1876 MARCIN SNELA PHU OLMAR 2020-08-24 09:00:24.708268 B 1877 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MATEUSZ OLEJNIK 2020-08-24 09:00:24.717500 B 1878 Anna Berlińska 2020-08-24 09:00:24.717576 B 1879 A&A Services Konrad Rosa 2020-08-24 09:00:24.724066 B 1880 TRANSPORT ROBERT STEFAŃSKI 2020-08-24 09:00:24.763558 B 1881 FOREST TECHNIK ŁUKASZ WITKOWSKI 2020-08-24 09:00:24.763962 B 1882 PRZEWOZY AUTOKAROWE Jan Przybylski 2020-08-24 09:00:24.779574 B 1883 MARCIN CZARNECKI "BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI" NAZWA SKRÓCONA: BORN 2020-08-24 09:00:24.779612 B 1884 SZKOŁA JOGI KOMORNICKA-DĄBEK JOLANTA 2020-08-24 09:00:24.779727 A 1885 GOLD DESIGN MIROSŁAW NIEMYT 2020-08-24 09:00:24.779727 A 1886 'BŁOSZYK DANUTA ŚWIAT BUTÓW GALANTERIA SKÓRZANA ' 2020-08-24 09:00:24.779786 B 1887 PW Igor Grześkowiak 2020-08-24 09:00:24.788281 A 1888 BEAUTY EXPERT   PIOTR ROLEWSKI 2020-08-24 09:00:24.807526 A 1889 MARCIN JASIULEWICZ 2020-08-24 09:00:24.819705 A 1890 "INTRACEL" IWONA MARKOWSKA 2020-08-24 09:00:24.823392 B 1891 Księgarnia "HEBE" Teresa Miller 2020-08-24 09:00:24.855544 B 1892 PSYCHOLOG NATALIA TUŁACZ 2020-08-24 09:00:24.872000 B 1893 RAFAŁ CZAJA "DEDRA"; WILDA TRAVEL; AGRO PRODUKT 2020-08-24 09:00:24.872008 A 1894 GAKO - Aleksander Pawiński 2020-08-24 09:00:24.872417 B 1895 "DANKAR" Auto Serwis Tomasz Arwoński 2020-08-24 09:00:24.876930 B 1896 EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020-08-24 09:00:24.876932 A 1897 Arts&Fun Monika Kubiak 2020-08-24 09:00:24.882990 B 1898 BIORESO ROKSANA WAWRZYNIAK 2020-08-24 09:00:24.884074 B 1899 RAFAŁ PAWŁOWSKI "GECON - GENERAL CONSULTING" 2020-08-24 09:00:24.884366 B 1900 BITS ADRIAN ZIMOCH 2020-08-24 09:00:24.884993 B 1901 RS FACTORY SPÓŁKA CYWILNA JAKUB PACZKOWSKI, KONRAD TADLA 2020-08-24 09:00:24.899152 B 1902 ELIKOWSKA-STUDIO - Magdalena Zofia Elikowska 2020-08-24 09:00:24.924735 A 1903 LUCYNA KUŹNIAK P.P.H "KROCHETTA" 2020-08-24 09:00:24.926132 B 1904 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tomasz Walich 2020-08-24 09:00:24.930091 A 1905 JM ŻUREK SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:24.930625 B 1906 JM-Trans Jarosław Juskowiak 2020-08-24 09:00:24.930732 B 1907 "SMACZKI MASZKI" IRENEUSZ KONDRATOWICZ 2020-08-24 09:00:24.930739 A 1908 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BARTŁOMIEJ KUCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:24.939303 B 1909 REHUP FIZJOTERAPIA - ŁUKASZ GAWORSKI 2020-08-24 09:00:24.943503 A 1910 EDROM ROMAN URBANIAK 2020-08-24 09:00:24.943809 B 1911 MARZENA PROKOP BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI USŁUGI BUDOWLANE 2020-08-24 09:00:24.960723 B 1912 Stomatologia i medycyna estetyczna Klementyna Lesiak 2020-08-24 09:00:25.013001 B 1913 METROPOLIS DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:25.013343 B 1914 BRO - TECH Marcin Brodziak 2020-08-24 09:00:25.046051 B 1915 PI24 Mariusz Bajsert 2020-08-24 09:00:25.046067 B 1916 LAFAR -MARIOLA WADZYŃSKA 2020-08-24 09:00:25.046085 A 1917 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LAR MONIKA ZGIERSKA 2020-08-24 09:00:25.046408 B 1918 BOŻYDAR MILEWSKI "INVENTION-GROUP" 2020-08-24 09:00:25.046982 A 1919 MIROSŁAW GLAPIAK BUDO-PROJEKT 2020-08-24 09:00:25.047016 B 1920 Love Makeup - ADRIANNA MIELCAREK-GRYS 2020-08-24 09:00:25.047061 A 1921 "MON-ART" MONIKA GALLAS 2020-08-24 09:00:25.048006 B 1922 'LUTOMSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WELTOM BIS    NAZWA SKR. PHU WELTOM BIS' 2020-08-24 09:00:25.143595 B 1923 MONIKA KUBIAK-PÓŁROLNICZAK "PACYKARNIA" 2020-08-24 09:00:25.195864 A 1924 KATARZYNA DOWDO CENTRUM TERAPII MAŁEGO DZIECKA 2020-08-24 09:00:25.195914 B 1925 BO CLINIC Kinga Borkowicz 2020-08-24 09:00:25.195958 A 1926 X X L Jakub Hertman 2020-08-24 09:00:25.195996 B 1927 USŁUGI KATERINGOWE AGNIESZKA BANASIK 2020-08-24 09:00:25.196189 B 1928 FIRMA HANDLOWA "BRYLANT" ŁUKASZ HILDEBRANDT 2020-08-24 09:00:25.196291 B 1929 P.H.U. "STELLA" Iwona Wartecka 2020-08-24 09:00:25.196292 B 1930 HARMONIA DYPLOMOWANY NATUROPATA AGNIESZKA PRZYBYSZ 2020-08-24 09:00:25.207759 B 1931 DOROTA HOEDT HANDEL KWIATAMI I ZNICZAMI 2020-08-24 09:00:25.208018 B 1932 FIZJO - FIT Filip Zieliński 2020-08-24 09:00:25.264624 A 1933 ANGIELKA RENATA KONOPELSKA 2020-08-24 09:00:25.275536 B 1934 PAWEŁ MIELCARZ USŁUGI ROLNICZE 2020-08-24 09:00:25.282181 B 1935 SALON FRYZJERSKI PATRYCJA REIMANN 2020-08-24 09:00:25.282235 A 1936 JEZIORSKA MAŁGORZATA DORADZTWO GOSPODARCZE Tax Away 2020-08-24 09:00:25.282235 B 1937 "MARKSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:25.282258 B 1938 STOWARZYSZENIE GRUPA STONEWALL 2020-08-24 09:00:25.282313 B 1939 MARCIN CAŁKA APNEA BUDOWNICTWO 2020-08-24 09:00:25.282649 B 1940 PIOTR DZIADOSZ ""ZAKŁAD OPTYCZNY" 2020-08-24 09:00:25.282771 B 1941 Firma Usługowa FiGa Monika Małecka-Bednarz 2020-08-24 09:00:25.315527 B 1942 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY MENSFELD PIOTR 2020-08-24 09:00:25.318282 B 1943 JAPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:25.352247 B 1944 PIOTR FRĄCKOWIAK TQM 2020-08-24 09:00:25.363708 B 1945 STUDIO JĘZYKOWE FUTURA LINGUISTICA WITOLD TRITT 2020-08-24 09:00:25.363972 A 1946 KRZYSZTOF WRZESIŃSKI "TRANS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 2020-08-24 09:00:25.364030 B 1947 ADAMINA RUCIŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LAURA" 2020-08-24 09:00:25.364241 A 1948 Control R Jarosław Helbik 2020-08-24 09:00:25.364355 B 1949 Akant-Technology Dawid Haenel 2020-08-24 09:00:25.372501 B 1950 Usługi kosmetyczne Dominika Góral 2020-08-24 09:00:25.527964 A 1951 Kuźnia Groove'u Dominik Tuchołka 2020-08-24 09:00:25.528360 A 1952 JUSTYNA MATYSIAK 2020-08-24 09:00:25.652450 A 1953 FRYZJERSTWO BRAUN BARBARA BRAUN 2020-08-24 09:00:25.695643 A 1954 MOLLINI MAGDALENA MEJZA 2020-08-24 09:00:25.724816 A 1955 OLW - MAŁGORZATA LEŚNA 2020-08-24 09:00:25.733107 A 1956 Power Fitness Paweł Kirszke 2020-08-24 09:00:25.748173 A 1957 Andrzej Tarkowski 2020-08-24 09:00:25.748187 A 1958 BLParda Błażej Łukasz Parda 2020-08-24 09:00:25.748205 A 1959 "Powiedz Akuku" - Animacje dla dzieci Anna Przybyła 2020-08-24 09:00:25.754123 A 1960 Firma Handlowo Usługowa Concept Dorota Czubak 2020-08-24 09:00:25.779342 A 1961 MARCIN BARTOSIK "LA PETITE" 2020-08-24 09:00:25.787046 A 1962 PAPLA KURSY JĘZYKOWE ANNA PARZYSZ 2020-08-24 09:00:25.799609 A 1963 Ewelina Wojciechowska Nadwarciański Dworek Młodzikowo 2020-08-24 09:00:25.808218 A 1964 Prywatna Szkoła nr 2 Akademia Matt'a Mateusz Smoleń-Kotlenga 2020-08-24 09:00:25.917070 A 1965 BE BEAUTY MAREK JEZIORSKI 2020-08-24 09:00:25.922251 A 1966 "DEMON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:26.012979 A 1967 1) EN-TRUCK PIOTR NIEMIAŁKOWSKI 2020-08-24 09:00:26.017327 A 1968 LUCYNA CECUŁA INSTYTUT ZDROWIA I URODY 2020-08-24 09:00:26.017335 A 1969 LOOK KOBIET JOANNA MATUZELSKA 2020-08-24 09:00:26.064898 A 1970 Szalejdoskop Natalia Konkol 2020-08-24 09:00:26.099370 A 1971 AGATA STĘPNIEWSKA "BEE BEST ENGLISH EVER" 2020-08-24 09:00:26.099449 A 1972 SOLARFIT CENTRUM FITNESS & SOLARIUM Aleksandra Motała 2020-08-24 09:00:26.165135 A 1973 ALFIZJO ADAM LEBIOTKOWSKI 2020-08-24 09:00:26.251578 A 1974 PLAMOWSKI MACIEJ MM CONSULTING 2020-08-24 09:00:26.251580 A 1975 ROBERT SOKÓŁ Ośrodek "IMPULS" 2020-08-24 09:00:26.579392 A 1976 Warsztat Kosmetologii Natalia Krawczyk 2020-08-24 09:00:26.591488 A 1977 Firma Handlowo-Usługowa "Eden" Lidia Mierzyńska 2020-08-24 09:00:26.615472 A 1978 FUNDACJA POZYTYWNEGO ROZWOJU 2020-08-24 09:00:26.664140 A 1979 EWA BERDYSZAK "AVEART" 2020-08-24 09:00:26.851574 A 1980 MULTIFARMA J. STEINKE I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:27.059525 A 1981 NATALIA DUCZMAŃSKA-GABINET FIZJOTERAPII LECZNICZEJ I KOSMETYCZNEJ 2020-08-24 09:00:27.095646 A 1982 PLANET TOURS EHAB ELSAMAN 2020-08-24 09:00:27.095822 A 1983 Centrum Nowoczesnej Edukacji Marek Dębczyński 2020-08-24 09:00:27.319271 A 1984 MARTA MICHAŁKO MAKE-UP 2020-08-24 09:00:27.372566 A 1985 Adrian Dull Training&Therapy 2020-08-24 09:00:27.373239 A 1986 MESPO  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:27.400338 A 1987 PW PATEX PATRYCJA STANASIUK 2020-08-24 09:00:27.400657 A 1988 Truhuman Simonas Vaškys 2020-08-24 09:00:27.400694 A 1989 BTH HIRO HIERONIM CIEŚLIK 2020-08-24 09:00:27.401388 A 1990 SALON FRYZJERSKI SEBASTIAN WITASIAK 2020-08-24 09:00:27.419443 A 1991 KRAWCZYK MUSIC EVENTS - EMIL KRAWCZYK 2020-08-24 09:00:27.431555 A 1992 SOMA MEDICA Centrum Fizjoterapii Przemysław Kaczmarek 2020-08-24 09:00:27.449676 A 1993 Rekreo Wojciech Jaraczewski 2020-08-24 09:00:27.453554 A 1994 "KOT W NUTACH" EDUKACJA MUZYCZNA DZIECI KAROLINA JABŁOŃSKA 2020-08-24 09:00:27.454182 A 1995 PRACOWNIA MICHAŁ MADAJCZYK 2020-08-24 09:00:27.468959 A 1996 Dominika Dzięcielewska FIZJOTERAPIA 2020-08-24 09:00:27.483134 A 1997 EWELINA SZCZEPANIAK 2020-08-24 09:00:27.496893 A 1998 Rehabilitacja Iwona Hojan 2020-08-24 09:00:27.498102 A 1999 Trenuj z Nixonem - Nikodem Wróbel 2020-08-24 09:00:27.502496 A 2000 "BIESIADA-BIS" S.C. LIDIA ŁAŹNIAK BARBARA FRĄCKOWIAK 2020-08-24 09:00:27.508560 A 2001 MICHAŁ JACKOWSKI J.HAIR 2020-08-24 09:00:27.511382 A 2002 BB Be Beauty Żaneta Fabisiak 2020-08-24 09:00:27.520767 A 2003 USŁUGI KOSMETYCZNE SŁAWKA SŁAWOMIRA FURMANKIEWICZ 2020-08-24 09:00:27.521179 A 2004 DOG TOK - Szkoleniowy Raj Agnieszka Kałek 2020-08-24 09:00:27.535217 A 2005 Engraving - Jan Szofer, obróbka CNC 2020-08-24 09:00:27.545388 A 2006 Firma Handlowo Usługowa Mateusz Wieczorek 2020-08-24 09:00:27.545439 A 2007 GRILL MAX AGNIESZKA FRIEBE 2020-08-24 09:00:27.556235 A 2008 PRESTIGE FILIP RASZEWSKI 2020-08-24 09:00:27.561942 A 2009 DOROTA TULISZKA "GABINET KOSMETYCZNY" 2020-08-24 09:00:27.571970 A 2010 P.H.U. D4 MICHAŁ WIRASZKO 2020-08-24 09:00:27.584155 A 2011 ARTGAST POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:27.620997 A 2012 PHU BEAUTY MONIKA STANISZEWSKA 2020-08-24 09:00:27.621422 A 2013 TRENING MEDYCZNY FIZJOTERAPIA I FITNESS SARA SZCZEPSKA 2020-08-24 09:00:27.621686 A 2014 ACTIVE SPORT Agnieszka Świostek 2020-08-24 09:00:27.634532 A 2015 DOPIERAŁA ELŻBIETA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY J. NIEM.,NAUCZANIE J. NIEM., USŁUGI TURYSTYCZNE 2020-08-24 09:00:27.665155 A 2016 Łukasz Bogdali 2020-08-24 09:00:27.673209 A 2017 Biuro Podróży Szerokie Tory Alicja Łukowska 2020-08-24 09:00:27.673442 A 2018 PDMG EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:27.684204 A 2019 TARGO-RENT PIOTR WICIK 2020-08-24 09:00:27.696115 A 2020 DEA KONSULTING IZABELA TOKARSKA 2020-08-24 09:00:27.731896 A 2021 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI "VIVO" AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWO- MUZYCZNA 2020-08-24 09:00:27.731934 A 2022 STUDIO KOSMETYCZNE JOANNA RUDOWICZ 2020-08-24 09:00:27.737326 A 2023 MARTA ARTEMCZUK 2020-08-24 09:00:27.739444 A 2024 Adrian Szymot 2020-08-24 09:00:27.739900 A 2025 PHU "BRYLL" S.C. KRZYSZTOF BRYLL,JOLANTA BRYLL,MARTYNA BRYLL-WALAS 2020-08-24 09:00:27.739908 A 2026 ELWIRA BOWERS "PERFEKTA" 2020-08-24 09:00:27.846313 A 2027 Salon Psiej Urody Daria Jaśkowiak 2020-08-24 09:00:27.855984 A 2028 Studio Urody KAROLINA Karolina Szczepaniak 2020-08-24 09:00:27.904910 A 2029 "FUNDACJA NIEZALEŻNI" 2020-08-24 09:00:27.904911 A 2030 Michał Stelmaszyk "Stelmach" bhp ppoż. rat-med 2020-08-24 09:00:27.905383 A 2031 PIOTR KIRSZKE ACTIVE LIFE 2020-08-24 09:00:27.916052 A 2032 MICH-SZACH Michał Szymenderski 2020-08-24 09:00:28.004864 A 2033 GALIŃSKI TABOR GASTRO SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:28.065037 A 2034 AQUA BĄBELEK & ABCSCHOOL S.C. IWONA ADASZAK-KONTEK, AGNIESZKA ADASZAK-PAWLIKOWSKA 2020-08-24 09:00:28.065043 A 2035 Show By Show Małgorzata Staniszewska 2020-08-24 09:00:28.115329 A 2036 USŁUGI KOSMETYCZNE MARTA BIAŁASIK 2020-08-24 09:00:28.207260 A 2037 VERPOL-EXPO ARTUR MANIEWSKI 2020-08-24 09:00:28.207356 A 2038 AK ENGLISH SQL ADA KUŁACZKOWSKA 2020-08-24 09:00:28.343947 A 2039 Salon Fryzjerski Damsko - Męski "FREZJA" Zofia Sierschuła 2020-08-24 09:00:28.562409 A 2040 MIKOŁAJ PAWLAK TECHNIKA AUDIOWIZUALNA 2020-08-24 09:00:28.562493 A 2041 MANAGEMENT POLSKA Piotr Bukowski 2020-08-24 09:00:28.574210 A 2042 GoPoznań Marcin Fabiszak 2020-08-24 09:00:28.624172 A 2043 Nabzdyjak Honorata Pura Linea Hair 2020-08-24 09:00:28.636274 A 2044 Marcin Górny "MAX" 2020-08-24 09:00:28.679386 A 2045 CENTRUM ORGANIZACJI SZKOLEŃ I KONFERENCJI SEMPER MAGDALENA WOLNIEWICZ-KESARIA 2020-08-24 09:00:28.683363 A 2046 Concert Management Piotr Mielcarek 2020-08-24 09:00:28.757128 A 2047 OVERHEAD WITOLD HOFFMANN 2020-08-24 09:00:28.758987 A 2048 BIURO TURYSTYCZNO-EDUKACYJNE PRZYSTANEK ZIEMIA PRZEMYSŁAW BIGOSIŃSKI 2020-08-24 09:00:28.759301 A 2049 Gabinet Kosmetyczny Agnieszka Nowak 2020-08-24 09:00:28.781514 A 2050 Iwona Chudzicka Usługi Fizjoterapeutyczne 2020-08-24 09:00:28.822114 A 2051 DEPICENTER PAULINA SOBKOWIAK 2020-08-24 09:00:28.824108 A 2052 CREONET Hanna Wróbel 2020-08-24 09:00:29.212137 A 2053 Business Services Paulina Nawrocka 2020-08-24 09:00:29.227837 A 2054 MACIEJ ŁUKOMSKI TRENER PERSONALNY 2020-08-24 09:00:29.228117 A 2055 DANUTA WOJCZYŃSKA SALON FRYZJERSKI ALESKANDRA 2020-08-24 09:00:29.228420 A 2056 Kuźnia Urody - KOSMETYKA ROMA RAUHUT 2020-08-24 09:00:29.314160 A 2057 BAR UNIWERSALNY MARIUSZ CHARZEWSKI 2020-08-24 09:00:29.367977 A 2058 Krystyna Stachowiak "Krystyna" 2020-08-24 09:00:29.375301 A 2059 EFECT-EVENT Violetta Jaśkiewicz 2020-08-24 09:00:29.399887 A 2060 TREINAMENTO Wojciech Banaszkiewicz 2020-08-24 09:00:29.487252 A 2061 MARCIN KUBIŃSKI SALON FRYZJERSKI "VISION" 2020-08-24 09:00:29.585147 A 2062 NOVOPOLSKA HOTEL I RESTAURACJA KOZAK RYSZARD 2020-08-24 09:00:29.724158 A 2063 FIZJO NOVA Rehabilitacja i Masaż Agata Nowak 2020-08-24 09:00:29.733516 A 2064 SWIM, FUN & SPORT MACIEJ IDCZAK 2020-08-24 09:00:29.734122 A 2065 Gabinet Kosmetyczny"Beauty"Agnieszka SERBIN 2020-08-24 09:00:29.734223 A 2066 MARCIN GRZESIAK MARTIN 2020-08-24 09:00:29.892763 A 2067 Salon Fryzjerski Sylwia Orzechowska 2020-08-24 09:00:29.894994 A 2068 PIZZERIA " AMORE" MAGDALENA TORZ 2020-08-24 09:00:30.003333 A 2069 Kacper Jakrzewski "KACPROWY" 2020-08-24 09:00:30.023226 A 2070 MAT-LIGHT Mateusz Czajka 2020-08-24 09:00:30.127679 A 2071 NOWY JUVENTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:30.200267 A 2072 TOMASZ OSTROWICKI DIAMOND HAIR DESIGN STUDIO 2020-08-24 09:00:30.250813 A 2073 DELTA AGATA OLĘDRZYŃSKA 2020-08-24 09:00:30.315343 A 2074 MSFizjo MONIKA SAMOLEJ 2020-08-24 09:00:30.375369 A 2075 ANNA KOLIŃSKA-KONOWAŁ GABINET ZDROWIA I PIELĘGNACJI KOBIET 2020-08-24 09:00:30.481332 A 2076 Katarzyna Krzywosądzka Gabinet Pielęgnacji Dłoni i Stóp 2020-08-24 09:00:30.509915 A 2077 Conversa Language Centre Kamila Bajgier 2020-08-24 09:00:30.510345 A 2078 La ReBelle Iwona Kartuszyńska 2020-08-24 09:00:30.512406 A 2079 Mirosława Sperzyńska FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 2020-08-24 09:00:30.573800 A 2080 Bubble Brothers - Tomasz Labus 2020-08-24 09:00:30.687434 A 2081 BARBARA DUSZYŃSKA GAB. KOSMETYCZNY "BARBARA" 2020-08-24 09:00:30.731657 A 2082 Anna Jurecka Mobilny Salon Kosmetyczny 2020-08-24 09:00:31.092932 A 2083 BAR I SKLEP"TRASOWY" SP.C.MARIA TOMCZAK,ANNA URBNIAK, LESZNO 2020-08-24 09:00:31.143375 A 2084 ENGLISH FIRST CLASS JOANNA MATUSZEWSKA 2020-08-24 09:00:31.144067 A 2085 GOŁEMBIEWSKA MAŁGORZATA SALON FRYZJERSKI 'GRACJA' 2020-08-24 09:00:31.187859 A 2086 ŁUKASZ GIERLIK ŁUKASZ GIERLIK LIMITED EDITION 2020-08-24 09:00:31.447878 A 2087 Mateusz Melosik Polilingua 2020-08-24 09:00:31.455714 A 2088 NAWROCKI HENRYK 2020-08-24 09:00:31.456000 A 2089 APE ANNA PUŁAWSKA-EICHERT 2020-08-24 09:00:31.547146 A 2090 "WIK CONSULTING" MICHAŁEK WOJCIECH 2020-08-24 09:00:31.547239 A 2091 Katarzyna Wawrzyniak FIZJOTERAPIA FIZJOMED 2020-08-24 09:00:31.547355 A 2092 MK SERWIS  MARCIN KUBAS 2020-08-24 09:00:31.615520 A 2093 BEAUTY ROOM DOMINIKA DURSKA 2020-08-24 09:00:31.690374 A 2094 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KAMIL SKIBA 2020-08-24 09:00:31.720375 A 2095 DELTA PRZEMYSŁAW DOBRZENIECKI 2020-08-24 09:00:31.721151 A 2096 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PASIEKA. OPTYMALNI W DZIAŁANIU" 2020-08-24 09:00:31.727263 A 2097 KATARZYNA DOMINIAK WIZAŻ I STYLIZACJA 2020-08-24 09:00:31.780021 A 2098 B.H.ROG - SPORT HENRYK ROGALA 2020-08-24 09:00:31.793279 A 2099 ABB S.C. ANNA BOBEŁ,BARTOSZ BOBEŁ 2020-08-24 09:00:31.807710 A 2100 HAP Catering Agata Paszek 2020-08-24 09:00:31.887843 A 2101 POP-ART KAROL MAC 2020-08-24 09:00:31.923848 A 2102 "RESTAURACJA SZAŁAWA" * AUTO HANDEL-IMPORT-EXPORT * POŚREDNICTWO AGNIESZKA IGNASIAK 2020-08-24 09:00:32.069853 A 2103 STREFA FIT ANETA BIADUN 2020-08-24 09:00:32.195462 A 2104 Szykownia Marta Raabe 2020-08-24 09:00:32.405970 A 2105 "EBT EVENT" ELŻBIETA TAUBER 2020-08-24 09:00:32.412584 A 2106 JAN MĄCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:32.566413 A 2107 Magdalena Strzyżewska "Ligeja" 2020-08-24 09:00:32.606670 A 2108 ŁUKASZ MRUK "MRÓWKA NIECAŁA" 2020-08-24 09:00:32.606688 A 2109 SALON URODY MARIA RESPONDEK 2020-08-24 09:00:32.606837 A 2110 Usługi Fryzjersko-Kosmetyczne Joanna Skotowska 2020-08-24 09:00:32.616465 A 2111 Monika Woźniczka Salon Fryzjerski 2020-08-24 09:00:32.627559 A 2112 "DWOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:32.654482 A 2113 ESSERE KLINIKA URODY EMILIA BIELIŃSKA 2020-08-24 09:00:32.670013 A 2114 JUSTYNA GROMADA Kawiarnia - Restauracja "Sorrento" 2020-08-24 09:00:32.676039 A 2115 FIZJOTERAPIA PAULINA JANKOWSKA 2020-08-24 09:00:32.707353 A 2116 BAKER STREET S.C. DARIUSZ I JAKUB JANIEC 2020-08-24 09:00:32.707435 A 2117 URSZULA SKRZYPCZAK SALON FRYZJERSKI 2020-08-24 09:00:33.000167 A 2118 KINGA GAMAŃSKA EKORUM 2020-08-24 09:00:33.105461 A 2119 WOJTKOWIAK MAŁGORZATA ZAJĘCIA RYTMICZNE 2020-08-24 09:00:33.171240 A 2120 MONIKA PIETRAS SALON FRYZJERSKI 2020-08-24 09:00:33.171490 A 2121 KBMJ EDUKACJA I SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:33.275392 A 2122 MUCHOS PATATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:33.362556 A 2123 STUDIO KOSMETYCZNE Sylwia Baliniak-Mulik 2020-08-24 09:00:33.366855 A 2124 STYLING LASHES MATUSZEWSKA MONIKA 2020-08-24 09:00:33.433264 A 2125 STUDIO URODY EDYTA MENDALA 2020-08-24 09:00:33.433264 A 2126 MANIEK SOUND MANAGEMENT PRZEMYSŁAW MASINA 2020-08-24 09:00:33.438853 A 2127 Rehahome Tomasz Cebula 2020-08-24 09:00:33.438875 A 2128 LAURA KULEJ PERMANENT MAKE-UP ARTIST 2020-08-24 09:00:33.439519 A 2129 Wiktor Rybarczyk - Big Planet -Butikowe Biuro Podróży 2020-08-24 09:00:33.547268 A 2130 MAGDALENA GRZESIAK SALON KOSMETYCZNY "MAGDA" 2020-08-24 09:00:33.555281 A 2131 DB Music Jakub Domański 2020-08-24 09:00:33.607271 A 2132 Para Bar JULIA OŻAROWSKA 2020-08-24 09:00:33.609327 A 2133 EXTOM TOMASZ KOŚCIELAK * THE JACK TOMASZ KOŚCIELAK 2020-08-24 09:00:33.647270 A 2134 WENESA CIOS 2020-08-24 09:00:33.842163 A 2135 PRESTIGE MJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:33.842262 A 2136 PRACOWNIA PIĘKNA Patrycja Nowak 2020-08-24 09:00:33.842570 A 2137 ESPERANTO Maciej Ibron 2020-08-24 09:00:33.923220 A 2138 PRACOWNIA FRYZJERSKA D&K KAROL ZBAWIONY 2020-08-24 09:00:34.110856 A 2139 KRZYSZTOF GALAS 2020-08-24 09:00:34.206784 A 2140 ŁUKASZ WALOSZCZYK "LUKAS IMP" 2020-08-24 09:00:34.266853 A 2141 BIURO PODRÓŻY AB TRAVEL ANNA SIERPOWSKA BOGUMIŁA WERWIŃSKA - SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:34.300421 A 2142 POZNAN SPOT AGNIESZKA POPOW 2020-08-24 09:00:34.300636 A 2143 Paulina Frąckowiak Salon kosmetyczny "PAOLA" 2020-08-24 09:00:34.416034 A 2144 Be Better Natalia Iwanek 2020-08-24 09:00:34.416068 A 2145 Fotozabawa Marta Kaluga 2020-08-24 09:00:34.450736 A 2146 HANNA ŁUSZCZEK 2020-08-24 09:00:34.507584 A 2147 ANZHELIKA MELNYK-SADŁOWSKA ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "SUKCES" 2020-08-24 09:00:34.625480 A 2148 MAGNES AGNIESZKA BĄKOWSKA MAGDALENA MAĆKOWIAK SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:34.635268 A 2149 Monika Rusiłowska 2020-08-24 09:00:34.647841 A 2150 Olga Chmielewska 2020-08-24 09:00:34.663319 A 2151 Nawijam.pl Piotr Bednarski 2020-08-24 09:00:34.663332 A 2152 MARIUSZ TOMASZEWSKI MTCONSULTING 2020-08-24 09:00:34.667268 A 2153 HEALTH SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:34.855221 A 2154 MK GABINET KOSMETYCZNY MONIKA KOSTERA 2020-08-24 09:00:35.065050 A 2155 Dariusz Koralewski 2020-08-24 09:00:35.066637 A 2156 "Odrabialnia" Magdalena Kasperczak 2020-08-24 09:00:35.111282 A 2157 CENTRUM KREATYWNEJ INSPIRACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:35.114201 A 2158 BISTRO ZŁOTA KACZKA ALEKSANDRA SOKOŁOWSKA HENRYK ŁATUSZYŃSKI 2020-08-24 09:00:35.176636 A 2159 Gościniec Krajeński Krzysztof Gniot 2020-08-24 09:00:35.196425 A 2160 STUDIO STYLIZACJI EMILIA IZABELA BRANDYK-PAWLAK 2020-08-24 09:00:35.223571 A 2161 JOANNA PODOGRODZKA Firma Handlowo Usługowa 2020-08-24 09:00:35.224144 A 2162 KARDI NAILS PATRYCJA DZIUBA-DRĄG 2020-08-24 09:00:35.239239 A 2163 NICO IZABELA KRAJDOCHA 2020-08-24 09:00:35.314643 A 2164 BOWLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:35.330943 A 2165 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "OPEN TECHNOLOGIES" 2020-08-24 09:00:35.360291 A 2166 SALON MASAŻU PAULINA KRAWCZYK 2020-08-24 09:00:35.381825 A 2167 MIKOŁAJ NOWAKOWSKI PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNO KONSERWATORSKA 2020-08-24 09:00:35.433510 A 2168 "BELLEZZA" Mobilne Usługi Kosmetyczne Agnieszka Górna 2020-08-24 09:00:35.433515 A 2169 SYLWIA LITERSKA P.W. 2020-08-24 09:00:35.439159 A 2170 MIRROR IWONA LEWANDOWSKA 2020-08-24 09:00:35.439514 A 2171 KM KAROL BUŚKO 2020-08-24 09:00:35.439723 A 2172 Aleksandra Walczak - AlexTaxidermy 2020-08-24 09:00:35.531261 A 2173 SEMAR EXPO SPÓŁKA CYWILNA SEBASTIAN BŁOTNY MARCIN OŻÓG 2020-08-24 09:00:35.623377 A 2174 ELŻBIETA JAWOROWICZ 2020-08-24 09:00:35.623377 A 2175 PHU Figlarnia Małgorzata Kozłowska 2020-08-24 09:00:35.653264 A 2176 Good Way Daniel Kowalik 2020-08-24 09:00:35.789020 A 2177 FRYZJERSTWO "FRYZURKA" KATARZYNA GÓRECKA 2020-08-24 09:00:35.903849 A 2178 FIZJO-MEDIC JACEK BIGOS 2020-08-24 09:00:35.957577 A 2179 ROGALOWE MUZEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:36.085383 A 2180 QUERCUS Monika Kaczmarek 2020-08-24 09:00:36.150800 A 2181 Fizjoterapia Maluszka Marcin Kasperkowicz 2020-08-24 09:00:36.206918 A 2182 KATARZYNA GLAPA SALON KOSMETYCZNY "OMORFIA" 2020-08-24 09:00:36.395767 A 2183 ESTA TRAVEL ESTERA HESS 2020-08-24 09:00:36.481107 A 2184 NZOZ "MED - VITA" - Rehabilitacja i Masaż Radosław Kocent 2020-08-24 09:00:36.482653 A 2185 P.H.U. "AREX" ARKADIUSZ KROK-ADAMSKI 2020-08-24 09:00:36.585272 A 2186 FANTUR BILETY LOTNICZE K. KRUPOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:36.585767 A 2187 Business Events Joanna Melińska 2020-08-24 09:00:36.625485 A 2188 SALON FRYZJERSKI EWA NIKODEM 2020-08-24 09:00:36.755860 A 2189 "Zielony Ogród" Dariusz Samczuk 2020-08-24 09:00:36.763043 A 2190 Sportuj z Józiem Mateusz Szymkowiak 2020-08-24 09:00:36.851258 A 2191 Przemysław Kowalski "ZROZUM TO" 2020-08-24 09:00:36.851441 A 2192 SUPER BIKE PIOTR KNAPA 2020-08-24 09:00:36.855380 A 2193 PIOTR NOWAK ABB - SUPER MUSIC PRODUCTION 2020-08-24 09:00:36.878936 A 2194 BABSKI ŚWIAT SANDRA SZCZEPAŃSKA 2020-08-24 09:00:36.920586 A 2195 KOREPETYCJE ONLINE ALEKSANDRA ŻOK 2020-08-24 09:00:36.921021 A 2196 LINGUA PARK ANNA PIĄTYSZEK 2020-08-24 09:00:36.966513 A 2197 Dawid Fabisiak LekcjeSkrzypiec 2020-08-24 09:00:37.005777 A 2198 EVENT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:37.015257 A 2199 FRYZJERSTWO MĘSKIE Ciechosław Woldański 2020-08-24 09:00:37.123234 A 2200 CARPE DIEM -CENTRUM PIĘKNA FRYZJERSTWO I KOSMETYKA ANNA MACIEJEWSKA 2020-08-24 09:00:37.195224 A 2201 FIRMA 'MARCIN' Katarzyna Turek 2020-08-24 09:00:37.221055 A 2202 Paznokcie marzeń Patrycja Kocańska 2020-08-24 09:00:37.227308 A 2203 "PAZNOKIETEK" Anna Sutkiewicz 2020-08-24 09:00:37.277440 A 2204 LOGOS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:37.311261 A 2205 ALFA DIRECT CENTRUM JĘZYKOWE JACEK BARTECKI 2020-08-24 09:00:37.319487 A 2206 AGENCJA IMPRESARYJNA DETE MARCIN TOBOŁA  DANUTA TOBOŁA SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:37.358207 A 2207 MATEUSZ GĄTOWSKI 2020-08-24 09:00:37.398168 A 2208 Irena Jaworowicz Fryzjerstwo damskie & męskie 2020-08-24 09:00:37.398317 A 2209 "PRO DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:37.398653 A 2210 FACTORY NAILS MARTA NOWAK 2020-08-24 09:00:37.398991 A 2211 'SZNIGIR SEBASTIAN DRINK BAR "U RELI" ' 2020-08-24 09:00:37.427300 A 2212 PICTORIS STUDIO Justyna Wachowiak 2020-08-24 09:00:37.432660 A 2213 Akademia Piłkarska CALCIO Dawid Jasiński 2020-08-24 09:00:37.567621 A 2214 Jan Libera Management 2020-08-24 09:00:37.575052 A 2215 DOROTA RESZELSKA AIKIDO 2020-08-24 09:00:37.606693 A 2216 ACTIVREHA DANIEL KRÓLAK 2020-08-24 09:00:37.612244 A 2217 ZAKŁAD FRYZJERSKI USZAK ANNA 2020-08-24 09:00:37.613341 A 2218 DON MARIO S.C. 2020-08-24 09:00:37.614877 A 2219 E-KONCEPT SPÓŁKA CYWILNA ANNA I ADRIAN DĄBEK 2020-08-24 09:00:37.624867 A 2220 WŁADYSŁAW MYSZKOWSKI-STAJNIA STASZICÓWKA 2020-08-24 09:00:37.633512 A 2221 FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA NATALIA MIROWSKA 2020-08-24 09:00:37.638973 A 2222 MPM Consulting Piotr Matuszewski 2020-08-24 09:00:37.639445 A 2223 Monika Broniszewska Mobilna Makijażystka 2020-08-24 09:00:37.664183 A 2224 RENATA ŚWITAŁA SALON FRYZJERSKI DAMSKO-MĘSKI"MARGOT" 2020-08-24 09:00:37.664679 A 2225 AVEX EWA KOZAK 2020-08-24 09:00:37.664766 A 2226 DREAM NAILS Klaudia Kujawska 2020-08-24 09:00:37.683671 A 2227 PHU "LEGENDA" ARKADIUSZ KWIATKOWSKI 2020-08-24 09:00:37.740594 A 2228 NEW ME CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:37.751185 A 2229 MARTA TURSKA "PIZZERIA VERONA" 2020-08-24 09:00:37.811288 A 2230 OSTEO-REH GABINET OSTEOPATII I FIZJOTERAPII WOJCIECH PALACZYK 2020-08-24 09:00:37.861523 A 2231 Dawid Duda Bonanza 2020-08-24 09:00:37.863950 A 2232 Piotr Frydryszak OpenSafe 2020-08-24 09:00:37.863999 A 2233 OKD Marek Drozdowski 2020-08-24 09:00:37.950561 A 2234 MULTIREH HARABIN KRZYSZTOF 2020-08-24 09:00:38.171187 A 2235 Paula Borek 2020-08-24 09:00:38.171804 A 2236 Tenisowy Świat  Mateusz Dubas 2020-08-24 09:00:38.391264 A 2237 ROZIBUD-EXPO ADAM ROZUM 2020-08-24 09:00:38.443209 A 2238 STUDIO.MAKE UP MARTA JABŁOŃSKA 2020-08-24 09:00:38.443518 A 2239 VERVA KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM JAKUB BANASIEWICZ, MAGDALENA KATARZYŃSKA S.C. 2020-08-24 09:00:38.530123 A 2240 USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE JAKUB PRZYDANEK 2020-08-24 09:00:38.530564 A 2241 BEATA TORZ OSTROW DANCE ACADEMY 2020-08-24 09:00:38.530824 A 2242 Imbierowicz Hairdresser Jarosław Imbierowicz 2020-08-24 09:00:38.548063 A 2243 Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna Krzysztof Rakowski 2020-08-24 09:00:38.552903 A 2244 EXTRATOUR Andrzej Żwikiewicz 2020-08-24 09:00:38.570473 A 2245 PRO SURF MIESZKO GRYZA 2020-08-24 09:00:38.639502 A 2246 ELŻBIETA KOCIAŁKOWSKA "ELPIKO" P.H.U. 2020-08-24 09:00:38.675697 A 2247 MICHAŁ WOJTKOWIAK 2020-08-24 09:00:38.771906 A 2248 Bartosz Chrobak 2020-08-24 09:00:38.847995 A 2249 ANITA PIECHOCKA STUDIO PIELĘGNACJI URODY I PAZNOKCI LADY'S 2020-08-24 09:00:38.887552 A 2250 Magdalena Głogowska 2020-08-24 09:00:39.052528 A 2251 EX ORIENTE LUX B.TALARCZYK, M.TALARCZYK SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:39.089768 A 2252 ADAM KUBIAK REHABILITACJA 2020-08-24 09:00:39.135032 A 2253 TRENDEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:39.160748 A 2254 'DIGITAL SUNSET' Jędrzej Basiński 2020-08-24 09:00:39.179048 A 2255 STYL HAIR & BEAUTY Barbara Skrzypczyńska 2020-08-24 09:00:39.188180 A 2256 GALERIA PIĘKNA MAGDALENA NIEDZIAŁKOWSKA 2020-08-24 09:00:39.189041 A 2257 FLORA CENTRUM URODY PAULINA MOKRACKA 2020-08-24 09:00:39.206572 A 2258 JAN PIOSIK FIRMA SZKOLENIOWO-HANDLOWA 2020-08-24 09:00:39.232695 A 2259 PIEROGARNIA "ROŻEK PIEROŻEK" SARA GANSKA 2020-08-24 09:00:39.270756 A 2260 M.K LASHES&BROW - MARTYNA KUBICKA 2020-08-24 09:00:39.274945 A 2261 "COŚ PIĘKNEGO" - GABINET KOSMETYCZNY KLAUDIA KACPRZAK 2020-08-24 09:00:39.303960 A 2262 ANDRZEJ ŻWIKIEWICZ "EXTRATOUR" BIURO PODRÓŻY 2020-08-24 09:00:39.311662 A 2263 VEGAME KRZYSZTOF GUDERSKI, PAWEŁ KUKLA SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:39.331664 A 2264 Strefa Dziecka Dominika Pera 2020-08-24 09:00:39.331733 A 2265 D&A DANIEL STEFANOWICZ 2020-08-24 09:00:39.331742 A 2266 Maciej Wnuk "AMMW" 2020-08-24 09:00:39.344751 A 2267 Waves Group Marcin Kasperski 2020-08-24 09:00:39.380464 A 2268 FIZJOFIGHT NATALIA SKWAREK-PARADOWSKA 2020-08-24 09:00:39.380874 A 2269 MISJA TRAVEL Jan Olczykowski 2020-08-24 09:00:39.381051 A 2270 STUDIO URODY SAVENA AGNIESZKA SŁABOWSKA 2020-08-24 09:00:39.471371 A 2271 MAREK ROZPŁOCHOWSKI "TRYGON-IMPREZY" 2020-08-24 09:00:39.607395 A 2272 PK INVEST PIOTR KRZYWIEC 2020-08-24 09:00:39.648484 A 2273 WIOLETTA NEUMANN LUNA KYNOTERAPIA 2020-08-24 09:00:39.651204 A 2274 Nails Land Natalia Wasik 2020-08-24 09:00:39.655301 A 2275 ABC - CENTRUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkadiusz Kamiński 2020-08-24 09:00:39.895431 A 2276 USŁUGI REKREACYJNE MATEUSZ NOGALA 2020-08-24 09:00:39.951511 A 2277 P.H.U. KLAUDIA WILKOWSKA 2020-08-24 09:00:40.188270 A 2278 Radosław Bajon "AnDa" 2020-08-24 09:00:40.243598 A 2279 STUDIO EFEKT ESTERA PTAK 2020-08-24 09:00:40.280082 A 2280 MAREK PIOTR 2020-08-24 09:00:40.325005 A 2281 Grzeszczak Krzysztof Dom Noclegowy"7DNI"Grzeszczak Krzysztof 2020-08-24 09:00:40.453230 A 2282 Maja Blacha 2020-08-24 09:00:40.454789 A 2283 "GOŚCINIEC SANGUSZKO" F.G.H. ZOFIA AĆIMOVIĆ 2020-08-24 09:00:40.520398 A 2284 "SALON FRYZJERSKI-NATALIA"  Natalia Smolarek 2020-08-24 09:00:40.543303 A 2285 EMES PLUS Elżbieta Szymkowiak 2020-08-24 09:00:40.574097 A 2286 SYGIDO Marek Sygnecki 2020-08-24 09:00:40.577789 A 2287 RESTAURACJA"  PRZEPIÓRKA" BEATA MACNIAK 2020-08-24 09:00:40.591634 A 2288 ANDRZEJ JARECKI PUNKT GASTRONOMICZNY NR 1 2020-08-24 09:00:40.613859 A 2289 "BIURO TŁUMACZEŃ DR WOJCIECH KRÓL" 2020-08-24 09:00:40.615166 A 2290 STUDIO URODY SUNLINE Magdalena Szcześniak, PROFIT LINE Magdalena Szcześniak, 2020-08-24 09:00:40.621300 A 2291 PW PAULINA WINIARSKA 2020-08-24 09:00:40.629638 A 2292 SAWER KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:40.636670 A 2293 IMPRESARIAT BRUSSA IWONA BRUSSA 2020-08-24 09:00:40.685348 A 2294 VEGAN PLANTA BISTRO ROBERT SZYMANKIEWICZ 2020-08-24 09:00:40.687355 A 2295 GABINET KOSMETYCZNY MADAME PERFECT KLAUDIA SZCZEPANIAK 2020-08-24 09:00:40.711614 A 2296 MICHAŁ LACH 4Sport - Michał Lach 2020-08-24 09:00:40.725176 A 2297 DMmusic Mateusz Dworczak 2020-08-24 09:00:40.823804 A 2298 'WITKOWSKA EWA KLUB SPORTOWY "PROXIMO" ' 2020-08-24 09:00:40.824215 A 2299 Office Magdalena Leporowska 2020-08-24 09:00:40.879741 A 2300 KINGA PATULSKA 2020-08-24 09:00:41.063543 A 2301 HOLLYWOOD salon fryzjersko-kosmetyczny ADRIAN GOLEC 2020-08-24 09:00:41.105430 A 2302 Sonia Strużyna 2020-08-24 09:00:41.143556 A 2303 4MaxLashes Jarosław Graczyk 2020-08-24 09:00:41.183232 A 2304 EURO CONSULTING Wioletta Żybort 2020-08-24 09:00:41.183270 A 2305 EFIB dr MAGDALENA GÓRECKA Akredytowana Placówka Edukacji Ustawicznej 2020-08-24 09:00:41.270547 A 2306 StyLOVE Pazurki Jolanta Jackowska 2020-08-24 09:00:41.355697 A 2307 BARTOSZ PLUCIŃSKI 2020-08-24 09:00:41.355885 A 2308 LA SHANTI KATARZYNA TRAWIŃSKA 2020-08-24 09:00:41.355936 A 2309 Unity Inwestycje Bartosz Dobecki 2020-08-24 09:00:41.356552 A 2310 ANNA JAROSZ FIZJOTERAPIA 2020-08-24 09:00:41.439288 A 2311 MAŁGORZATA KONIK PICCOBELLO 2020-08-24 09:00:41.447515 A 2312 WARSZTAT PIĘKNA BEATA JANIAK-SIEPKA 2020-08-24 09:00:41.511641 A 2313 Salon Fryzjerski Anita Borkowska 2020-08-24 09:00:41.543504 A 2314 OMG! STYLIZACJA PAZNOKCI Sylwia Sawczuk-Słabińska 2020-08-24 09:00:41.567481 A 2315 PAWEŁ JANICKI AKADEMIA PODRÓŻY WOJAŻER 2020-08-24 09:00:41.572020 A 2316 MONTANARA Urszula Pyrszel 2020-08-24 09:00:41.652748 A 2317 MOTEL "ORION"DARIA SZYLER-LASKOWSKA 2020-08-24 09:00:41.780234 A 2318 FIZJOHONEY Bartosz Górecki 2020-08-24 09:00:41.799238 A 2319 NICHOLAS RUDD 2020-08-24 09:00:41.915602 A 2320 ANNA KONECKA AIKIDO 2020-08-24 09:00:41.915626 A 2321 ESCAPE HOUSE ŁUKASZ NAJDER & MACIEJ OSES SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:42.112012 A 2322 STREFA ZDROWIA I URODY AGATA NOWAK 2020-08-24 09:00:42.112017 A 2323 BESTCARE Fizjoterapia PAULINA BUDZIŃSKA 2020-08-24 09:00:42.112022 A 2324 Szatkowska Joanna FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "VIKI" 2020-08-24 09:00:42.297328 A 2325 MAŁGORZATA MOLINEK "AGENCJA ARTYSTYCZNA" 2020-08-24 09:00:42.314441 A 2326 ROMANA STOLAŚ STOLAŚ ROMANA "ROMA" 2020-08-24 09:00:42.325139 A 2327 BEAUTY EFFECT Hurtownia & Studio Kosmetyczno-Fryzjerskie DARIA OLEJNICZAK 2020-08-24 09:00:42.343236 A 2328 MSBS MAGDALENA SZULC 2020-08-24 09:00:42.348770 A 2329 MATEUSZ ŚLIWIŃSKI REHAMAT 2020-08-24 09:00:42.351211 A 2330 E&T ESTATE EDYTA BŁASZCZYK 2020-08-24 09:00:42.467492 A 2331 GABINET MASAŻU LECZNICZEGO KAROLINA KONIECZNA 2020-08-24 09:00:42.479430 A 2332 "JUNIQUE" JUSTIN NNOROM 2020-08-24 09:00:42.491749 A 2333 BEATA GRZELCZAK 2020-08-24 09:00:42.525790 A 2334 Thomas Bush „Writers and Company” 2020-08-24 09:00:42.534749 A 2335 PAWEŁ KRAJDOCHA NIKO PHU 2020-08-24 09:00:42.548090 A 2336 UP2U Robert Dobrzański 2020-08-24 09:00:42.564411 A 2337 MAMALE MARTA SZUMSKA-GÓROWSKA 2020-08-24 09:00:42.564611 A 2338 SALON URODY STYL Wioletta Szostak 2020-08-24 09:00:42.621924 A 2339 AGATA WOJCIECHOWSKA ESKADA 2020-08-24 09:00:42.815769 A 2340 Zespół Muzyczny "AM" Andrzej Kliczkowski 2020-08-24 09:00:42.827287 A 2341 TOMASZ WRONIAK PPHU UNICORN T&T 2020-08-24 09:00:42.924796 A 2342 ALUDOOR MATEUSZ ŚWIERKOWSKI 2020-08-24 09:00:42.924909 A 2343 USŁUGI FRYZJERSKIE Halina Keller 2020-08-24 09:00:42.925010 A 2344 Negroni Adrian Przedwojski 2020-08-24 09:00:43.147646 A 2345 Bajkowe Atrakcje Natalia Pniewska 2020-08-24 09:00:43.203595 A 2346 SALON KOSMETYCZNY "KĄCIK URODY"  JUSTYNA ZAWISŁA 2020-08-24 09:00:43.320144 A 2347 ANNA GAWORZEWSKA 2020-08-24 09:00:43.320493 A 2348 KJR KORMORAN S. C. K. RYBACKA, J. RYBACKI 2020-08-24 09:00:43.443629 A 2349 JAKUB KMIECIK 2020-08-24 09:00:43.479731 A 2350 "AJAKS ART" PIOTR CZEKAŁA 2020-08-24 09:00:43.487254 A 2351 FITOART RENATA MARCZAK 2020-08-24 09:00:43.492597 A 2352 DARIUSZ MALIK FOTO STUDIO MALIK 2020-08-24 09:00:43.573775 A 2353 Studio Fryzur Julita Walkowiak 2020-08-24 09:00:43.690581 A 2354 "AWO" S.C. IRENA OWCZARZAK,AGATA OWCZARZAK-WEINHOLD,JACEK OWCZARZAK 2020-08-24 09:00:43.758097 A 2355 Salon Fryzjersko-Kosmetyczny "Metamorfoza" EMILIA MACUDZIŃSKA 2020-08-24 09:00:43.762608 A 2356 MARTA MAŁECKA CORPORATE ENGLISH 2020-08-24 09:00:43.779216 A 2357 IWONA CISZAK-CICHARSKA PUH "IWOTRANS" PODRÓŻE-TRANSPORT-UBEZPIECZENIA 2020-08-24 09:00:43.856238 A 2358 PRZYSTANEK REGENERACJA KAROLINA JANKOWSKA 2020-08-24 09:00:43.856409 A 2359 "STUDIO FRYZUR MAIA" Ilona Hertel 2020-08-24 09:00:43.895205 A 2360 MARCIN KUBASIK 2020-08-24 09:00:43.943395 A 2361 MAR-WELD MAREK STEFAŃSKI 2020-08-24 09:00:43.967436 A 2362 WAXAPPEAL Joanna Kameduła 2020-08-24 09:00:43.991838 A 2363 Taco by Jesus Jesus Vazquez 2020-08-24 09:00:44.263811 A 2364 Body Impresja Katarzyna Gapińska 2020-08-24 09:00:44.280553 A 2365 MACIEJ POLIŃSKI 2020-08-24 09:00:44.296636 A 2366 GABINET MASAŻU ROKSANA SŁUPIANEK 2020-08-24 09:00:44.312847 A 2367 J. A. USŁUGI GASTRONOMICZNE SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:44.340481 A 2368 MICHAŁ BITTNER SZKOLENIA 2020-08-24 09:00:44.449964 A 2369 SALON STYLIZACJI PAZNOKCI-ANNA ART-ANNA BENTKOWSKA 2020-08-24 09:00:44.450455 A 2370 STACHOWIAK MARIOLA 2020-08-24 09:00:44.647312 A 2371 Salon kosmetyczny "Kasia" Katarzyna Cieszyńska 2020-08-24 09:00:44.647536 A 2372 Michalina Kotarska Pracownia Urody "FLORES" 2020-08-24 09:00:44.694264 A 2373 Art Eventy, Obsługa i organizacja imprez Zdzisław Kostka 2020-08-24 09:00:44.694291 A 2374 MAGDALENA STRAMIK MAGDALENA - SALON FRYZJERSKO - KOSMETYCZNY 2020-08-24 09:00:44.694327 A 2375 "FART" S.C. MARIA KATARZYNA FOHS I WALDEMAR FOHS 2020-08-24 09:00:44.694833 A 2376 MACIEJ PIASECKI SALON FRYZJERSKI "PIASECCY" 2020-08-24 09:00:44.783949 A 2377 WANDA WOŹNICKA Zakład Fryzjerski 2020-08-24 09:00:44.847941 A 2378 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAREMIX" S.C. - REMIGIUSZ CHŁOPOCKI,JAROSŁAW RODZIAK 2020-08-24 09:00:44.951573 A 2379 TZT KAROL KWILIŃSKI 2020-08-24 09:00:44.986690 A 2380 PAULINEE MAKEUP ACADEMY PAULINA MŁYNARZ 2020-08-24 09:00:44.988074 A 2381 Oliwia Podczasiak BELU STUDIO 2020-08-24 09:00:45.071528 A 2382 FRYZJER MĘSKI "BRZYTWA" SEBASTIAN KUBACKI 2020-08-24 09:00:45.109767 A 2383 GO AHEAD Karolina Bulwan 2020-08-24 09:00:45.159605 A 2384 Eliza Deska-Dźwiniel Studio Językowe 2020-08-24 09:00:45.264646 A 2385 "FANTUR" SP.C. BIURO PODRÓŻY DANUTA CYRSKA,ILONA KALFAS 2020-08-24 09:00:45.374837 A 2386 FRONT ENGLISH ANNA BOROWSKA 2020-08-24 09:00:45.451829 A 2387 ALICJA IGNASZAK REAL ESTATE 2020-08-24 09:00:45.465917 A 2388 HIERONIM PAWEŁ PACYGA "AGENDA" BIURO PODRÓŻY 2020-08-24 09:00:45.467504 A 2389 PASJA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:45.498862 A 2390 Aleksandra Kotwińska OlaLash Mobilne Piękno 2020-08-24 09:00:45.498905 A 2391 Karolina Łuczak 2020-08-24 09:00:45.537570 A 2392 'SOBCZAK KAMILA PIJALNIA PIWA "LETNIA" ' 2020-08-24 09:00:45.559481 A 2393 GENERATOR S.C. DARIUSZ WESOŁY, MARIUSZ CZERWIK 2020-08-24 09:00:45.559911 A 2394 MOBILNA FIZJOTERAPIA DAWID SKIBA 2020-08-24 09:00:45.567532 A 2395 FRANCESCO Paulina Patelka 2020-08-24 09:00:45.574715 A 2396 Maciej Staisz Cafe Sorrir 2020-08-24 09:00:45.577622 A 2397 LASH ROOM JAGODA JANKOWSKA 2020-08-24 09:00:45.577922 A 2398 "FRYZJERSTWO MĘSKIE" SYLWIA TROJANEK 2020-08-24 09:00:45.585360 A 2399 Salon Pielęgnacji Psów Sofii Agnieszka Moryksiewicz 2020-08-24 09:00:45.587664 A 2400 J&beauty studio Jolanta Jagła 2020-08-24 09:00:45.616816 A 2401 PERA GROUP ROBERT PERA 2020-08-24 09:00:45.632944 A 2402 EDULINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:45.633188 A 2403 LWSYSTEM Tomasz Roszkowiak 2020-08-24 09:00:45.647077 A 2404 "STECZKOWSKA WELLNESS" JUSTYNA STECZKOWSKA 2020-08-24 09:00:45.660191 A 2405 MAKEUP & LASHES CZAPLA ZBIGNIEW 2020-08-24 09:00:45.671898 A 2406 MARTA DWORCZAK SALON FRYZJERSKI "MARTA" 2020-08-24 09:00:45.671915 A 2407 MARICLER GABINET KOSMETYCZNY Beata Bukowska 2020-08-24 09:00:45.682455 A 2408 AD CONSULTING INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:45.682596 A 2409 MODELING Angelika Maciołek 2020-08-24 09:00:45.701895 A 2410 Studio Urody JULITA MARCINIAK 2020-08-24 09:00:45.702419 A 2411 HUMAN4HUMAN DOMINIK KRAJEWSKI 2020-08-24 09:00:45.705676 A 2412 ,,Akacjowy Gaj" Sławomir Wojciechowski 2020-08-24 09:00:45.706942 A 2413 speEDU Jacek Kulik 2020-08-24 09:00:45.718045 A 2414 Justyna Król-Bartosik Skin & Brows Permanent Makeup Artist 2020-08-24 09:00:45.729737 A 2415 GRZEGORZ KONECKI AKADEMIA AIKIDO 2020-08-24 09:00:45.730313 A 2416 ReActive Fizjoterapia i profilaktyka urazów Małgorzata Haladyn 2020-08-24 09:00:45.732772 A 2417 TOMASZEWSKI ZBIGNIEW F.W. TOMPOL 2020-08-24 09:00:45.739512 A 2418 SALON URODY RYSZARD RYBAK 2020-08-24 09:00:45.750698 A 2419 Studio Urody "WOHEMA STYLE" Marta Kita 2020-08-24 09:00:45.758122 A 2420 KAROL ZIMNY MINI BAR "U HIPKA" 2020-08-24 09:00:45.758286 A 2421 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "LBN" BARBARA NOWAK 2020-08-24 09:00:45.780712 A 2422 AGATA DĄBROWSKA MARAGA MEDICS 2020-08-24 09:00:45.797896 A 2423 PRACOWNIA P&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:45.807372 A 2424 'GROBELNA IWONA STUDIO KOSMETYCZNE YVONA ' 2020-08-24 09:00:45.822329 A 2425 JACEK JAKUBOWSKI USŁUGI PILOCKO-PRZEWODNICKIE 2020-08-24 09:00:45.835974 A 2426 Jarosław NadolnyVisual Sensation Laser shows & technologiesSalon Fryzjerski COSMOS 2020-08-24 09:00:45.857423 A 2427 LA ROUGE S.C. ANNA BOROWIEC AGNIESZKA KOWALSKA 2020-08-24 09:00:45.865387 A 2428 MEL MONIKA ELIASZ 2020-08-24 09:00:45.911894 A 2429 TOMASZ BLOCH "T.B.PARTNER" 2020-08-24 09:00:45.922994 A 2430 "PEPPERONI" S.C. BARTOSZ TERPIŁOWSKI, NADIA TERPIŁOWSKA 2020-08-24 09:00:45.924002 A 2431 Marta Pietrzak MP METAMORFOZY 2020-08-24 09:00:45.924228 A 2432 ADAM SABINIEWICZ 2020-08-24 09:00:45.954379 A 2433 Jakub Balcerek 'Cubix' 2020-08-24 09:00:45.991849 A 2434 HOLLYWOOD GLAM KLAUDIA SWORA 2020-08-24 09:00:45.994722 A 2435 BAZA CENTRUM EDUKACJI KREATYWNEJ DARIA POLUS 2020-08-24 09:00:46.043198 A 2436 ANIMALS BUTIQUE KAMILLA PASZKOWSKA 2020-08-24 09:00:46.043212 A 2437 ANDRZEJ WOŹNIAK 2020-08-24 09:00:46.087187 A 2438 SPICE HOUSE KAROLINA I ABDUL MOKIT SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:46.099228 A 2439 Agencja Artystyczno - Koncertowa "TRZYNASTKA" SŁAWOMIR KOWALSKI 2020-08-24 09:00:46.139798 A 2440 Salon Urody "DEA"  ANNA FENAROLI 2020-08-24 09:00:46.180112 A 2441 Rehabilitacja Błażej Czarny 2020-08-24 09:00:46.180157 A 2442 UNIWERSYTET OŚWIATOWY LUBOMIR ZWORECKI 2020-08-24 09:00:46.239261 A 2443 TOMASZ GIERŁOWSKI ZAKŁAD FRYZJERSKI 2020-08-24 09:00:46.251450 A 2444 SALON URODY "LEJDIS" Kosmetolog Marta Janicka-Pogorzelska 2020-08-24 09:00:46.588142 A 2445 FiSH event production Maciej Śledzianowski 2020-08-24 09:00:46.627675 A 2446 ARPARTNER ANNA SZKLARSKA 2020-08-24 09:00:46.647218 A 2447 Beaute' SALON KOSMETYCZNY SYLWIA BINIEK 2020-08-24 09:00:46.655146 A 2448 JARZĘBSKA MARIOLA SALON KOSMETYCZNY 2020-08-24 09:00:46.801084 A 2449 GABINET SPECJALISTYCZNEJ PIELĘGNACJI STÓP LUCYNA CZAJKOWSKA-BORDIEHN 2020-08-24 09:00:46.803164 A 2450 Makijaż permanentny BOSKA Marlena Kwiatkowska 2020-08-24 09:00:46.903184 A 2451 "MBL" LESZEK ZIĄBKA 2020-08-24 09:00:46.935203 A 2452 P.U.P. I H. "REMO BUD" "DWOREK ZACISZE" MIROSŁAW URBANIAK 2020-08-24 09:00:47.127192 A 2453 SALON FRYZJERSKI M.M. MAGDALENA MOCZYŃSKA 2020-08-24 09:00:47.127579 A 2454 PRZEMYSŁAW ORŁOWSKI PRZEOR 2020-08-24 09:00:47.127984 A 2455 Ślicznoteka. Salon kosmetyczny. Małgorzata Skrzypek 2020-08-24 09:00:47.183180 A 2456 BARTOSZ TATERKA 2020-08-24 09:00:47.183335 A 2457 Salon Urody "MAGNOLIA" Anna Fijak 2020-08-24 09:00:47.192231 A 2458 Monika Kania Studio Urody 2020-08-24 09:00:47.225630 A 2459 PIKO-TEKS PRZEŹMIEROWO WIESŁAW BETHKE 2020-08-24 09:00:47.236362 A 2460 Szkolenia Marketing Doradztwo Iwona Pawłowska 2020-08-24 09:00:47.264692 A 2461 MARIUSZ BACH GROUPIT 2020-08-24 09:00:47.265224 A 2462 PIZZERIA NICCOLO ANITA JASKULSKA 2020-08-24 09:00:47.290143 A 2463 PAK PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:47.292395 A 2464 TRAFART Oktawian Kieszkowski 2020-08-24 09:00:47.327656 A 2465 "ALEKSANDER" BIURO PODRÓŻY ELIZA SMOLIŃSKA 2020-08-24 09:00:47.327657 A 2466 AVALON DAY SPA Anna Prokopiak 2020-08-24 09:00:47.327963 A 2467 SKIMI JULIA ZIELIŃSKA 2020-08-24 09:00:47.363837 A 2468 Studio Urody Julietta Julia Szymiec 2020-08-24 09:00:47.389315 A 2469 Studio Modelowania Figury Małgorzata Lantecka 2020-08-24 09:00:47.389341 A 2470 "ALBERT" Albert Stanisławski 2020-08-24 09:00:47.389689 A 2471 GABINET MASAŻU KAROLINA KACZOR-KMIECIAK 2020-08-24 09:00:47.390338 A 2472 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA IMPREZ MILENA STOPA 2020-08-24 09:00:47.403860 A 2473 LWSYSTEM PRZEMYSŁAW ROSZKOWIAK 2020-08-24 09:00:47.415674 A 2474 Fiore Cosmetology & Permanent Agnieszka Kwiatkowska 2020-08-24 09:00:47.444142 A 2475 SALON URODY "HAPPY DAYS"ELWIRA SOBCZYŃSKA 2020-08-24 09:00:47.444565 A 2476 MARCIN ANDRZEJEWSKI RAGE MEDIA 2020-08-24 09:00:47.448169 A 2477 G.H.U. "MALIBU" PAWEŁ MIELCAREK 2020-08-24 09:00:47.477057 A 2478 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLOWO USŁUGOWE FAMILIJNA MAŁGORZATA JĘDRZEJCZAK 2020-08-24 09:00:47.477146 A 2479 STUDIO URODY BELLA VI ANNA KUFEL-GRUSSY 2020-08-24 09:00:47.477161 A 2480 DOROTA ZWIERZ SALON FRYZJERSKI 2020-08-24 09:00:47.477382 A 2481 IT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:47.491004 A 2482 Elżbieta Melon.P.U.H. ILLUSION Studio Elżbieta Melon. 2020-08-24 09:00:47.502517 A 2483 AROMA GABINET MASAŻU I ODNOWY BIOLOGICZNEJ ANITA RÓZGA 2020-08-24 09:00:47.514834 A 2484 DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA PATRYK GOŁĘBIEWSKI 2020-08-24 09:00:47.535888 A 2485 1. FREEDOM SCHOOL DAMIAN KRÓLICKI 2. CENTRUM KSZTAŁCENIA "LIDER" DAMIAN KRÓLICKI 3. GABINET LOGOPEDYCZNY LOGO-TER 2020-08-24 09:00:47.545032 A 2486 MODERN PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:47.572587 A 2487 REHABILITACJA I SPORT HUBERT MINOR 2020-08-24 09:00:47.573076 A 2488 FRYZJERSTWO JOLANTA GÓRECKA 2020-08-24 09:00:47.573256 A 2489 ANNA WITOSŁAWSKA-MODRZEJEWSKA PRACOWNIA HAIR & MAKE UP 2020-08-24 09:00:47.576418 A 2490 Salon Urody Magdalena Witkiewicz 2020-08-24 09:00:47.584426 A 2491 'ALECHNOWICZ DANUTA BIURO PODRÓŻY "FOCUS" ' 2020-08-24 09:00:47.584539 A 2492 "KUFER" Justyna Hryń 2020-08-24 09:00:47.597077 A 2493 PRZYSTAŃ MICHAŁ KLAWINSKI 2020-08-24 09:00:47.597747 A 2494 AWAS S.C. ALICJA CIEĆKO-PACYGA, AGNIESZKA STEMPIN 2020-08-24 09:00:47.597771 A 2495 GRAM EVENTS MACIEJ GRAMACKI 2020-08-24 09:00:47.620455 A 2496 Cud Cafe Marcin Dzionek 2020-08-24 09:00:47.621223 A 2497 ORECO Katarzyna Zimna-Gawlas 2020-08-24 09:00:47.621410 A 2498 Piotr Książkiewicz 2020-08-24 09:00:47.621903 A 2499 ALE. ALEKSANDRA PRZYBYSZ 2020-08-24 09:00:47.626330 A 2500 USŁUGI MANAGERSKIE JAROSŁAW WESOŁEK 2020-08-24 09:00:47.647665 A 2501 "AE" EVENT & MARKETING BARTOSZ MUZSIK 2020-08-24 09:00:47.648789 A 2502 CAROLINE COSMETICS KAROLINA JANKOWSKA 2020-08-24 09:00:47.661208 A 2503 PAŁAC W DĘBINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:47.697457 A 2504 NAWIGATOR  DORADZTWO GOSPODARCZE SŁAWOMIR KOŚMICKI 2020-08-24 09:00:47.744383 A 2505 BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH HUBERTUS HUBERT WIDZIŃSKI 2020-08-24 09:00:47.836697 A 2506 STRAVAGANZA SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:47.836772 A 2507 MINCORP JERZYŃSCY SOBKOWSKA SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:47.845080 A 2508 ANNA CZABANOWSKA "W STARYM KINIE" 2020-08-24 09:00:47.845231 A 2509 DAWID WESOŁOWSKI 2020-08-24 09:00:47.876447 A 2510 TRAVEL CONSULTING MACIEJ FIOŁKA 2020-08-24 09:00:47.923127 A 2511 "Groomed Dog" Studio pielęgnacji psów Alina Mańczak 2020-08-24 09:00:47.952647 A 2512 Anna Czajka-Kaczmarek FIBU 2020-08-24 09:00:47.956175 A 2513 Wonder Women Natalia Przepiórka 2020-08-24 09:00:47.976204 A 2514 KALINA PLUCIŃSKA-BACH 2020-08-24 09:00:47.976402 A 2515 TYŚ & BYŚ JUSTYNA JAKUSZ 2020-08-24 09:00:47.976650 A 2516 Irmina Piechota - FIT i BUGI 2020-08-24 09:00:47.976698 A 2517 PREMIUM KLUB BILARDOWY ROMAN SROCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:47.991464 A 2518 ANETA SKOWROŃSKA "SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OMNIBUS" 2020-08-24 09:00:47.991472 A 2519 SALON KOSMETYCZNY "ANGEL"  ARLETA WIŚNIEWSKA 2020-08-24 09:00:47.993062 A 2520 Salon Fryzjerski Aneta Stawińska 2020-08-24 09:00:48.005126 A 2521 FITJOY DOMINIKA SZALKOWSKA-KUPCZYK 2020-08-24 09:00:48.051552 A 2522 ROMAN KUSZ STAJNIA "ROTMISTRZ" 2020-08-24 09:00:48.059159 A 2523 "STUDIO FRYZUR" JADWIGA WOŹNIAK 2020-08-24 09:00:48.059370 A 2524 ENIGMA MATEUSZ GROCHOWSKI 2020-08-24 09:00:48.095141 A 2525 AGNIESZKA CIĄŻYŃSKA RehaSpa mobil Praktyka Fizjoterapeutyczna 2020-08-24 09:00:48.111514 A 2526 SISTERS'S LASHES Romana Szczęsna 2020-08-24 09:00:48.214980 A 2527 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA PIOTR SZYMKOWIAK 2020-08-24 09:00:48.216476 A 2528 MFIZJO MICHAŁ PAWLIKOWSKI 2020-08-24 09:00:48.355836 A 2529 HANNA KRÓL INEDU 2020-08-24 09:00:48.355868 A 2530 MYORGANIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:48.415650 A 2531 SALON21  ZDZISŁAW BARAŃSKI 2020-08-24 09:00:48.425438 A 2532 LAVENDER SOLARIUM, STYLIZACJA PAZNOKCI Monika Korbanek 2020-08-24 09:00:48.435708 A 2533 ARKADIUSZ DUDEK 2020-08-24 09:00:48.436070 A 2534 P.H.U. "HENLEX" S.C. WOJCIECH CZERNIEJEWSKI, RENATA CZERNIEJEWSKA 2020-08-24 09:00:48.439834 A 2535 MARTA MICHALAK "CREATIO" Michalak Marta 2020-08-24 09:00:48.468008 A 2536 KASHMIR BEAUTY & SPA Rafał Pawlik 2020-08-24 09:00:48.471198 A 2537 STREFA SZTUKI KRAWIECKIEJ EWA GANDZIAROWSKA 2020-08-24 09:00:48.595188 A 2538 WASSERUNION POLSKA; TEKAEF KAROL ŁUCZEWSKI 2020-08-24 09:00:48.613972 A 2539 VESPA ŁUKASZ BROŻENIUK 2020-08-24 09:00:48.683111 A 2540 ŁUKASZ NOWAK "MAG-MEDIA" 2020-08-24 09:00:48.732234 A 2541 ANNA GUŹNICZAK Pani Panini 2020-08-24 09:00:48.744281 A 2542 MUZOLF TRAVEL WIOLETTA MUZOLF 2020-08-24 09:00:48.788946 A 2543 RaiNet Corporation NATALIA DAWID 2020-08-24 09:00:48.792625 A 2544 'BOROWIAK ELŻBIETA GABINET KOSMETYCZNY "ELA" ' 2020-08-24 09:00:48.877216 A 2545 MACIEJ DANIELEWICZ 2020-08-24 09:00:48.888304 A 2546 ADULEK. REHABILITACJA DZIECI I NIEMOWLĄT. KAROLINA RUSKOWIAK-MACIEJEWSKA 2020-08-24 09:00:48.896981 A 2547 Piotr Frąckowiak 2020-08-24 09:00:48.901414 A 2548 GORZAŁCZANY BARTOSZ G I G 2020-08-24 09:00:48.935202 A 2549 TAIRA S.C.  ANNA BYDAŁEK, KRZYSZTOF BYDAŁEK 2020-08-24 09:00:49.029798 A 2550 "TrenerHotel" Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego JOANNA WROŃSKA 2020-08-24 09:00:49.043834 A 2551 SALON KOSMETYCZNY MAGDALENA RAKOWICZ 2020-08-24 09:00:49.147455 A 2552 ALICJA DROBNIAK 2020-08-24 09:00:49.187353 A 2553 BAR KUFELEK  SŁAWOMIR KLIBER 2020-08-24 09:00:49.259901 A 2554 "TRAVEL STYLE" DOROTA KAWSKA 2020-08-24 09:00:49.260003 A 2555 ARKADIUSZ FIGIEL "MAFPOL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 2020-08-24 09:00:49.271296 A 2556 "STYLING STUDIO" Beata Krokosz 2020-08-24 09:00:49.271305 A 2557 SAIL MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:49.411202 A 2558 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "NAM" - Z.WOLDAŃSKI, I.KARWOWSKI SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:49.413250 A 2559 KRZYSZTOF NIEMCZAL PROMYK GABINET ODNOWY BIOLOGICZNEJ 2020-08-24 09:00:49.415319 A 2560 CALISIA CONSULTING SYLWIA SAWICKA 2020-08-24 09:00:49.571384 A 2561 TaP MAGDALENA WASIELA 2020-08-24 09:00:49.827370 A 2562 Aneta Nowacka Studio Fryzjerskie 2020-08-24 09:00:49.827483 A 2563 GABINET KOSMETYCZNY PAULINA KWIATKOWSKA 2020-08-24 09:00:49.835603 A 2564 PHU EASTOM Tomasz Górski 2020-08-24 09:00:49.985112 A 2565 NENUFAR CLUB STACHOWIAK SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:49.995477 A 2566 HAIRSKIN MARTA KLIMECKA 2020-08-24 09:00:49.995778 A 2567 AJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:50.101417 A 2568 EPILEA AGNIESZKA NOWAK 2020-08-24 09:00:50.251147 A 2569 CLARITY SKIN JOANNA KRUPKA 2020-08-24 09:00:50.255153 A 2570 SALON FRYZJERSKO - KOSMETYCZNY HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI IWONA KOKORNACZYK 2020-08-24 09:00:50.256648 A 2571 OUR PASSION MANAGEMENT JACEK MARCINEK, MACIEJ PISKUŁA SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:50.307600 A 2572 STOWARZYSZENIE "AHORA" 2020-08-24 09:00:50.323181 A 2573 SALON FRYZJERSKI "U BODZI" BOGUMIŁA MALINOWSKA 2020-08-24 09:00:50.340052 A 2574 "Amber" Romana Sänger 2020-08-24 09:00:50.371318 A 2575 B.jo Pracownia Fryzjerska Joanna Bożek 2020-08-24 09:00:50.377265 A 2576 KRZYSZTOF BEYGA SMAŻALNIA RYB NAD STAWEM 2020-08-24 09:00:50.460074 A 2577 ANGLOSFERA MONIKA CHMIELEWSKA 2020-08-24 09:00:50.475395 A 2578 Centrum Zdrowego Człowieka mgr ALICJA KOWALCZAK 2020-08-24 09:00:50.486085 A 2579 AGATA SKUPIN MAKE UP 2020-08-24 09:00:50.515868 A 2580 "4U TRAVEL" MACIEJ PAWLAK 2020-08-24 09:00:50.559936 A 2581 Dobra Stodoła Daria Graczyk 2020-08-24 09:00:50.561667 A 2582 DEFO KAROL DRZEWIECKI 2020-08-24 09:00:50.585144 A 2583 HRS NATALIA SMOLAREK 2020-08-24 09:00:50.585242 A 2584 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BR" BEATA RYBACKA 2020-08-24 09:00:50.587134 A 2585 IRENA DUSZYŃSKA ETIS 2020-08-24 09:00:50.601920 A 2586 RESTAURACJA HUBERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:50.605795 A 2587 KOWALSKA MALWINA SALON KOSMETYCZNY LA QUELL 2020-08-24 09:00:50.651239 A 2588 Studio Urody Anna Kaczmarek 2020-08-24 09:00:50.687035 A 2589 DOBROSŁAWA ADAMSKA PHU "ADAMS-TRANS" 2020-08-24 09:00:50.699065 A 2590 Szkoła Języków Obcych HAPPY KIDS KATARZYNA BRZOZOWSKA 2020-08-24 09:00:50.771555 A 2591 ARTE PERRUNO ARKADIUSZ NADOLSKI 2020-08-24 09:00:50.835709 A 2592 estetiq nails&lashes Marta Głuchowska-Bachórz 2020-08-24 09:00:50.843195 A 2593 ZAKŁAD FRYZJERSKI Kaźmierczak Halina 2020-08-24 09:00:50.843532 A 2594 RZĘSIŚCIE BY IZABELA PIASECKA 2020-08-24 09:00:50.914004 A 2595 DAMKO DAMIAN LEMPE 2020-08-24 09:00:50.931918 A 2596 MAKart Margareta Wysocka 2020-08-24 09:00:50.939954 A 2597 MOOD BY DAWID GALUBA 2020-08-24 09:00:50.941332 A 2598 Blue Points Przemysław Kamiński 2020-08-24 09:00:50.963435 A 2599 NOWIŃSKI WOJCIECH RELAX 2020-08-24 09:00:50.979103 A 2600 TOMASZ SZCZURASZEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOMITEX 2020-08-24 09:00:51.051580 A 2601 PHU "NIKIEL" JOLANTA NIKIEL 2020-08-24 09:00:51.052207 A 2602 SYLWIA SUWALSKA 2020-08-24 09:00:51.052386 A 2603 YA SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:51.058900 A 2604 "PROFIS" SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH TOMASZ KUKLA 2020-08-24 09:00:51.070811 A 2605 "ANA ESTETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:51.095569 A 2606 MARGARET MAŁGORZATA KACZMAREK 2020-08-24 09:00:51.095850 A 2607 ZAKŁAD FRYZJERSKI "KOSMYK" Beata Zamiatowska 2020-08-24 09:00:51.136290 A 2608 FPK PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:51.137351 A 2609 BEATA ROSIŃSKA LA BERLA 2020-08-24 09:00:51.157921 A 2610 Gabinet Kosmetyczny Dorota Motyl 2020-08-24 09:00:51.163577 A 2611 CZARCI PAZUR Agata Dzięgielewska 2020-08-24 09:00:51.163870 A 2612 MOTOR KLUB PAWEŁ DUDZIAK 2020-08-24 09:00:51.164079 A 2613 dr shoes Piotr Kozak 2020-08-24 09:00:51.181092 A 2614 ULLMOO MONIKA HAUSER 2020-08-24 09:00:51.181151 A 2615 BIURO WYSTAW I REKLAMY "ALLPO" S.C. SKIBIŃSKI A., WRÓBEL P. 2020-08-24 09:00:51.185140 A 2616 Akademia Baletu "Balerina" Iryna Prakharenka-Kosmowska 2020-08-24 09:00:51.188267 A 2617 FIRMA HANDLOWA "STAŚ,ZOSIA I JAŚ" ALDONA NOWAK 2020-08-24 09:00:51.219243 A 2618 RESTAURACJA "PIĘTERKO-STAROPOLSKA" ZOFIA WROTECKA,KAROLINA SOWA 2020-08-24 09:00:51.237500 A 2619 ACTIVE FIT MAGDALENA NAWROCKA 2020-08-24 09:00:51.237718 A 2620 ALEKSANDRA WÓJCIK "AMARINA" 2020-08-24 09:00:51.237886 A 2621 RENATA JÓZEFIAK Salon Fryzjerski 2020-08-24 09:00:51.267870 A 2622 EWA MAJEWSKA RESTAURACJA "CARMEN" 2020-08-24 09:00:51.267875 A 2623 LILLA CAFE PATRYCJA MURAWSKA 2020-08-24 09:00:51.277102 A 2624 Print in Poland Sonia Wagner 2020-08-24 09:00:51.277279 A 2625 Z-DANCE Magdalena Andrzejewska 2020-08-24 09:00:51.289731 A 2626 MAGIC ENGLISH PAULINA MACHOWICZ 2020-08-24 09:00:51.296495 A 2627 KAROLINA ŁUCZAK STUDIO STYLIZACJI 2020-08-24 09:00:51.318234 A 2628 ANNA MAJEWSKA 2020-08-24 09:00:51.338050 A 2629 LIDIA ŁAGÓDKA ŁAGÓDKA LIDIA FRYZJERSTWO MĘSKIE 2020-08-24 09:00:51.355874 A 2630 Instytut Kosmetologii Profesjonalnej Centrum Szkoleniowe AliRe SANDRA MAKOWSKA 2020-08-24 09:00:51.644814 A 2631 Firma Usługowo-Handlowa Magdalena Sołtysiak 2020-08-24 09:00:51.645001 A 2632 KAROLINA JAGIEŁŁO-REGINIA SALON FRYZJERSKI KJR ATELIER 2020-08-24 09:00:51.655102 A 2633 ADP DOROTA, PRZEMYSŁAW STANKOWSCY, ROBERT BIAŁACH S.C. 2020-08-24 09:00:51.663213 A 2634 KONRAD MAIK 2020-08-24 09:00:51.663215 A 2635 IZABELA KAJKOWSKA "IKART" AGENCJA ARTYSTYCZNA 2020-08-24 09:00:51.739333 A 2636 FRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2020-08-24 09:00:51.751238 A 2637 STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI 2020-08-24 09:00:51.827148 A 2638 "MONAMI" MONIKA MATUSZAK 2020-08-24 09:00:51.896143 A 2639 ARKADIUSZ WDOWCZYK PIZZA PLANETA BIS 2020-08-24 09:00:51.896242 A 2640 TRENER BIZNESU Bartosz Zaborowski 2020-08-24 09:00:51.896443 A 2641 ANNA SOBIAK-PIETRASZKIEWICZ FENIX 2020-08-24 09:00:51.940089 A 2642 ABKM2 Agnieszka Głuszkowska 2020-08-24 09:00:52.036376 A 2643 USŁUGI KOSMETYCZNE Wioletta Mieszała 2020-08-24 09:00:52.036378 A 2644 Agroturystyka Sołtysówka Adam Stańko 2020-08-24 09:00:52.036409 A 2645 BLUE JAY ENGLISH AGNIESZKA WACHOWSKA 2020-08-24 09:00:52.088436 A 2646 KRAFT STAND PATRYCJA KALISZ-TROFIMIUK 2020-08-24 09:00:52.127970 A 2647 Pizzeria "PICCOLO" Irena Wójcik-Śliwa 2020-08-24 09:00:52.129103 A 2648 "KISIELICE" - MICHAŁ MARCINKOWSKI 2020-08-24 09:00:52.171396 A 2649 POLE DANCE SCHOOL KATARZYNA WOJCIECHOWSKA 2020-08-24 09:00:52.180935 A 2650 Agencja Artystyczna Mateusz Wójcik 2020-08-24 09:00:52.212676 A 2651 FLAXGOW MICHAŁ FLAK 2020-08-24 09:00:52.212721 A 2652 EWELINA BŁACHNIO GABINET KOSMETYCZNY ORCHIDEA 2020-08-24 09:00:52.212724 A 2653 BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH "STUDIO FORMY" KRZYSZTOF KAWA 2020-08-24 09:00:52.287111 A 2654 MOOD Alina Wilczek 2020-08-24 09:00:52.287128 A 2655 IURIS Krzysztof Stróżyński 2020-08-24 09:00:52.318553 A 2656 CZARNE MLEKO MARIA PASŁAWSKA 2020-08-24 09:00:52.318817 A 2657 ENGLISH SYLWIA ZIAŁA 2020-08-24 09:00:52.318829 A 2658 Beata Lichodziejewska-Wojnowska 2020-08-24 09:00:52.319097 A 2659 ANNA RACZYŃSKA GABINET KOSMETYCZNY 2020-08-24 09:00:52.319145 A 2660 ARKADIUSZ JAKOBSCHE AGENCJA ARTYSTYCZNA "VIVO" 2020-08-24 09:00:52.332948 A 2661 POZNAŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:52.339128 A 2662 JURAMS SZKOLENIA I DORADZTWO BHP I PPOŻ LUCYNA JASKÓLSKA 2020-08-24 09:00:52.345510 A 2663 Marian Sobecki ObozySobecki 2020-08-24 09:00:52.347029 A 2664 Maya School Maja Tuszewska 2020-08-24 09:00:52.358488 A 2665 Marietta Siminiak Makeup 2020-08-24 09:00:52.358993 A 2666 Wojciech Gorzelanny 2020-08-24 09:00:52.359623 A 2667 USŁUGI-SZKOLENIA-BHP ARTUR PYSZEWSKI 2020-08-24 09:00:52.365297 A 2668 EMPIRE TATTOO HUBERT RUSIN 2020-08-24 09:00:52.365716 A 2669 TRENER JĘZYKA ANGIELSKIEGO ANNA KOSTECKA 2020-08-24 09:00:52.366585 A 2670 Firma Handlowo Usługowa Mikołaj Keter 2020-08-24 09:00:52.385169 A 2671 SALON URODY "DOMINIKA" DOMINIKA ZAWADA 2020-08-24 09:00:52.471694 A 2672 ANDRZEJ PAŁASZ - MAŁA GASTRONOMIA 2020-08-24 09:00:52.520621 A 2673 "GRUPA SURF" S.C. AGNIESZKA KIEŁCZEWSKA, MICHAŁ KIEŁCZEWSKI 2020-08-24 09:00:52.520790 A 2674 Salon Fryzjerski "DOROTA" Dorota Perlicjan 2020-08-24 09:00:52.551816 A 2675 MASKONUR EVENT MARCIN DOBRZAŃSKI 2020-08-24 09:00:52.551870 A 2676 4FUN-EVENTS KRZYSZTOF MATUSZKOWIAK 2020-08-24 09:00:52.589162 A 2677 "EUROLOGISTICS" S.C. ADAM BŁUŚ,MONIKA SZAFRAŃSKA-BŁUŚ 2020-08-24 09:00:52.589419 A 2678 LASER TAG OLIVIER ŚMIGIELSKI 2020-08-24 09:00:52.621158 A 2679 Gabinet Kosmetologiczno-Podologiczny PodoEsthetic Klaudia Lisowska-Kozłowska 2020-08-24 09:00:52.621262 A 2680 EC Karol Łuczak 2020-08-24 09:00:52.631071 A 2681 SKATE AND DANCE ANNA PISKUNOVA 2020-08-24 09:00:52.631271 A 2682 Still Point Natalia Gliniecka 2020-08-24 09:00:52.647465 A 2683 CRRUP - Gabinet Kosmetologii Estetycznej Anna Zając 2020-08-24 09:00:52.660998 A 2684 BIURO PODRÓŻY "SOLTUR"  MAGDALENA FREUDENREICH-NOWAK 2020-08-24 09:00:52.678481 A 2685 RESTAURACJA "RATUSZOWA" GRAŻYNA PIETRASZEWSKA, HIERONIM PIETRASZEWSKI S.C. 2020-08-24 09:00:52.701550 A 2686 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POWRÓCISZ TU" 2020-08-24 09:00:52.703393 A 2687 KATARZYNA JANCZAK JK MARKETING 2020-08-24 09:00:52.829535 A 2688 SALON KOSMETYCZNO-LECZNICZY "ILONA" 2020-08-24 09:00:52.840996 A 2689 VANTAGE EXHIBITIONS AND EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:52.843181 A 2690 Adam Walerjańczyk Usługi szkoleniowo-doradcze 2020-08-24 09:00:52.848414 A 2691 MASAŻE I TERAPIE MANUALNE AGNIESZKA BRZEZIŃSKA 2020-08-24 09:00:52.856996 A 2692 BEAUTY GARDEN PAMELA KLAJNER 2020-08-24 09:00:52.863306 A 2693 SALON PIĘKNA I RELAKSU BARBARA ECHAUST 2020-08-24 09:00:52.871263 A 2694 BIURO PODRÓŻY "STREFA PODRÓŻY"S.C. MARIUSZ KOTOWICZ, ZUZANNA TITTENBRUN 2020-08-24 09:00:52.874880 A 2695 FIZJO-OFFICE MOBILNA FIZJOTERAPIA KAMILA JANKOWIAK 2020-08-24 09:00:52.895018 A 2696 BUFET-KAWIARNIA-USŁUGI-TAXI JACEK PRONIAK 2020-08-24 09:00:52.909251 A 2697 Soul Travel RENATA SABELA 2020-08-24 09:00:52.927297 A 2698 Krzysztof Pyrzyk PROFI-MATMA USŁUGI KOREPETYTORSKIE 2020-08-24 09:00:52.927302 A 2699 ART LINGO MARTA LEWANDOWSKA 2020-08-24 09:00:52.927325 A 2700 SALON KOSMETYCZNY EXCLUSIVE MARTA SIERADZKA 2020-08-24 09:00:52.933449 A 2701 STUDIO FRYZUR VISAGE JOANNA DWORNIK 2020-08-24 09:00:52.976208 A 2702 ROBERT MASŁOWSKI 2020-08-24 09:00:52.976611 A 2703 VACATION CENTER N. JĘDRZEJOWSKA, J. SCHULC SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:52.977111 A 2704 NovaRatio Łukasz Szydłowski 2020-08-24 09:00:53.011070 A 2705 WCNS S.C. 2020-08-24 09:00:53.011071 A 2706 JULITA RUTA "POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE" 2020-08-24 09:00:53.011130 A 2707 ŁUKASZ WACŁAWCZYK "TRAVELSTORE" BIURO PODRÓŻY, TUI CENTRUM PODRÓŻY 2020-08-24 09:00:53.030306 A 2708 TAKA KARMA MARZENA MIŁOGRODZKA 2020-08-24 09:00:53.050334 A 2709 ŁUKASZ MATUSZEWSKI 2020-08-24 09:00:53.050439 A 2710 USŁUGI KOSMETOLOGICZNE DOMINIKA MAKSYMIV 2020-08-24 09:00:53.085082 A 2711 arleton Arleta Tonder 2020-08-24 09:00:53.088531 A 2712 ABDO HANNA TRABSZYS-ŁUCZEWSKA MACIEJ ŁUCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA 2020-08-24 09:00:53.132787 A 2713 AIR TOURS AGNIESZKA POLASZEK 2020-08-24 09:00:53.132817 A 2714 ADAM KROMUSZCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:53.133049 A 2715 ZAPLECZE MAŁGORZATA ZIMNIAK-RUCIŃSKA 2020-08-24 09:00:53.133108 A 2716 Strefa Urody NIna Szenknecht 2020-08-24 09:00:53.133600 A 2717 WIOLETTA WALCZAK 2020-08-24 09:00:53.151312 A 2718 BEZ GRANIC PAWEŁ OSUCHOWSKI 2020-08-24 09:00:53.151370 A 2719 Zefir Biuro Podróży Małgorzata Lewandowicz 2020-08-24 09:00:53.170928 A 2720 Zakład Produkcyjno - Usługowo-Handlowy MESA Sebastian Chałubek 2020-08-24 09:00:53.186992 A 2721 PRACOWNIA PIĘKNA - SALON ESTETYKI I WIZAŻU IWONA RADNIECKA 2020-08-24 09:00:53.229676 A 2722 STUDIO URODY BEAUTY-CLINIQUE MAGDALENA GAWROŃSKA 2020-08-24 09:00:53.229884 A 2723 ANDRZEJ MIĘDZYBRODZKI "SAS-SYSTEM" DORADZTWO PRZECIWPOŻAROWE 2020-08-24 09:00:53.283177 A 2724 MDACADEMY MARIOLA DOMIŃSKA 2020-08-24 09:00:53.283242 A 2725 M-L GASTRO MIKOŁAJ LISIAK 2020-08-24 09:00:53.305404 A 2726 PRACOWNIA INTELEKTU EUREKA EMILIA RUSA 2020-08-24 09:00:53.306080 A 2727 MONIKA LEMBICZ "PEARL"- PROFESJONALNE USŁUGI KOSMETYCZNE 2020-08-24 09:00:53.325208 A 2728 PRZEWODNIK BHP MACIEJ BŁASZAK 2020-08-24 09:00:53.325714 A 2729 TAWERNA NAD ŁOWISKIEM PAULINA OBRACHTA 2020-08-24 09:00:53.325761 A 2730 STREFA MANUALNA JAKUB GRUSZCZYŃSKI 2020-08-24 09:00:53.519836 A 2731 CIĘCIE UPIĘCIE ANNA MARTIN 2020-08-24 09:00:53.523709 A 2732 IBRON EWA ZAKŁAD FRYZJERSKI DAMSKO-MĘSKI EWA IBRON 2020-08-24 09:00:53.579114 A 2733 Salon Fryzjerski "Emilia" EMILIA KOWALSKA 2020-08-24 09:00:53.583156 A 2734 Marita Sideł 2020-08-24 09:00:53.612616 A 2735 TATTOOSHOP Robert Trembiński 2020-08-24 09:00:53.612755 A 2736 IMPRESJE SALON URODY JUSTYNA DOGODA 2020-08-24 09:00:53.613333 A 2737 SALON URODY "KAMELIOWA RÓŻA" ANNA TIETZ 2020-08-24 09:00:53.995602 A 2738 PM STUDIO MALWINA SYPYTKOWSKA 2020-08-24 09:00:54.010183 A 2739 "OzdobiAnka" ANNA ANDRZEJEWSKA 2020-08-24 09:00:54.019039 A 2740 MAKEUP TIME JOANNA SZYMAŃSKA 2020-08-24 09:00:54.019326 A 2741 Anna Zimowska Z.A.spa 2020-08-24 09:00:54.021653 A 2742 EM Salon Urody Emilia Piątyszek 2020-08-24 09:00:54.022368 A 2743 MARDEX MAŁGORZATA SAUKENS, BISTRO POLIGON 2020-08-24 09:00:54.147461 A 2744 Lucyna Skrzypek "LUSSI" 2020-08-24 09:00:54.147480 A 2745 ANDREAS SIKORSKI 2020-08-24 09:00:54.147664 A 2746 GABINET KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI Marlena Gąsiorowska 2020-08-24 09:00:54.828110 A 2747 ALICJA MODRZYK INSTYTUT ZDROWIA I URODY ESTHETIQUE 2020-08-24 09:00:54.828142 A 2748 SALON FRYZJERSKI Milena Hartwig 2020-08-24 09:00:54.856617 A 2749 MavoNorm Lena Dębosz 2020-08-24 09:00:54.959200 A 2750 RAN BRAUN ARTHUR 2020-08-24 09:00:54.990476 A 2751 FIZJOTERAPIA TOMASZ STODOLSKI 2020-08-24 09:00:54.990697 A 2752 KINGA STEFAŃSKA SALON KOSMETYCZNY 2020-08-24 09:00:55.081077 A 2753 P.H.U. "BART" BARTOSZ KACZMAREK 2020-08-24 09:00:55.082050 A 2754 Za Winklem Marta Szeliga 2020-08-24 09:00:55.116644 A 2755 ZADKŁAD FRYZJERSKI MAGDALENA LEŚNA 2020-08-24 09:00:55.123075 A 2756 ELŻBIETA KĘCEL SALA BANKIETOWA "LACERTA" 2020-08-24 09:00:55.151801 A 2757 Salon Fryzjerski i Solarium Agnieszka Kolecka 2020-08-24 09:00:55.151908 A 2758 REHABILITACJA RAFAŁ ŁAWNICZAK 2020-08-24 09:00:55.153289 A 2759 SALON KOSMETYCZNY ANITA NIEMIER 2020-08-24 09:00:55.216853 A 2760 D&A JOANNA RZAKOWSKA 2020-08-24 09:00:55.217415 A 2761 DOMINIK ZAPART IDEE DESIGN 2020-08-24 09:00:55.217997 A 2762 PAULINA TOMCZAK PAOLA 2020-08-24 09:00:55.271506 A 2763 GABINET KOSMETYCZNY "UNIQUE" JOLANTA KUBIAK 2020-08-24 09:00:55.271602 A 2764 Usługi Muzyczne DJ CEESH Maciejewski Łukasz 2020-08-24 09:00:55.273822 A 2765 STYLISTA JOANNA DANOWSKA 2020-08-24 09:00:55.284707 A 2766 ADRIANA NIEDBAŁA "PAPUGA" 2020-08-24 09:00:55.292157 A 2767 ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 2020-08-24 09:00:55.292628 A 2768 KRIOMEDICA POZNAŃSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:55.292648 A 2769 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE  DANMAR BIS MAREK KUCEMBA 2020-08-24 09:00:55.363098 A 2770 STUDIO URODY PRESTIGE Agnieszka Broniarczyk 2020-08-24 09:00:55.403067 A 2771 ZAKŁAD FRYZJERSKI MĘSKI 2020-08-24 09:00:55.404396 A 2772 J&P STARS PIOTR BUGZEL 2020-08-24 09:00:55.423229 A 2773 "CITITRAVEL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:55.436687 A 2774 'KMIECIK BEATA SALON FRYZJERSKI ' 2020-08-24 09:00:55.456340 A 2775 "MATTHIEU" Maciej Bielawny 2020-08-24 09:00:55.515093 A 2776 STRAIGHT AHEAD PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:55.600983 A 2777 BEAUTY BAR ANDŻELINA MALINOWSKA 2020-08-24 09:00:55.601273 A 2778 Psitulanka Kompleksowa Pielęgnacja Psów Natalia Chojnacka 2020-08-24 09:00:55.615098 A 2779 MAREK MIKSA highfiveproject.pl 2020-08-24 09:00:55.627493 A 2780 PFF S.C. JĘDRZEJ BOBEŁ, JOANNA TALARCZYK 2020-08-24 09:00:55.704164 A 2781 ZAKŁAD FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY SP.C.RENATA GRACZYK,DAWID GRACZYK 2020-08-24 09:00:55.704175 A 2782 MALU-MALU BY GOSIA Małgorzata Gryczka 2020-08-24 09:00:55.704285 A 2783 DERMA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:55.724541 A 2784 USŁUGI BHP I P.POŻ. AGNIESZKA SIBILSKA-BROCZKOWSKA 2020-08-24 09:00:55.839807 A 2785 NATUVITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:55.907094 A 2786 GABINET FIZJOTERAPII Mateusz Wcisłek 2020-08-24 09:00:56.023142 A 2787 Nazarok Mateusz Kołodziejczyk 2020-08-24 09:00:56.023259 A 2788 ŚMIGLEWSKA KAROLINA SALON FRYZJERSKI CHICAGO 2020-08-24 09:00:56.028712 A 2789 MAKE UP ROOM INSTYTUT PIĘKNA SARA RÓŻEWSKA 2020-08-24 09:00:56.041049 A 2790 Salon fryzjerski GLAMOUR Marek Kociński 2020-08-24 09:00:56.055065 A 2791 SALON KOSMETYCZNY PRESTIGE DARIA KARWIK 2020-08-24 09:00:56.067102 A 2792 MONIKA ZIMNA "MONA" CENTRUM URODY 2020-08-24 09:00:56.283137 A 2793 DZIELĘ SIĘ ŚWIATEM JOANNA DZIELICKA 2020-08-24 09:00:56.285257 A 2794 STRAMIK PIOTR PAWEŁ ABC... EXPO 2020-08-24 09:00:56.423127 A 2795 EDUKARIO ADAM ŻABKA 2020-08-24 09:00:56.480403 A 2796 RYSZARD PĄCZEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RICARDO 2020-08-24 09:00:56.480445 A 2797 Biuro Podróży TropicAnn Aneta Wewiór 2020-08-24 09:00:56.500426 A 2798 Explorium Sylwia Lipinska 2020-08-24 09:00:56.500558 A 2799 KRZYSZTOF DYS MUSIC 2020-08-24 09:00:56.516993 A 2800 Centrum Szkoleniowo - Kosmetyczne EUPHORIA Natalia Piotrowska 2020-08-24 09:00:56.539779 A 2801 SMARTER Rafał Ignasiak 2020-08-24 09:00:56.541104 A 2802 ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W KWILCZU KWILECKI KRZYSZTOF 2020-08-24 09:00:56.565214 A 2803 SALON URODY GLAMOUR MAJA CYLKOWSKA 2020-08-24 09:00:56.595601 A 2804 Fizjoterapia Biegacza Grzegorz Stępień 2020-08-24 09:00:56.595676 A 2805 SALON URODY EWELINA RZEMIENIEC 2020-08-24 09:00:56.627231 A 2806 MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE KATARZYNA KUBACKA - DIAMOND NAILS 2020-08-24 09:00:56.648361 A 2807 Strzyżenie i pielęgnacja psów  Beata Długokęcka 2020-08-24 09:00:56.729389 A 2808 CARE STUDIO URODY MARTA JAWORSKA 2020-08-24 09:00:56.767344 A 2809 PRZEMYSŁAW GOLIŃSKI RYNEK6 DRINK BAR & LUNCHE 2020-08-24 09:00:56.780826 A 2810 WOJCIECH MEJER- TENIS 2020-08-24 09:00:56.815035 A 2811 SMART CLUB SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY S.C. AGNIESZKA KUBICKA-BŁOŃSKA,KAROL KUBICKI 2020-08-24 09:00:56.832931 A 2812 ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA-GREGOR 2020-08-24 09:00:56.844672 A 2813 SALON KOSMETYCZNY "URODA" HANNA PERS 2020-08-24 09:00:56.844676 A 2814 PRO-PAINTER SPÓŁKA CYWILNA 2020-08-24 09:00:56.856435 A 2815 Bartosz Górski Agencja Artystyczna All in Poznań 2020-08-24 09:00:56.893252 A 2816 JEDYNA NA ŚWIECIE GABINET KOSMETOLOGII EWA WOLSKA 2020-08-24 09:00:56.999163 A 2817 KOMPLEKSOWE USŁUGI REHABILITACYJNE MAREK KRUPIŃSKI 2020-08-24 09:00:57.003062 A 2818 PERFECT ENGLISH ANNA PŁÓCIENNIK-SÜSS 2020-08-24 09:00:57.043073 A 2819 BE - PRETTY KAROLINA PRZYBYLSKA 2020-08-24 09:00:57.043187 A 2820 SUNMAX MARCIN WOJCIECHOWSKI 2020-08-24 09:00:57.043257 A 2821 YOBBOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:57.211165 A 2822 INTER-GOM JACEK GOMÓŁKA "SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY. MAŁA GASTRONOMIA" 2020-08-24 09:00:57.224541 A 2823 JACEK WOLNIEWICZ 2020-08-24 09:00:57.279053 A 2824 BONSAI TRAVEL S.C. MAŁGORZATA FEDUREK, JULIA ZAPAŚNIK 2020-08-24 09:00:57.279146 A 2825 FN Filip Nowak 2020-08-24 09:00:57.282966 A 2826 Magdalena Koch 2020-08-24 09:00:57.285493 A 2827 Studio Urody Lilly  MARTA CHOJAN 2020-08-24 09:00:57.303066 A 2828 MARIUSZ PLICHTA MARYNARSKI.PL 2020-08-24 09:00:57.407606 A 2829 SYLWIA TARGOWSKA "ERFOLG" 2020-08-24 09:00:57.520277 A 2830 "STYLOWA" S.C. 2020-08-24 09:00:57.523228 A 2831 AURA MAŁGORZATA ZIĘTKIEWICZ 2020-08-24 09:00:57.531258 A 2832 SznupiHair Sandra Szczygielska 2020-08-24 09:00:57.531533 A 2833 EWA GIERCZYK Smart Investments 2020-08-24 09:00:57.648401 A 2834 SKARBIEC SMAKÓW ADAM BOROWICZ 2020-08-24 09:00:57.648646 A 2835 VITA-CENTER MARTA OŻADOWICZ 2020-08-24 09:00:57.655275 A 2836 PLAN B PIZZERIA ROBERT BARTOSZAK 2020-08-24 09:00:57.712992 A 2837 N.OLI  PROJECTLASHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2020-08-24 09:00:57.713710 A 2838 GABINET KOSMETYCZNY BOGUMIŁA MYSZOGRAJ 2020-08-24 09:00:57.754119 A 2839 MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE DAGMARA PIOTROWSKA 2020-08-24 09:00:57.754512 A 2840 USŁUGI KOSMETYCZNE ALDONA FORNALCZYK 2020-08-24 09:00:57.755336 A 2841 SALON KOSMETYCZNY MONIKA WOŹNIAK 2020-08-24 09:00:57.795119 A 2842 ATELIER Kinga Gubańska 2020-08-24 09:00:57.803394 A 2843 A&I STYLE Alicja Wilk 2020-08-24 09:00:57.812907 A 2844 IMPULS Katarzyna Osińska 2020-08-24 09:00:57.825138 A 2845 Gabinet Kosmetyczny Paulina Lichy 2020-08-24 09:00:57.827144 A 2846 KATARZYNA NOWAK SALON FRYZJERSKI 2020-08-24 09:00:57.835344 A 2847 PAWEŁ GATNER GABINET FIZJOTERAPII I MASAŻU 2020-08-24 09:00:57.836277 A 2848 WYSPIAŃSKA STUDIO Małgorzata Wyspiańska-Matysiak 2020-08-24 09:00:57.901837 A 2849 Usługi Rehabilitacyjne Jędrzej Torzewski 2020-08-24 09:00:57.901936 A 2850 Kajetan Miłowski 2020-08-24 09:00:57.902009 A 2851 Biuro Turystyczne LEO Arkadiusz Bandarz 2020-08-24 09:00:57.903166 A 2852 RESTAURACJA  ''  ZIELONO  MI ''  -  Sipa Mariola 2020-08-24 09:00:57.903171 A 2853 MESSE-PROJEKT S.C. PRZEMYSŁAW SZCZEPANIAK & RAFAŁ MOLEWSKI 2020-08-24 09:00:57.917181 A 2854 Ewelina Zyzak PRYWATNE CENTRUM EDUKACJI I KURSÓW EDU-OK 2020-08-24 09:00:57.979106 A 2855 EWA BEAUTY Ewa Przybylska 2020-08-24 09:00:58.014872 A 2856 "MANUFAKTURA PIĘKNA" OLGA PERZ 2020-08-24 09:00:58.044541 A   23.09.2020 r. Szanowni Państwo, Zgodnie z oświadczeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. naboru wniosków w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” z 25 sierpnia 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uruchomił  postępowanie kontrolne, którego zadaniem jest sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania/przyjmowania wniosków przez system informatyczny. W związku z tym, że postępowanie nie zostało jeszcze zakończone informujemy, że wskazany termin oceny wniosków 30 dni od dnia złożenia wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych zostaje wydłużony. Powyższe jest zgodne z regulaminem projektu, niemniej bardzo przepraszamy za związane z tym niedogodności. 24.08.2020 r.   W dniu 24 sierpnia 2020r. o godz. 9:00 rozpoczął się nabór wniosków o grant w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zakończony z powodu wyczerpania alokacji o godzinie 09:01:04.971690. Największa w Polsce alokacja środków pomocowych spośród uruchomionych przez województwa została wstępnie rozdysponowana. Zgodnie z Regulaminem projektu wnioski były  przyjmowane według daty i godziny złożenia wniosku o grant zarejestrowanej w generatorze wniosków (zgodnie z datą i godziną określoną przez serwer generatora) W sumie do rozdysponowania było 94 293 867,92 PLN, w tym ­­­­­­­­­­­­­dla przedsiębiorców ujętych w Regulaminie udzielania grantów jako typ A: 37 717 547,17  PLN oraz typ B: 56 576 320,75 PLN. W generatorze zarejestrowano 50 138 wniosków na  łączną kwotę  ponad 1 696 000 000 PLN. Ponad 40 tysięcy kliknięć miało miejsce w momencie uruchomienia naboru, po czym serwer zaczął je kolejkować i weryfikować, sprawdzając sumę kontrolną, przynależność do typu A i B oraz limit alokacji. Pierwszy wniosek serwer generatora zarejestrował o godzinie 9:00:00.017267 Ostatni wniosek zarejestrowano o godzinie 09:01:04.971690 i tym samym zakończono nabór. (ostatni wniosek dla typu B zarejestrowano o godzinie 09:00:27.321448 ) W alokacji 110% wpłynęło 3 133  wniosków na łączną kwotę 103 752 517,3 PLN (A: 1 343 wniosków oraz B: 1790 wniosków   Informujemy, że nie wprowadziliśmy dodatkowych obostrzeń do kryteriów dostępu wynikajacych z dokumentów nadrzędnych, celem nieograniczania dostępu do środków przedsiębiorcom z Wielkopolski. Doświadczenia innych województw wskazują, że wprowadzanie ograniczeń nie zagwarantowało otrzymania środków wszystkim zaainteresowanym podmiotom i w rezultacie decydowała kolejność zgłoszeń. Biorąc pod uwagę powyżej wskazane wielkości dotyczące zapotrzebowania na środki wielkopolskich przedsiębiorców jest wielokrotnie wyższe.   Przyjmować będziemy wszystkie Państwa protesty i odwołania. Do wszystkich z nich się ustosunkujemy. 23.08.2020 r. UWAGA! W przypadku spółek cywilnych, gdy wspólnikami są małżonkowie, aby zapisać wniosek w generatorze należy obowiązkowo wskazać tożsame osoby jako poręczające.   19.08.2020 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie www.grant.warp.org.pl udostępniliśmy generator do składania wniosków. Mają Państwo czas na wypełnienie i zapisanie wersji końcowej wniosku do czasu naboru. Nabór nastąpi w dniu 24 sierpnia 2020 roku o godz. 9.00.   Jednocześnie informujemy, że od dzisiaj do piątku udostępniamy Państwu nasze telefony do godziny 19:00. Tel.: 61 65 06 218, 61 65 06 252,  61 65 06 242, 61 65 06 275, 61 65 06 269 W sobotę i niedzielę udzielamy informacji w godzinach od 8:00 do 14:00. Tel.: 61 65 06 218 , 61 65 06 242, 694 322 088 Na bieżąco odpowiadamy na Państwa maile pod adresem grant@warp.org.pl   Dodatkowo zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją projektu aby uniknąć zadawania pytań zarówno telefonicznych jak i mailowych, wprost z niej wynikających. Informujemy, że nie gwarantujemy udzielenia odpowiedzi przed terminem naboru, na wszystkie zadane drogą mailową czy na komunikatorze pytania, które otrzymamy po 21 sierpnia 2020 r. 17.08.2020 r.   Informujemy, że prowadzone są ostatnie już prace serwisowe nad generatorem wniosków o grant w ramach "Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej". Od środowego popołudnia (19 sierpnia 2020 r.) zostanie Państwu udostępniony generator wniosków na stronie www.grant.warp.org.pl, za pomocą którego możliwe będzie wypełnienie wniosku o grant. Wnioski będzie można kompletować do dnia naboru. Kompletny wniosek będą Państwo mogli przesłać do Grantodawcy w wyznaczonym dniu naboru. Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 110% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów oddzielnie dla poszczególnych typów wskazanych w § 7 ust. 3 Regulaminu. Grantodawca zastrzega sobie prawo przesunięcia daty naboru w przypadku zbyt dużej liczby zapytań i wątpliwości po stronie przedsiębiorców, tak żeby zapewnić wszystkim równy dostęp do środków w ramach "Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej", o czym powiadomi na stronie www.warp.org.pl   Już teraz krótki przewodnik krok po kroku jak wnioskować o grant: Generator działa tylko w wersji desktopowej, na przeglądarkach: Edge od wersji 81, Firefox od wersji 76, Chrome od wersji 81, Safari od wersji 5.1, Opera od wersji 67, Yandex od wersji 14.12 1. Zarejestruj konto na stronie www.grant.warp.org.pl - będziesz do tego potrzebował numeru NIP oraz adresu e-mail, na który otrzymasz link aktywacyjny. (O kolejności naboru wniosków nie decyduje kolejność rejestracji konta). 2. Kliknij w link aktywacyjny i zaloguj się na stronie generatora wniosków. 3. Uzupełnij kompletnie wniosek o grant i zapisz jego wersję końcową. Wniosek w wersji końcowej nie podlega już edycji. (O kolejności naboru wniosków nie decyduje kolejność zapisania końcowej wersji wniosku). 4. Po zapisaniu wersji końcowej wniosku, na adres e-mail użyty do logowania otrzymasz link do udziału w naborze. 5. W określonym terminie i godzinie naboru tj. 24  sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 kliknij w link. Link będzie aktywny tylko w terminie naboru. W ten sposób złożysz wniosek o grant i tym samym weźmiesz udział w naborze wniosków. Kliknięcie w link w trakcie naboru więcej niż 3 razy może spowodować jego zablokowanie. 6. O wynikach naboru zostaniesz poinformowany mailowo. 7. Podmioty, których wnioski o grant, według kolejności zgłoszeń zmieściły się w alokacji 110% otrzymają drogą mailową uzupełniony w generatorze wniosek o grant i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, w formacie PDF. 8. Dokumenty wydrukuj, podpisz i dostarcz w terminie 10 dni roboczych do Grantodawcy, drogą pocztową lub osobiście. 05.08.2020 r. Udostępniamy informacje oraz dokumenty o projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.   KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   KOMUNIKAT nr 2 z dnia 5 sierpnia 2020 W związku ze zmianą zapisów w dokumencie WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” w części II pkt 8 dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 10: FTE (z ang. Full-Time Equivalent) – czyli zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (zaokrąglenie w dół do liczb całkowitych). Bazową kwotę grantu dla mikro- i małych przedsiębiorców ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019r. Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia kwoty bazowej grantu dla mikroprzedsiębiorców w żadnym wypadku nie może być wyższe niż 9 pracowników, a dla małych przedsiębiorców nie może być wyższe niż 49 pracowników. Grantobiorca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy. Należy pamiętać o prawidłowym uwzględnieniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także wyłączenie osób przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa zlecenia lub o dzieło.   KOMUNIKAT nr 3 z dnia 5 sierpnia 2020 Ujednolicono zapisy w Regulaminie, w  paragrafach 8 ust. 8. Stawka jednostkowa obliczana jest jako iloczyn kwoty 7845,11 PLN i pierwiastka z liczby pełnych etatów według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. 8 ust. 14. W ramach wniosku o grant do wyliczenia stawki jednostkowej można przyjąć maksymalnie 49 FTE z uwzględnieniem osoby samozatrudnionej, według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019r.   KOMUNIKAT nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej. Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: 1. a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   KOMUNIKAT NR 1 SPÓŁKI CYWILNE W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych.  Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   KOMUNIKAT NR 2 W dniu 24 lipca 2020 r. zamieszczona została aktualizacja REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” Dokonano następujących zmian: 6 ust. 1 pkt 2 uszczegółowiono: na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok; 6 ust. 1 pkt 6 Ujednolicono zapisy: na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość. 8 ust. 8 Ujednolicono zapisy: Stawka jednostkowa obliczana jest jako iloczyn kwoty 7845,11 PLN i pierwiastka z liczby  pełnych etatów obowiązujących na dzień złożenia wniosku o grant (pierwiastek ze wskaźnika FTE).  według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant. 8 ust. 20 Zmieniono zapisy: W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.  Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   KOMUNIKAT  NR 3 W dniu 24 lipca 2020 r. zamieszczona została aktualizacja Załącznika nr 2 do  REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” – Kryteria wyboru wniosków o grant Dokonano następujących zmian: Nazwa kryterium: Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie / wsparcie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów Definicja i opis sposobu weryfikacji kryterium – pkt 2 litera a) uszczegółowiono: produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych lub obrotu nimi (tj.: uprawa tytoniu, produkcja wyrobów tytoniowych, sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);   KOMUNIKAT NR 4 Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,