Akademia HR – oferta dla przedsiębiorcy!

Jest to projekt dofinansowania usług rozwojowych, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jego potrzeba wynika z istotnych zmian na rynku pracy.

Cyfryzacja firm, automatyzacja procesów, praca zdalna i hybrydowa, starzenie się kadr, wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, konieczność realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, to główne zmiany.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników), mali, średni i duzi przedsiębiorcy:

  • planujący przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym właścicieli, kadrę HR, kadrę menadżerską, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze,
  • spełniający warunki uzyskania pomocy de minimis,
  • gotowi do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia
  • posiadający Raport z przeprowadzonej autodiagnozy potrzeb w zakresie kompetencji z obszaru HR.

Jeżeli chodzi o wkład własny przedsiębiorcy, refundacja kosztów usługi może wynosić maksymalnie 80% kosztów netto/brutto, jeżeli wkład jest wniesiony w postaci opłaty. Jeśli jednak wkład własny jest wniesiony w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, refundacja może wynosić do 100% kosztów usługi.

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorca na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od założeń przyjętych przez danego Operatora.

Więcej informacji na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: pife.pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype: infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
tel. +48 61 65 06 261 lub +48 61 65 06 262
e-mail: pife.leszno@warp.org.pl

gg: 77653450
skype: pife.leszno

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Newsletter klientów WARP