Dostawco usług BUR – rozwiń swój potencjał!

Trwa nabór w projekcie „Usługi rozwojowe 4.0– wsparcie podmiotów BUR”, który ma na celu wzmocnienie oferty firm szkoleniowych publikujących swoje usługi w BUR z możliwością dofinansowania i dalsze wzmocnienie jakości usług świadczonych w Bazie. Projekt skierowany jest wyłącznie do podmiotów BUR. Wsparcie może być przeznaczone na refundację kosztów zakupu licencji oraz zakup usług szkoleniowych/doradczych, w ramach których zostaną przeszkoleni do użytkowania zakupionej licencji.

 

Maksymalne wsparcie to 50 364,00 zł. W ramach projektu zostanie udzielona pomoc de minimis na refundację max 80% kosztów zakupu licencji lub licencji wraz z usługą szkoleniową/doradczą. Podmiot musi wnieść wkład własny w postaci opłaty w wysokości co najmniej 20% kosztów zakupu licencji lub licencji wraz z usługą szkoleniową/doradczą.

Środki można przeznaczyć na refundację kosztów zakupu:

  1. licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych oraz
  2. usług szkoleniowych lub doradczych związanych bezpośrednio z wykorzystaniem licencji, o których mowa w pkt a), o ile potrzeba ich realizacji wynika z rzeczywistych potrzeb odbiorców wsparcia.

Refundacji w ramach projektu podlega zakup licencji dokonany przez odbiorcę wsparcia nie wcześniej niż po podpisaniu umowy wsparcia z beneficjentem i ich finansowanie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Wniosek należy złożyć u Operatora wybranego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.
Więcej informacji i kontakt do Operatorów znajduje się na stronie: https://fers.parp.gov.pl/component/grants/grants/uslugi-rozwojowe-4-0—oferta-dla-dostawcow-uslug-bur

Projekt „Usługi rozwojowe 4.0 – wsparcie podmiotów BUR” jest współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: pife.pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype: infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
tel. +48 61 65 06 261 lub +48 61 65 06 262
e-mail: pife.leszno@warp.org.pl
gg: 77653450

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

 

Newsletter klientów WARP