Dotacje dla branży HoReCa

Program ten ma na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektora hotelarskiego, gastronomicznego, turystycznego i kulturalnego w ich dalszym rozwoju, odbudowie po pandemii oraz zwiększeniu ich odporności na ewentualne przyszłe kryzysy. Dofinansowanie będzie przeznaczone m.in. na inwestycje w infrastrukturę, modernizację, digitalizację, wprowadzenie nowych produktów i usług, szkolenia pracowników czy promocję.

Dzięki temu przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej będą miały szansę na odbudowę i rozwój swojej działalności w perspektywie najbliższych lat.

Program ten, adresowany do firm mikro, małych i średnich, skupia się na finansowaniu zmian w produktach, usługach i umiejętnościach pracowników, mających na celu dywersyfikację działalności.

Program jest otwarty dla MŚP z całej Polski, które prowadzą działalność w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka czy kultura.

Działanie A1.2.1. kierowane jest do firm ze wspomnianych branż, które w latach 2020 lub 2021 zanotowały minimum 20 % spadek obrotów – liczony rok do roku – spowodowany pandemią Covid-19 w Polsce oraz posiadają, wymieniony w regulaminie konkursu określony kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, m.in. na:

  • roboty budowalne,
  • budowę nowych linii produkcyjnych,
  • zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
  • na podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników,
  • na zakup usług doradczych o charakterze rozwojowym.

Należy podkreślić, że VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Dotacje będą udzielane przez operatorów działających na terenie 5 regionów Polski:

Nazwa operatora regionalnego Województwa wchodzące w skład regionu
Polska Fundacja Przedsiębiorczości kujawsko-pomorskie, pomorskie i
zachodniopomorskie województwa
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.)
mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
lubelskie, małopolskie, podkarpackie,
świętokrzyskie
Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna łódzkie, opolskie, śląskie
Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości
dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: PIFE.PILA@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
tel. +48 61 65 06 261 lub +48 61 65 06 262
e-mail: pife.leszno@warp.org.pl
gg. 77653450
skype: PIFE.LESZNO

Newsletter klientów WARP