FENG – nowy unijny program dla przedsiębiorców

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to 7,9 mld euro na dotacje dla firm. Przeszło połowa kwoty jest zarezerwowana na projekty związane z innowacjami. Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki.

Jakie konkursy w pierwszej kolejności i dla kogo?

Według planów jako pierwsze wystartują nabory wniosków na:

  • „Wsparcie dla przedsiębiorców” (z I priorytetu),
  • „Kredyt na innowacje technologiczne” (z II priorytetu),
  • „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (z II priorytetu).

 

O wsparcie będą mogli ubiegać się wszyscy zainteresowani prowadzeniem działalności B+R i innowacyjnej, niezależnie od wielkości firmy. Szanse mają małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Nie ma także znaczenia, czy projekt ma być realizowany samodzielnie, czy w konsorcjum.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wypracowanie nowych produktów czy usług oraz ich modyfikacja, w tym również produkcyjna, musi bazować na wynikach prac badawczo-rozwojowych (B+R). Firmy mogą albo przeprowadzić prace B+R, albo wdrożyć ich wyniki.

 

Kredyt na innowacje technologiczne

Ten instrument łączy dwa rodzaje finansowania: dłużne z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji, czyli połączenie kredytu z dotacją na wdrożenie innowacji, które bazują na wynikach prac B+R.

 

Międzynarodowe Agendy Badawcze

To pieniądze na tworzenie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych.

 

Więcej informacji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-2021-2027/Aktualnosci/FENG-nowy-unijny-program-dla-przedsiebiorcow

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP