Fundusze Europejskie na rozwój kompetencji i zawodów przyszłości

W ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wsparcie mogą znaleźć kierownicy firm zainteresowani cyfryzacją, pracownicy zorientowani na poszerzenie kompetencji czy osoby powracające do działalności biznesowej.

Rozwój poszczególnych obszarów gospodarki i umiejętności pracowników oraz przedsiębiorców, ułatwiający odnalezienie się we wciąż dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, możliwy jest dzięki licznym konkursom finansowanym z Funduszy Europejskich
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Wśród dostępnych obecnie inicjatyw znajdują się:

Akademia Menadżera MŚP kompetencje w zakresie cyfryzacji

„Kompetencje dla sektorów”

„Kompetencje dla sektorów 2”

Program „Nowy Start”

Program „Sukcesja w firmach rodzinnych”

Zamówienia publiczne – mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą nadal korzystać ze szkoleń
i doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne

„Dostępność szansą na rozwój”

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Newsletter klientów WARP