Kompetencje dla sektorów – spotkanie dla potencjalnych operatorów!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”.

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.
Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie: od 6 do 14 września 2021 r., godzina 10.00 (dla 2 sektorów: gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej).

Wydarzenie w formule online odbędzie się 31 sierpnia w godzinach 10:00-12:30, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:  Kompetencje dla sektorów – oferta dla operatorów 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów

Przypominamy, że nabór wniosków będzie prowadzony w terminie: od 6 do 14 września 2021 r., godzina 10.00 (dla 2 sektorów: gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej).

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP