Konkurs na mikro-innowacje społeczne w obszarze edukacji!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-034/21 na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo – jeśli zgłasza projekt partnerski – wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:

  • Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji, w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów) – szczegóły w regulaminie konkursu,
  • zgłasza się do konkursu tylko raz; dotyczy to też partnera/ów,
  • Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu.

Grupę docelową stanowią:

  • Innowacja „Agro-Eko-Lab” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych, techników), w tym rolniczych, kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem.
  • Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie kucharz.
  • Innowacja „Projektowanie Rzemieślników” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji), oraz studenci uczelni kształcących na kierunku wzornictwo (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji).

Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć aktywność zawodową. Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.

Dofinansowanie wynosi 100%!

Wnioski należy składać elektronicznie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-Innowacje-spoleczne-29

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP