Nabór w konkursie „Granty na Eurogranty” trwa! Zapoznaj się ze zmianami w dokumentacji.

 

„Granty na Eurogranty” to konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Wsparcie jest finansowane z Programu Inteligentny Rozwój. Nastąpiły jednak zmiany w dokumentacji.

W związku z agresją Rosji (z udziałem Białorusi) na Ukrainę, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest zobowiązana stosować środki sankcyjne oraz zobowiązana jest nie udzielać dofinansowania podmiotom rekomendowanym do dofinansowania (oraz podmiotom z nimi powiązanym), które są objęte sankcjami.

Podstawą weryfikacji jest Oświadczenie dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy, którego wzór został dodany do listy dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 280 060,00zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Możesz otrzymać dofinansowanie na:

  • koszty opracowania studium wykonalności;
  • koszty podróży służbowych pracowników;
  • koszty usług doradczych;
  • wynagrodzenia pracowników wraz z pozapłacowymi kosztami pracy;
  • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
  • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu UE.

Wnioski można składać do 11 sierpnia 2022.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

 Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

 

Newsletter klientów WARP