Nowe prawo zamówień publicznych weszło w życie

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn.zm.). Ustawa ta wprowadza szereg zmian oraz nowych rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych.

Wśród najważniejszych atutów nowego prawa wyróżnia się:

  • wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców, którzy będą wykonywać zobowiązania wynikające z zawartych umów w ramach rozstrzygniętych zamówień publicznych,
  • zwiększenie liczby firm małych, średnich i dużych biorących udział w przetargach,
  • zabezpieczenie interesów wykonawców, ochrona wykonawców przed utratą płynności finansowej,
  • zorientowanie na postępowania z kryteriami pozwalającymi uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty, zamiast kierować się wyłącznie najniższą ceną,
  • wzrost innowacyjności polskiej gospodarki,
  • uproszczona procedura składania ofert, w tym postępowania prowadzone w formie cyfrowej.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami ustawy. Urząd Zamówień Publicznych na bieżąco publikuje komunikaty i materiały zawierające ważne informacje na stronie internetowej Urzędu. W zakładce: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy znajdą Państwo Repozytorium wiedzy zawierające cykliczne informatory UZP, a szczególnie ważne informacje na temat nowych przepisów dostępne są w zakładce „Nowe Pzp”, pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP