Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy z pośrednikami finansowymi w ramach instrumentu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Są to:

  1. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (wartość umowy 4 mln zł).
  2. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (wartość umowy 8 mln zł).
  3. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (wartość umowy 13 mln zł).

Każdy zainteresowany pożyczką podmiot ekonomii społecznej może złożyć wniosek do jednego z ww. pośredników, niezależnie od województwa, w którym prowadzi działalność.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach po raz pierwszy będzie pełniła rolę pośrednika finansowego we wspomnianym instrumencie. Natomiast pozostali pośrednicy udzielali już wcześniej wsparcia z tego instrumentu.

Podmioty ekonomii społecznej mogą bowiem korzystać z preferencyjnych pożyczek od 2016 r. w ramach projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dotychczas w ramach tego projektu udzielono niemal 1000 pożyczek na kwotę prawie 116 mln zł.

W ramach projektu oferowane są:

  • pożyczki na start do 100 tys. zł – dla PES, które działają nie dłużej niż 12 miesięcy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
  • pożyczki na rozwój do 500 tys. zł – dla PES, które działają co najmniej na 12 miesięcy i potrzebują przyjaznego, dopasowanego do ich specyfiki instrumentu, umożliwiającego im zdobycie finansowania ich rozwoju.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Newsletter klientów WARP