Przedsiębiorco! Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń w zakresie uniwersalnego projektowania!

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej firmy w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami? Zgłoś się po wsparcie!

Celem konkursu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Dofinansowanie można przeznaczyć na sfinansowanie działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców działających w poszczególnych makroregionach.

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych.

Więcej informacji: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow

Operator dla województwa wielkopolskiego: https://www.dostepnydesign.pl/

Projekt pt. „Dostępny design II” nr POWR.02.21.00-00-DO04/21 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP