Przedsiębiorstwa branży meblarskiej! Granty Czekają!

11 października br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła założenia pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”.

Wnioski będzie można składać od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. Program jest finansowany ze środków PARP, a jego budżet to 29 mln zł.

Dofinansowanie w wysokości do 850 tys. zł (85% wartości kosztów kwalifikowalnych) będzie przyznawane na zakup i wdrożenie robota przemysłowego wraz z niezbędnymi akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, optymalizującymi i doskonalącymi przebieg procesów produkcyjnych.

Za robota uznawane są m.in. (na podstawie art. 52jb, ust. 3 ustawy o PIT): automatycznie sterowane, programowalne, wielozadaniowe i stacjonarne lub mobilne maszyny, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadające właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, spełniające łącznie następujące warunki:

– wymieniają dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,

– są połączone z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,

– są monitorowane za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,

– są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy:

– mali lub średni (z wyłączeniem mikro) prowadzący czynną1 działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli,

– o wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie podklasy kodów PKD: 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z. Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli, ujawnionych w KRS lub CEIDG,

– prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,

– którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o powierzenie grantu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Newsletter klientów WARP