Przejściowe trudności w przedsiębiorstwie? Ten projekt jest dla Ciebie!

Trwa nabór do projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe. Projekt finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Projekt SWO kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach. Po ich potwierdzeniu na pierwszym etapie rekrutacji zostanie dokonana szczegółowa diagnoza kondycji przedsiębiorstwa. Konsultanci przygotują rekomendacje, dzięki którym przedsiębiorca wybiera szkolenia lub usługi doradcze, które pomogą wprowadzić niezbędne do poprawy sytuacji zmiany. Można otrzymać do 18 500 zł netto na usługi rozwojowe. Nie ma potrzeby wnoszenia wkładu własnego, jedyny koszt to koszt podatku VAT.

 

Dofinansowanie otrzymać mogą firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  • z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie,
  • aktywna działalność gospodarcza zarejestrowana minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru.

Kwota przeznaczona na działania szkoleniowo-doradcze dla firm w trudnościach w ramach całego projektu SWO to 37 mln zł.

Nabór trwa!

 

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Newsletter klientów WARP