Strefa pomysłodawcy – ruszył nabór na operatora

Wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce? Już niebawem w Strefie pomysłodawcy! Planuje się, że Pomysłodawcy będą mogli korzystać ze Strefy w kwietniu 2021 r.

Celem programu jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów. Dodatkowym celem programu jest wykorzystanie ww. przestrzeni dla rozwoju zainteresowań nauką, technologią, kreowaniem nowych rozwiązań wśród młodych ludzi, studentów, rodzin z dziećmi.

Od 04 stycznia do 05 lutego 2021 roku trwa nabór wniosków na Grantobiorcę. Wnioskodawcą może być osoba prawna, której zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem dokumentem celem jest wspieranie działalności innowacyjnej i/lub innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Wnioskodawcą może być również konsorcjum wyżej określonych osób prawnych.

Poziom finansowania dla wydatków kwalifikowanych wynosi 100%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to maksymalnie 5 000 000,00 zł.

Dokumentacja projektu znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/Konkurs-na-operatora-strefy-pomyslodawcy

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP