Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe

„Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” to już ostatni konkurs ogłaszany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021 (POIR). Zapraszamy do udziału!

 

Konkurs  skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych
z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych.
Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia
w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczono 645 mln PLN.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

 

Jaki zakres może obejmować projekt?

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych obszarach badawczych: cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja przemysłu, cyfrowe technologie kreacyjne. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/ncbr/11112022-szybka-sciezka-innowacje-cyfrowe

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Newsletter klientów WARP