Wciąż można zgłaszać projekt w konkursie „granty na eurogranty”!

„Granty na Eurogranty” to konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Wsparcie jest finansowane z Programu Inteligentny Rozwój.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 280 060,00zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Możesz otrzymać dofinansowanie na:

  • koszty opracowania studium wykonalności;
  • koszty podróży służbowych pracowników;
  • koszty usług doradczych;
  • wynagrodzenia pracowników wraz z pozapłacowymi kosztami pracy;
  • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
  • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu UE.

Wnioski można składać do 11 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP