Wiedza to potęga…. Szkolenia i kursy finansowane ze środków unijnych! Zobacz, wybierz coś dla siebie!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowanych kursów i szkoleń z ramienia Bazy Usług Rozwojowych.

Obecnie na obszarze woj. wielkopolskiego osoby fizyczne czy przedsiębiorcy mogą skorzystać i aplikować o wsparcie na szkolenia/kursy.
Dofinansowanie udzielane jest w ramach:

– działania 6.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oraz

– poddziałania 8.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Finansowanie w ramach wskazanych działań odbywa się na podstawie refundacji poniesionych kosztów, fakt poniesienia kosztów poprzedza aplikowanie o wsparcie. Aplikować o wsparcie mogą osoby fizyczne z własnej inicjatywy oraz pracodawcy na rzecz swoich pracowników. Wnioski aplikacyjne składane są do Operatorów wybranych do realizacji działań.

Sprawdź możliwości!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP