Zmiany w harmonogramie naboru POIR i nowe środki dla przedsiębiorców!

Jest już nowy harmonogram konkursów Programu Inteligentny Rozwój na 2021 rok.

Główna zmiana w harmonogramie dotyczy dodania konkursu w nowym działaniu 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Celem działania 6.2 POIR jest wsparcie finansowe MŚP w zakresie realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych. Wsparcie może zostać przeznaczone np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także – w ograniczonym zakresie – na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.

Ogłoszenie konkursu nastąpi 6 września 2021 roku. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 20 września do 20 października 2021 roku.

Link do aktualnego harmonogramu: https://www.poir.gov.pl/media/102487/Harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_lipiec_2021.pdf

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP