Pożyczka Ekoenergetyczna II – informacja o terminie naboru wniosków.

20.01.2023

Informujemy, iż nabór wniosków na Pożyczkę Ekoenergetyczną II rozpocznie się w dniu 23 stycznia 2023 r. o godzinie 8:00.

Wszelkie informacje o przebiegu naboru oraz wymaganych dokumentów znajdą Państwo w Regulaminie, który zostanie upubliczniony na stronie internetowej www.warp.org.pl w dniu 23.01.2023 r.

Wraz z Regulaminem na stronie internetowej www.warp.org.pl zostaną umieszczone listy i wzory dokumentów, niezbędne do ubiegania się o Pożyczkę Ekoenergetyczną w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Pożyczka Ekoenergetyczna to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie: produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru, poprawy efektywności energetycznej, produkcji energii z OZE, zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Kwota pożyczki – do 1 000 000,00 zł
  • Okres spłaty – do 132 miesięcy
  • Karencja – do 18 miesięcy
  • Oprocentowanie – od 0,5%

Zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu Pożyczka Ekoenergetyczna II.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl
tel. 61 65 06 338, 61 65 06333, 61 65 06 363, 61 65 06 366, 61 65 06 362.


Środki finansowe pochodzą ze środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej WRPO na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone WFR sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Newsletter klientów WARP