POŻYCZKA INWESTYCYJNA2 – informacja o terminie naboru wniosków.

27.01.2023

Informujemy, iż 30.01.2023 r. o godzinie 8:00 rozpocznie się nabór wniosków na POŻYCZKĘ INWESTYCYJNĄ2.

POŻYCZKA INWESTYCYJNA2 to produkt dedykowany mikro, małym i średnim firmom z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego. Pożyczki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje zadania realizowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

  • Kwota pożyczki – do 2,3 mln zł
  • Okres spłaty – do 120 miesięcy
  • Karencja – do 12 miesięcy
  • Oprocentowanie – od 3,81% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty.

Wszelkie informacje o przebiegu naboru oraz wymaganych dokumentach znajdą Państwo w Regulaminie, który zostanie upubliczniony na stronie internetowej www.warp.org.pl w dniu 30.01.2023 r.

Wraz z Regulaminem na stronie internetowej www.warp.org.pl zostaną umieszczone listy i wzory dokumentów, niezbędne do ubiegania się o POŻYCZKĘ INWESTYCYJNĄ2 w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu POŻYCZKA INWESTYCYJNA2.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl
tel. 61 65 06 338, 61 65 06333, 61 65 06 363, 61 65 06 366, 61 65 06 362.

 

 

JF/FP

Newsletter klientów WARP