Pożyczka Prorozwojowa II – nabór wniosków.

30.08.2023

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w dniu 30.08.2023 r. rozpoczęła nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową II.

Pożyczka Prorozwojowa II to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych w województwie wielkopolskim.

  • Kwota pożyczki – do 500 000,00 zł
  • Okres spłaty – do 72 miesięcy
  • Karencja – do 6 miesięcy
  • Oprocentowanie – od 3,81%

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu dokumentację aplikacyjną należy złożyć za pośrednictwem Panelu Klienta.

Regulamin wraz z listami oraz wzorem umowy są dostępne w zakładce Pożyczka Prorozwojowa II.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl ,
tel. 61 65 06 33861 65 06 33361 65 06 36361 65 06 36661 65 06 362.


Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Newsletter klientów WARP