Linia finansowa WFR

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/3217/2017/I/DIF/004 – Prawo Opcji
Umowa Pośrednika I stopnia – Linia Finansowa nr 1/2018/F z dnia 13.12.2018 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 11.666.666,67 zł

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/3819/2019/0/DIF/184
Umowa Pośrednika I stopnia – Linia Finansowa II nr 3/2019/LFII z dnia 06.09.2019 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 1.905.882,35 zł

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/5119/2019/0/DIF/185
Umowa Pośrednika I stopnia – Linia Finansowa II nr 2/2019/LFII z dnia 06.09.2019 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 1.270.588,23 zł

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/I/DIF/226
Umowa Pośrednika I stopnia – Linia finansowa II nr 12/1/2020/LF z dnia 27.04.2020 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 4.764.705,88 zł

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/IV/DIF/228 – Prawo Opcji
Umowa Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr  20/5/2021/LFII
z dnia 23.08.2021 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 6.000.000,00 zł

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/V/DIF/232 – Prawo Opcji
Umowa Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 21/6/2021/LFII
z dnia 23.08.2021 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 2.999.999,99 zł

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/1921/2022/III/R/417
Umowa Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa I nr 4/4/2022/LF z dnia 31.03.2022 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 8.731.729,42 PLN

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/II/DIF/229 – Prawo Opcji
Umowa Pośrednika I stopnia – Linia Finansowa II nr 26/5/2022/LFII z dnia 28.06.2022 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 3 428 571,42 zł

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/423/2023/0/DIF/Z/523
Umowa Pośrednika I stopnia – Linia Finansowa 5/1/2023/LF
z dnia 27.03.2023 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 5 294 117,65 PLN

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/523/2023/0/DIF/Z/524
Umowa Pośrednika I stopnia – Linia Finansowa 6/2/2023/LF
z dnia 27.03.2023 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 3 529 411,76 PLN

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/1123/2023/0/DIF/Z/531
Umowa Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa II nr 28/5/2023/LFII
z dnia 06.04.2023 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 1 588 235,29 PLN

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/1023/2023/0/DIF/Z/530
Umowa Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa I nr 7/3/2023/LFI 
z dnia 08.05.2023 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 3 529 411,76 PLN

Linia Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/I/DIF/226 – Prawo Opcji
Umowa Pośrednika I stopnia – Linia Finansowa nr 8/6/2023/LF z dnia 05.06.2023 r.
Kwota udzielonego dofinansowania: 5 294 117,65 zł

 

Dofinansowanie udzielone w ramach ww. Umów Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

 

Newsletter klientów WARP