Sytuacja finansowa polskich przedsiębiorców.

25.01.2024

Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badanie na 1000 przedsiębiorcach z różnych branż. Ponad połowa z nich ocenia sytuację finansową swojej firmy na bardzo dobrą i dobrą. Niewiele mniej badanych przewiduje, że podobnie będzie w nowym roku.

Komunikacja i IT – to właśnie ta branża najbardziej optymistycznie ocenia swoją kondycją finansową. Aż 68% przedstawicieli tego sektora przewiduje, że rok 2024, nadal będzie owocny w sukcesy. Przedsiębiorcy zajmujący się finansami i ubezpieczeniami oraz branża naukowa i techniczna również pozytywnie wycenia swoją sytuację. Niezbyt dobrze ocenia się branża TSL – co piąta firma twierdzi, że jej sytuacja finansowa jest zła lub bardzo zła.

Kwestia marży w ocenie finansów przedsiębiorstwa jest tu niezwykle istotna. Firmy, które zadeklarowały jej wzrost w ubiegłym roku, bardzo dobrze oceniły swoją sytuację finansową (62%). Najczęściej podnoszenie marż dotyczyło branż związanych z obsługą nieruchomości lub usługami. Natomiast kwestia dotycząca obniżki marż najczęściej dotyczyła przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych.

Niezależnie od wielkości firmy czy branży, właściwa ocena sytuacji finansowej jest niezwykle ważna. Pozwala ona na planowanie wydatków i inwestycji niezbędnych do płynnego rozwoju biznesu. Należy jednak pamiętać, że instytucje takie jak WARP wspierają firmy, które z wielu powodów nie decydują się na inwestowanie ze środków własnych.

 

WM

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Newsletter klientów WARP