Szkolenia

Aktualne spotkania informacyjne i szkolenia:

 

 

,,Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku 2019″ (spotkanie informacyjne), 05.12.2018 r., Piła

 

„Szkolenia on-line? Rozwiń się bez wychodzenia z domu” (spotkanie informacyjne), 21.11.2018 r., Piła 

 

„Jeśli nie dotacje, to co? Przegląd możliwości dla firm” (spotkanie informacyjne), 07.11.2018 r., Piła

 

„Nowe kwalifikacje  i kompetencje dzięki Funduszom Europejskim ” (spotkanie informacyjne), 07.10.2018 r., Nowy Tomyśl

 

,,Załóż własną firmę z Funduszy Europejskich” (spotkanie informacyjne), 24.10.2018 r., Nowy  Tomyśl

 

„Kwalifikacje na „Plus” – wsparcie z Unii Europejskiej” (spotkanie informacyjne), 17.10.2018 r., Piła

 

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości w IV kwartale 2018r.”, (spotkanie informacyjne), 10.10.2018 r., Nowy Tomyśl

 

„Dotacje na integrację – pozyskaj dofinansowanie na działania aktywizacji i integracji społecznej”, (spotkanie informacyjne), 03.10.2018 r., Piła

 

„Kwalifikowalność wydatków oraz zasady konstruowania budżetu projektu edukacyjnego WRPO”, (spotkanie informacyjne), 26.09.2018 r., Piła

 

„Procedury zakupowe w projektach unijnych”, (spotkanie informacyjne), 26.09.2018 r., Piła

 

„Dotacja na przedszkole – wsparcie w ramach 8.1.1 WRPO”, (spotkanie informacyjne), 19.09.2018 r., Piła

 

„Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego WRPO”, (spotkanie informacyjne), 19.09.2018 r., Piła

 

,,Rozwój kompetencji cyfrowych”, (spotkanie informacyjne) 17.09.2018 r., Piła

 

,,Projekty wsparcia dla przedszkoli w ramach WRPO 2014+”, (spotkanie informacyjne) 13.09.2018 r., Nowy Tomyśl

 

,,Rozwój kompetencji cyfrowych”, (spotkanie informacyjne) 22.08.2018 r., Nowy Tomyśl

 

,,Rozwój działalności dla firm z województwa wielkopolskiego – dotacje i pożyczki z WRPO”, (spotkanie informacyjne) 11.07.2018 r., Piła

 

,,Usługi Rozwojowe dla MŚP, czyli jak wyszkolić pracownika dzięki Funduszom Europejskim”, (spotkanie informacyjne) 11.07.2018 r. Nowy Tomyśl

 

,,Załóż własną firmę z Funduszy Europejskich”, (spotkanie informacyjne) 04.07.2018 r. Nowy Tomyśl

 

,,Fundusze Europejskie dla początkujących – od informacji do aplikacji”, (spotkanie informacyjne) 20.06.2018 r., Piła

 

,,Wspieraj innowacyjność w firmach w ramach PO w 2018 r.”, (spotkanie informacyjne) 20.06.2018 r. , Nowy Tomyśl

 

,,Rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej z Funduszami z UE”, (spotkanie informacyjne) 13.06.2018 r. Piła

 

,,Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd na II półrocze 2018r.”, (spotkanie informacyjne) 06.06.2018 r. Nowy Tomyśl

 

„ABC Funduszy Europejskich – aplikowanie o środki unijne dla początkujących”, (spotkanie informacyjne) 24.05.2018 r. Nowy Tomyśl

 

,,Dotacje na start dla osób 30+. Sprawdź, czy dotacje są właśnie dla Ciebie!!” (spotkanie informacyjne), 16.05.2018 r. Nowy Tomyśl

 

,,Wsparcie z funduszy unijnych na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych” (spotkanie informacyjne), 16.05.2018 r. Piła

 

,,Usługi rozwojowe dla MŚP, czyli jak wyszkolić pracownika dzięki Funduszom Europejskim” (spotkanie informacyjne), 09.05.2018 r. Nowy Tomyśl

 

,,Jak uzyskać dotację na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne), 27.04.2018 r. Nowy Tomyśl

 

 

 

Zrealizowane spotkania informacyjne i szkolenia:

,,Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (spotkanie informacyjne), 18.04.18 r. Piła

,,Własna działalność gospodarcza – wsparcie finansowe w ramach WRPO – przegląd możliwości” (spotkanie informacyjne). 11.04.2018 r. Piła

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.3.1 WRPO – “Kształcenie zawodowe młodzieży” (szkolenie) – Nowy Tomyśl, 22.03.2018 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.3.1 WRPO – Kształcenie zawodowe młodzieży” (szkolenie) – Piła, 19.03.2018 r.

 

“Wzrost kompetencji w formie kursów i szkoleń – przegląd możliwości wsparcia w 2018 r.” (spotkanie informacyjne) – Piła, 14.03.2018 r.

“Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” (szkolenie) – Piła, 07.03.2018 r.

“Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” (szkolenia) – Nowy Tomyśl, 05.03.2018 r.

“Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2018” (spotkanie informacyjne) – Nowy Tomyśl, 28.02.2018 r.

“Rozwój działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich – przegląd możliwości wsparcia w 2018 r.” (spotkanie informacyjne) – Piła, 28.02.2018 r.

„Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich” (spotkanie informacyjne) – 07.02.2018 r.

„Dotacje na start – wykorzystaj szansę. Sprawdź czy dotacje są właśnie dla Ciebie!” (spotkanie informacyjne) – 05.02.2018 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na podniesienie kwalifikacji” (spotkanie informacyjne” – 31.01.2017 r.

„Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży w ramach WRPO” (spotkanie informacyjne) – 30.01.2018 r.

„Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży w ramach WRPO” (spotkanie informacyjne) – 24.01.2018 r.

„Fundusze Europejskie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą” (spotkanie informacyjne) – 18.01.2018 r.

„”ABC Funduszy Europejskich – aplikowanie o środki unijne dla początkujących” (spotkanie informacyjne) – 17.01.2018 r.

„Wspieraj rynek pracy z WRPO! – pozyskaj dotację na żłobki i kluby malucha, aktywizację zawodową oraz outplacement” (spotkanie informacyjne) – 17.01.2018 r.

„Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Krajowych Programów Operacyjnych – przegląd możliwości wsparcia” (spotkanie informacyjne) – 20.12.2017 r.

„Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Krajowych Programów Operacyjnych  – przegląd możliwości wsparcia” (spotkanie informacyjne) – 13.12.2017 r.

„Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  – przegląd możliwości wsparcia” (spotkanie informacyjne) – 07.12.2017 r.

„Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  – przegląd możliwości wsparcia” (spotkanie informacyjne) – 06.12.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO  – Kształcenie ogólne” – 01.12.2017 r.

„Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji” (spotkanie informacyjne) – 15.11.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne) – 13.11.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO  – Kształcenie ogólne” – 08.11.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO  – Kształcenie ogólne” – 07.11.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 WRPO  – Edukacja przedszkolna” – 05.11.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich skierowane dla przedszkoli” (spotkanie informacyjne) – 26.10.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla szkół i przedszkoli” (spotkanie informacyjne) – 25.10.2017 r.

„Unijne pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy Jeremie 2 i innych funduszy” (spotkanie informacyjne) – 25.10.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą” (spotkanie informacyjne) – 13.10.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców . przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 11.10.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO  – Kształcenie ogólne” – 05.10.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla kadry pomocy społecznej. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach EFS na lata 2014 –2020” (spotkanie informacyjne) – 04.10.2017 r.

„Wsparcie w ramach funduszy europejskich skierowane dla szkół” (2 spotkania informacyjne) – 27.09.2017 r.

„Fundusze europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne) – 20.09.2017 r.

„Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności oraz podnoszenie kompetencji” (spotkanie informacyjne) – 13.09.2017 r.

„Wsparcie z FE dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodno–ściekowej i gospodarki odpadami” (spotkanie informacyjne) – 06.09.2017 r.

„Pakiet dla miast średnich  – nowe możliwości rozwoju” (spotkanie informacyjne) – 31.08.2017 r.

„Dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz pozadotacyjne formy wsparcia” (2 spotkania informacyjne) – 30.08.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na podniesienie kwalifikacji i szkolenia dla pracowników” (spotkanie informacyjne) – 02.08.2017 r.

„Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach  – zasady ubiegania się o wsparcie w ramach WRPO 2014 –2020” (spotkanie informacyjne) – 07.07.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 WRPO  – Edukacja przedszkolna” – 05.07.2017 r.

„Fundusze europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne) – 22.06.2017 r.

„Fundusze Europejskie na rok 2017 na edukację przedszkolną i kształcenie ogólne” (2 spotkanie informacyjne) – 07.06.2017 r.

„ABC Funduszy Europejskich  – aplikowanie o środki unijne dla początkujących” (spotkanie informacyjne) – 24.05.2017 r.

„Usługi rozwojowe dla MSP, czyli jak wyszkolić pracownika dzięki Funduszom Europejskim” (spotkanie informacyjne) – 24.05.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 15.05.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców  – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 10.05.2017 r.

„Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach EFS na lata 2014 –2020” (spotkanie informacyjne) – 27.04.2017 r.

„Fundusze Europejskie w roku 2017 dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych” (spotkanie informacyjne) – 26.04.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne) – 12.04.2017 r.

„Usługi rozwojowe, czyli jak wyszkolić pracownika dzięki Funduszom Europejskim” (spotkanie informacyjne) – 05.04.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla początkujących  – od informacji do aplikacji” (spotkanie informacyjne) – 05.04.2017 r.

„Fundusze Europejskie na ochronę przyrody” (spotkanie informacyjne) – 29.03.2017 r.

„Zakładam działalność – wsparcie z funduszy europejskich oraz pozadotacyjnych form wsparcia” (spotkanie informacyjne) – 17.03.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Podziałania 6.4.1 WRPO – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi” – 09.03.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy europejskich na edukację przedszkolną, żłobki i kluby dziecięce” (spotkanie informacyjne) – 08.03.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 WRPO  – Edukacja przedszkolna” – 06.03.2017 r.

„Fundusze Europejskie w zakresie usług społecznych i zdrowotnych oraz integracji – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 01.03.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy europejskich na edukację przedszkolną, żłobki i kluby dziecięce” (spotkanie informacyjne) – 27.02.2017 r.

„Możliwości wsparcia i rozwoju JST z Funduszy Europejskich . przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 24.02.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 23.02.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 22.02.2017 r.

„Możliwości wsparcia i rozwoju JST z Funduszy Europejskich  – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 22.02.2017 r.

„Wsparcie w ramach funduszy europejskich dla żłobków i klubów malucha” (spotkanie informacyjne) – 22.02.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 WRPO  – Edukacja przedszkolna” – 15.02.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich” (spotkanie informacyjne) – 15.02.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na podniesienie kwalifikacji” (spotkanie informacyjne)  – 08.02.2017 r.

„Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i szkolenia” (spotkanie informacyjne) – 01.02.2017 r.

„Dotacje na start –wykorzystaj szansę” (spotkanie informacyjne) – 18.01.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 18.01.2017 r.

Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie? Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm. (szkolenie) – Poznań, 12-13.12.2016 r.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN