Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces- komunikat o zawieszeniu naboru.

18.05.2023

Informujemy, że od dnia 19.05.2023 r. nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostaje zawieszony.

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:

Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

MPP/KP

 

Newsletter klientów WARP