Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces – nabór wniosków.

13.09.2023

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. planuje nabór wniosków do projektu Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces dla osób w wieku 50+.

 

Od 14 września 2023 r. Operator  uruchamia nabór wniosków do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces dedykowany  dla osób w wieku 50+

Powyższy sposób przeprowadzenia naboru jest zgodny z Regulaminem projektu:
§4 Punkt 5. Operator dopuszcza zastosowanie preferencji poprzez nabór dedykowany jedynie do podmiotów/pracowników wskazanych w punkcie 13, z uwzględnieniem możliwości zastosowania dodatkowych ograniczeń w ilości przyjmowanych wniosków lub wskazaniem kwoty alokacji na jaką przyjmowane są wnioski z możliwością jej odniesienia do wybranej grupy preferencyjnej.

§4 Punkt 13. Wsparcie w ramach projektu skoncentrowane jest w szczególności na:
a) Uczestnikach powyżej 50 roku życia

 

Uwaga: zgodnie z obowiązującym regulaminem projektu: Nabór dotyczy jednokrotnego udziału Uczestnika (Pracownika) w Projekcie (weryfikowanego po numerze Pesel lub innym znaku identyfikacyjnym) (…)

 

WM/KP

 

Newsletter klientów WARP