WARP podpisał umowę na na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027

30.11.2023

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już po raz trzeci będzie realizowała projekt wspierający przedsiębiorców w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji.

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Prezes Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  Krzysztof Urbaniak podpisał umowę na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 projektów, których celem jest podnoszenie jakości działalności wielkopolskich przedsiębiorstw oraz kwalifikacji pracodawców i pracowników.

Do realizacji nowego projektu pod nazwą Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu,  połączyliśmy siły obecnych Operatorów działających na terenie miasta Poznania i okolicznych powiatów. W rezultacie łącznie z naszym partnerem, którym jest Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaplanowaliśmy zrealizowanie projektu w kwocie dofinansowania równej 67 438 896 zł w okresie od początku roku  2024 do końca roku 2028. Planowany termin naboru wniosków do projektu przewidziany jest w pierwszym kwartale 2024 roku.

W tym okresie zaplanowano m.in.  udzielenie wsparcia 4 900 firmom MŚP oraz  14 700 pracownikom firm MŚP. Prezes Zarządu Krzysztof Urbaniak wskazuje – Jak widać projekt dedykowany jest w przeważającej części do sektora MŚP. Dalej dodaje, iż maksymalne dofinansowanie w projekcie wyniesie 70% ceny usługi rozwojowej.

Szczegóły projektowe

Projekt nr FEWP.06.04-IZ.00-0011/23 pt. Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
Projekt prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Wartość projektu ogółem 96 341 280 PLN kwota dofinansowania 67 438 896 PL
Projekt realizowany będzie w okresie od 02.01.2024r. do 31.12.2028r.
Maksymalny poziom dofinasowanie wyniesie 70% ceny usługi rozwojowej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji (w tym zielonych kwalifikacji) przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, a także innych pracodawców oraz ich pracowników, zlokalizowanych na terenie powiatów: M. Poznań, poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski (subregion poznański- SP), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne, poprzez udział w usługach rozwojowych (UR).

W szczególności celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP oraz u innych pracodawców w zakresie kwalifikacji wpisanych do ZRK, wsparcie firm działających w obszarach regionalnych i podregionalnych inteligentnych specjalizacji(SMART), pracowników w wieku 50+ oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i ich pracowników.
Grupę docelową stanowić będą przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) z SP, w tym przechodzący procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne i ich pracownicy.

Wsparcie będzie udzielane na realizację UR i dystrybuowane w ramach PSF, a dofinansowane UR zostaną wybrane z BUR.

Fot. UMWW

MPP/KP

 

Newsletter klientów WARP