Webinarium – BUR dla przedsiębiorców – 6.5 WRPO, 2.21 POWER.

17.03.2021
12:00-13:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – BUR dla przedsiębiorców – 6.5 WRPO, 2.21 POWER.
17.03.2021 12:00-13:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie do szkoleń, skierowanych do przedsiębiorców oraz ich pracowników. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. BUR dla przedsiębiorców – 6.5 WRPO, 2.21 POWER”.

Webinarium odbędzie się w środę, 17 marca 2021 r. w godzinach od 12:00 do 13:00 na platformie online Zoom.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o komputerowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-pila@warp.org.pl do 15 marca do godziny 12:00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Jakie to są niskie kwalifikacje?
Osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

2. Czy operator wysyła formularz rozliczeniowy?
Formularz rozliczeniowy (wniosek o refundację wydatku) stanowi załącznik do umowy (wzór).

3. Czyli w przypadku studiów podyplomowych dostajemy pieniądze po zakończeniu tych studiów?
Zwrot środków następuje po zakończeniu usługi, w tym też po zakończeniu studiów.

4. Jak wnioskować o dofinansowanie?
Formularz zgłoszeniowy wypełnia się w Poznaniu poprzez generator wniosku dostępny na stronie warp.org.pl w zakładce dotacje i zakładce projektu “Usługi rozwojowe szansą na sukces”, wnioskuje się online.

5. Czy na naukę języka obcego też dostanę dofinansowanie?
Na naukę języka obcego też można uzyskać dofinansowanie.

6. Czy nabór w Poznaniu będzie prowadził WARP w Poznaniu?
Tak, nabór jest prowadzony w tym projekcie od maja 2020.

7. Czy dofinansowanie może obejmować kilka szkoleń w ramach kwoty do dyspozycji?
Uczestnik może przystąpić do projektu wyłącznie jeden raz. Ta zasada w późniejszym terminie może ulec zmianie. Uzależnione jest to od osiągnięcie wskaźników założonych w projekcie przez Operatora.

8. Czy może to być usługa powiązana kiedy np. pracodawca chce skierować pracownika na inne stanowisko?
Tak, może. Szkolenie musi być tożsame z wykonywanymi obowiązkami lub prowadzić do poniesienia kwalifikacji potrzebnych do objęcia nowych obowiązków.

9.Czy samozatrudniony może skorzystać?
Tak, samozatrudniony także może skorzystać z dofinansowania.

10. Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia na dofinansowanie na szkolenie?
W odniesieniu do projektu 6.5 w pierwszej kolejności należy wysłać Formularz zgłoszeniowy. Załączniki do umowy (wzory) dostępne są na stronach operatorów.
Jeśli chodzi o działanie 2.21 w pierwszym kroku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

11. O co chodzi dokładnie z Radami Sektorowymi?
Celem Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców. Każda rada sektorowa stanowi oddolną inicjatywę branży, ponieważ jest tworzona przez osoby związane z daną branżą – przedsiębiorców, organizacje pracodawców i pracowników, przedstawicieli systemu edukacji, nauki, administracji oraz instytucji rynku pracy.

Rady zajmują się m.in. opracowaniem i aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

12. Czy można wziąć udział w kilku szkoleniach w ramach wykorzystania dostępnej kwoty na jedną osobę?
Uczestnik może przystąpić do projektu wyłącznie jeden raz. Ta zasada w późniejszym terminie może ulec zmianie. Uzależnione jest to od osiągnięcie wskaźników założonych w projekcie przez Operatora.

 13. Czy PKD 43.22.Z podlega dofinansowaniu?
Tak, projekt Kompetencje dla sektora (budownictwo) obejmuje kod PKD sekcja F, w tym nr 43.22.Z. Ponadto nie jest konieczne rekrutowanie do projektu wyłącznie przedsiębiorców mających PKD wiodące zgodne z PKD w ramach którego funkcjonuje dana SR, niemniej jednak mają oni pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie. Przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty świadczące o tym, że czynnie działa w ramach sektora budownictwa (PKD F)

 14. Czy dla sektorów są różni operatorzy?
Tak, lista Operatorów znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-ektorow#programy

15. Jakie szkolenia wchodzą w grę, jeśli chodzi o IT?
Tematy szkoleń dla sektora IT:

  • Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe i zaawansowane;
  • Programowanie – kompetencje podstawowe i zaawansowane;
  • Testowanie aplikacji;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów;
  • Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami modelowanie struktur danych;
  • Rozwój kompetencji osobowych;

 16. Czy z PKD 45.20.Z można skorzystać z projektu?
Tak, Kompetencje dla sektora moto skierowane są do przedsiębiorców z branży Motoryzacji z uwzględnieniem Elektromobilności. To ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, prowadzących działalność w następujących obszarach PKD: C 29- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, z wyłączeniem motocykli; G 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcja, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli, z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych zgodnie z polską Kwalifikacją Działalności PKD.

17. Czy nabór na 2.21 trwa cały czas?
Nabór prowadzony jest do 31 sierpnia 2023, jednak termin ten może różnić się wśród Operatorów.

18. 2.21. – jakie są % dofinansowania?
Dofinansowanie wynosi do 80%.

19. 6.5 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości- od kiedy prowadzi Nabór?
Nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się 24 marca br. od godziny 8:00 do godziny 10:00.

 

Newsletter klientów WARP