Materiał z webinarium – Chcesz otworzyć działalność gospodarczą? Skorzystaj z Funduszy Europejskich!

08.09.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Materiał z webinarium – Chcesz otworzyć działalność gospodarczą? Skorzystaj z Funduszy Europejskich!
08.09.2022 11:00 - 12:00
online
  Zapisz się

  W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o webinarium? *


   

  1. Jaki jest zakres finansowania w ramach dotacji POWER/RPO? Czy możliwe jest sfinansowanie kosztów pracownika (np. wynagrodzenia), kosztów utrzymania lokalu (np. czynsz, rachunki), kosztów bieżących działalności lub zakup używanych środków trwałych?

  Szczegółowe informacje w zakresie przeznaczenia środków wskazane są w dokumentacji danego naboru. Każdy Urząd Pracy czy też instytucja prowadząca nabór ma swój regulamin przyznawania wsparcia.

  1. Czy są programy na rewitalizację zabytków i przywrócenie im funkcji w celach otwarcia przedsiębiorstwa?

  Pytanie nie dotyczy tematyki webinarium. Aby uzyskać informacje w tym zakresie, prosimy o kontakt z pracownikami Punktu Informacyjnego  Funduszy Europejskich w Kaliszu pod nr tel.: 61 65 06 371 lub 61 65 06 372.

  1. Czy w przypadku studentów – mogą to być studenci pracujący, czy trzeba być bezrobotnym?

  Z uwagi na zbyt ogólne pytanie nie możemy wskazać jednoznacznej odpowiedzi. Prosimy o kontakt z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich pod nr tel.: 61 65 06 371 lub 61 65 06 372.

  1. Jakiś czas temu w ramach środków WRPO były przyznane dotacje dla podmiotów które pozyskały środki na swoje projekty i miały dystrybuować dotacje w poszczególnych powiatach dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności. Czy podmioty te prowadzą aktualnie jakieś nabory dla mieszkańców wlkp?

  Obecnie w ramach Poddziałania 6.3.1 WRPO tylko jeden podmiot od dnia 16.09.2022 r. będzie prowadził nabór wniosków na dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia. Nabory w pozostałych podmiotach zostały już zakończone.

  1. Odnośnie dotacji POWER i RPO – natknąłem się również na nabory organizowane przez instytucje inne niż PUP, w ramach których można było dodatkowo uzyskać wsparcie pomostowe. Czy tego typu nabory różnią się od tych z Urzędu Pracy? Jeśli tak to jak wygląda proces oraz czy jest dostępna lista instytucji prowadzących aktualnie nabór w danym województwie/regionie?

  Jeśli chodzi o POWER to były nabory w ramach Działania 1.2 prowadzone przez inne instytucje niż Urzędy Pracy, natomiast te nabory już zostały zakończone i obecnie realizowane są tylko projekty
  w ramach Działania 1.1 przez Powiatowe Urzędy Pracy.

  Natomiast jeśli chodzi o WRPO to obecnie tylko jedna instytucja od dnia 16.09.2022 r. będzie prowadziła nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.3.1.

  Informacje o projekcie znajdują się na stronie www.samozatrudnienie.eu.
  Projekty w ramach WRPO są również realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Działania 6.1.

  1. Czy pożyczkę można wziąć na zakup nieruchomości w celu dalszej odsprzedaży?

  Niestety nie. W dokumentacji pożyczkowej jest zapis, że finansowaniu nie podlega zakup nieruchomości przeznaczony do obrotu.

  1. Co do instytucji organizujących szkolenia (już po założeniu działalności) – czy jest dostępna lista instytucji, w których można uzyskać dofinansowanie?

  Lista instytucji udzielających wsparcia w ramach Bazy Usług Szkoleniowych:

  https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-wielkopolskie

  1. Czy o dotacje bezzwrotne mogą ubiegać się indywidualnie osoby, które planują razem utworzyć spółkę? Jaką wysokość można wówczas otrzymać?

  Nie. W ramach projektów, które były omawiane podczas webinarium tj. POWER Działanie 1.1 oraz WRPO Działanie 6.1 można uruchomić tylko jednoosobową działalność gospodarczą.

   


   

  Chcesz prowadzić własną działalność? Potrzebujesz wsparcia na start? Chcesz być sobie szefem? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium!

  Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji oraz pożyczek. Webinarium skierowane będzie do każdej osoby chcącej pozyskać środki na działalność. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. „Chcesz otworzyć działalność gospodarczą? Skorzystaj z Funduszy Europejskich!”.

  • Webinarium odbędzie się w czwartek, 08 września 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 06.09.2022 do godziny 12.00.

  W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

  Organizator:
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
  ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
  tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
  e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl

  Załączniki:
  Program spotkania


  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

  Newsletter klientów WARP